Naga MarketsPoniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 16 kwietnia, kiedy to poznamy zaledwie jeden istotny raport.

13:30 USD – Wyniki sprzedaży detalicznej
Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych. 

 • Sprzedaż detaliczna: -0,1%
 • Sprzedaż bez samochodów: 0,2%
 • Sprzedaż bez samochodów i paliw: 0,3%
 • Prognoza: 0,3%
 • Prognoza: 0,3%

Wtorek

Wtorkowa sesja zapowiada się już zdecydowanie bardziej interesująco. Tego dnia poznamy m.in. protokół z ostatniego posiedzenia RBA. 

3:30 AUD – Protokół z posiedzenia RBA dot. polityki monetarnej
Na godzinę 3:30 zaplanowana jest publikacja protokołu z kwietniowego posiedzenia dot. polityki monetarnej. 

10:30 GBP – Sytuacja na rynku pracy

 • Średnie wynagrodzenie: 2,8%
 • Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 9,2 tys.
 • Stopa bezrobocia: 4,3%
 • Prognoza: 3,0%
 • Prognoza: 5 tys.
 • Prognoza: 4,3%

14:30 USD – Pozwolenia na budowę domów
Wskaźnik ten obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie.

 • Poprzedni odczyt: 1,321 mln
 • Prognoza: 1,330 mln

14:30 USD – Rozpoczęte budowy domów
Wskaźnik ten obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie.

 • Poprzedni odczyt: 1,236 mln
 • Prognoza: 1,270 mln

Środa

W trakcie środowej sesji uwaga większości inwestorów skupiona zostanie zapewne wokół zaplanowanej na godz. 16:00 decyzji monetarnej Banku Kanady.

10:30 GBP – inflacja konsumencka CPI
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę. 

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,4%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,7%
 • Prognoza (m/m): 0,3%
 • Prognoza (r/r): 2,7%

11:00 EUR – inflacja konsumencka CPI

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,2%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,4%
 • Prognoza (m/m): 1,0%
 • Prognoza (r/r): 1,4%

16:00 CAD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 16:00 zaplanowano publikację oświadczenia Bank of Canada (BoC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Po styczniowej podwyżce konsensus przed środową publikacją zakłada utrzymanie stóp procentowych na poziomie 1,25%.

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych.

 • Poprzedni odczyt: 3,306 mln. brk
 • Prognoza: -0,189 mln. brk

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja wyników przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia. Szacuje się, że w marcu br. zatrudnienie wzrosło o 3,7% a wynagrodzenie o 6,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Czwartek 

Czwartkowa sesja zapowiada się niezwykle spokojnie. Wszystkie istotne publikacje makroekonomiczne poznamy bowiem jeszcze przed południem. 

00:45 NZD – inflacja konsumencka CPI (Q1)

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,6%
 • Prognoza (k/k): 0,4%
 • Prognoza (r/r): 1,9%

03:30 AUD – Sytuacja na rynku pracy
To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach.

 • Zmiana zatrudnienia: 17,5 tys.
 • Stopa bezrobocia: 5,6%
 • Prognoza: 20,0 tys.
 • Prognoza: 5,5%

10:30 GBP – Wyniki sprzedaży detalicznej
Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,8%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,5%
 • Prognoza (m/m): –
 • Prognoza (r/r): 1,3%

Piątek

Piątkowa sesja zdominowana zostanie przez dwa raporty z Kanady. Pierwszy z nich dotyczyć będzie sprzedaży detalicznej a drugi inflacji konsumenckiej CPI.

14:30 CAD – Wyniki sprzedaży detalicznej
Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.

 • Sprzedaż bez samochodów: 0,9%
 • Sprzedaż detaliczna: 0,3%
 • Prognoza: 0,9%
 • Prognoza (r/r): 1,1%

14:30 CAD – Bazowa inflacja konsumencka CPI
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę. Ze względu na dużą sezonowość cen żywności oraz dużą zmienność cen energii często pomija się te czynniki przy odczycie i podaje się również tzw. konsumencką inflację bazową.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,7%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,5%


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here