Naga MarketsPoniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 15 stycznia, kiedy to jedną z najistotniejszych publikacji będzie raport. dot. Polskiej inflacji konsumenckiej.

14:00 PLN – inflacja konsumencka CPI – finalny odczyt za grudzień
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę. • Poprzedni odczyt (m/m): 0,5%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,5%
 • Prognoza (m/m): 0,2%
 • Prognoza (r/r): 2,0%

Wtorek

Wtorkowa sesja zapowiada się równie spokojnie co poniedziałkowa. Tego dnia na szczególną uwagę zasługuje jedynie zaplanowana na godzinę 10:30 paczka danych z Wielkiej Brytanii. Najistotniejszym komponentem tego raportu będzie odczyt dotyczący grudniowej inflacji konsumenckiej.

10:30 GBP – inflacja konsumencka CPI – odczyt za grudzień

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,3%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 3,1%
 • Prognoza (m/m): 0,4%
 • Prognoza (r/r): 3,0%

Środa

Po danych dotyczących inflacji konsumenckiej z Polski i Wielkiej Brytanii, w trakcie środowej sesji eurostat opublikuje podobny raport dot. Strefy Euro. Zdecydowanie ważniejsza może okazać się jednak zaplanowana na godz. 16:00 decyzja Bonku Kanady dot. Stóp procentowych.

11:00 EUR – inflacja konsumencka CPI – odczyt za grudzień

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,4%
 • Prognoza (m/m): 0,4%
 • Prognoza (r/r): 1,4%

16:00 CAD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 16:00 zaplanowano publikację oświadczenia Bank of Canada (BoC). Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Konsensus przed publikacją zakłada kolejną podwyżkę stóp procentowych do 1,25% z 1,00% obecnie

 • Poprzedni odczyt: 1,00%
 • Prognoza (m/m): 1,50%

Czwartek 

01:30 AUD – Sytuacja na rynku pracy – odczyt za grudzień
To raport obrazujący stopę bezrobocia czyli ilość osób bezrobotnych wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmianę zatrudnienia czyli zmianę ilości osób zatrudnionych w australijskich przedsiębiorstwach.

 • Zmiana zatrudnienia: 61,6 tys.
 • Stopa bezrobocia: 5,4%
 • Prognoza: 18 tys.
 • Prognoz: 5,4%

14:30 USD – Pozwolenia na budowę domów – odczyt za grudzień
Wskaźnik ten obrazuje liczbę wydanych pozwoleń na budowę w danym okresie.

 • Poprzedni odczyt: 1,303 mln.
 • Prognoza (m/m): 1,300 mln.

14:30 USD – Rozpoczęte budowy domów – odczyt za grudzień
Wskaźnik ten obrazuje liczbę rozpoczętych budów w danym okresie.

 • Poprzedni odczyt: 1,297 mln.
 • Prognoza (m/m): 1,280 mln.

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych. Zgodnie z prawem popytu i podaży, spadek zapasów wpływa na wzrost wartości czarnego złota.

 • Poprzedni odczyt: -4,948 mln. brk
 • Prognoza: -3,890 mln. brk

Piątek

Jak to często bywa, piątkowy kalendarz makroekonomiczny nie należy do najciekawszych. Tego dnia jedyne istotne dane pochodzić będą z Wielkiej Brytanii.

10:30 GBP – Wyniki sprzedaży detalicznej – odczyt za grudzień
Raport przedstawia wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej w danym okresie czasu. Wyniki są często prezentowane z uwzględnieniem lub pominięciem sprzedaży samochodów, gdyż ich wysoka cena dodaje sporo zmienności do danych.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 1,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,6%
 • Prognoza: -0,6%
 • Prognoza: 3,1%

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może zainteresować również zaplanowana na godzinę 14:00 publikacja raportów dotyczących wyników sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za listopad 2017 r.

Zagłosuj na EasyMarkets w kategorii Zagraniczny Broker CFD FxCuffs 2018 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here