Naga MarketsTygodniowy przegląd danych makro to stały cykl tworzony  pod patronatem Royal, w którym przedstawiamy najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne, na które warto zwrócić uwagę w ciągu nadchodzącego tygodnia.


Poniedziałek 

Jak to zwykle bywa, poniedziałek jest jednym z najspokojniejszych bądź wręcz najspokojniejszym dniem w ciągu całego tygodnia handlowego. Dzieje się tak ze względu na stosunkowo niewielką bądź czasami wręcz znikomą ilość zaplanowanych istotnych publikacji makroekonomicznych. Podobnie będzie również 30 lipca, kiedy to poznamy zaledwie jedną istotną publikację makroekonomiczną.

16:00 USD – Indeks podpisanych umów kupna domów
To raport dostarczający informacji o liczbie zawartych lecz jeszcze nie sfinalizowanych umów sprzedaży istniejących domów i mieszkań. Z uwagi na fakt, że podpisanie umowy wyprzedza zwykle sfinalizowanie transakcji o 4-6 tygodni, umożliwia on prognozowanie poziomu sprzedaży domów na rynku wtórnym. Raport ten nie zawiera jednak danych o podpisanych umowach sprzedaży nowych domów.

 • Poprzedni odczyt: -0,5%
 • Prognoza: 0,1%

Wtorek

Wtorkowa sesja zapowiada się już zdecydowanie bardziej interesująco. Tego dnia poznamy bowiem istotne dane z Japonii, strefy euro, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych.

??:?? JPY – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Jeżeli Bank Japonii nie zdecyduje się na jakikolwiek ruch na stopach, ogromny wpływ na notowania jena japońskiego może mieć treść samego oświadczenia oraz wydźwięk późniejszej konferencji prasowej.

 • Poprzedni odczyt: -0,10%
 • Prognoza: -0,10%

??:?? JPY – Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ

11:00 EUR – Inflacja konsumencka CPI
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Obrazuje kierunek (wzrost bądź spadek) oraz wielkość zmian cen dla konsumenta dóbr i usług. Jego wzrost w ujęciu miesięcznym/kwartalnym/ rocznym będzie powodował umocnienie lokalnej waluty, natomiast spadek wpłynie negatywnie na jej wycenę. 

 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,0%
 • prognoza (r/r): 2,0%

11:00 EUR – PKB
Wskaźnik obrazuje wartość rynkową wszystkich wytworzonych dóbr i usług w gospodarce przez określony czas. Dlatego w kalendarzu makroekonomicznym często można natknąć się na wskaźniki w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym. Wartości PKB dla Strefy Euro publikuje Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny). Obejmuje on wszystkie gospodarki wchodzące w skład Strefy Euro.

 • Poprzedni odczyt (k/k): 0,4%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,5%
 • Prognoza (k/k): ??
 • Prognoza (r/r): ??

11:00 EUR – Stopa bezrobocia
Publikowany przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) raport obejmuje dane o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej Strefy Euro. Za bezrobotnego uznaje się osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

 • Poprzedni odczyt: 8,4%
 • Prognoza: 8,3%

14:30 CAD – PKB
Wartość PKB dla Kanady publikuje Statistics Canada (urząd statystyczny Kanady).

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,1%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 2,5%
 • Prognoza (m/m): 0,3%

16:00 USD – Zaufanie konsumentów wg Conference Board
Indeks zaufania konsumentów to publikowany przez Conference Board raport sporządzany na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych na próbie 5000 gospodarstw domowych. Badani udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oceny bieżących i oczekiwań w stosunku do przyszłych warunków ekonomicznych, w tym zatrudnienia, dochodów, planowanych zakupów. Im wyższy odczyt indeksu tym bardziej optymistyczne odpowiedzi uzyskano w badaniu. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest w ostatni wtorek miesiąca.

 • Poprzedni odczyt: 126,4
 • Prognoza: 126,0

Osoby interesujące się naszą rodzimą gospodarką może natomiast zainteresować zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja wstępnego rezultatu inflacji konsumenckiej CPI za lipiec br. Konsensus przed tą publikacją zakłada, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ujęciu miesięcznym o 0,1% a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,0%.

Środa

Środowa sesja zapowiada się równie interesująco. To pierwszy dzień roboczy sierpnia w związku z czym poznamy dość sporą ilość odczytów PMI. Oprócz tego opublikowane zostaną także istotne dane z Australii i Stanów Zjednoczonych.

16:30 NZD – Sytuacja na rynku pracy
To publikowany przez Statistics New Zealand (urząd statystyczny Nowej Zelandii) raport zawierający dane dot. stopy bezrobocia czyli ilość bezrobotnych, wyrażoną jako procent całej siły roboczej oraz zmiany zatrudnienia czyli zmianę ilości pracowników zatrudnionych w nowozelandzkich przedsiębiorstwach.

 • Zmiana zatrudnienia: 0,6%
 • Stopa bezrobocia: 4,4%
 • Prognoza: 0,4%
 • Prognoza: 4,4%

10:00 EUR – Wskaźnik PMI dla sektora przemysłu
Na świecie istnieją dwa główne podmioty odpowiedzialne za publikację wskaźnika. Pierwszy z nich to Markit Group publikujący odczyty dla 30 krajów z całego świata. Drugi – Institute of Supply Management (ISM) – skupia się natomiast tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. 

Raporty PMI Markit publikowane są zawsze na początku każdego miesiąca. PMI sektora przemysłowego pierwszego dnia, PMI sektora budowlanego drugiego, a PMI sektora usług w trzeci dzień roboczy każdego miesiąca. 

Wskaźnik ten obrazuje aktywność sektora przemysłowego i opisuje aktualną sytuację w gospodarce.

 • Poprzedni odczyt: 55,1
 • Prognoza: 55,1

10:30 GBP – Wskaźnik PMI dla przemysłu

 • Poprzedni odczyt: 54,4
 • Prognoza: 54,2

14:15 USD – Zmiana pozarolniczego zatrudnienia ADP
Raport przedstawia liczbę osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (poza rolnictwem) na podstawie danych zebranych w około 400 tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw będących klientami ADP. Publikacja ta dla wielu inwestorów jest prognostykiem przed zaplanowanym na piątek odczytem NFP (część składowa raportu BLS).

 • Poprzedni odczyt: 177 tys.
 • Prognoza: 185 tys.

16:00 USD – Indeks ISM dla przemysłu
To publikowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) raport obrazujący zmiany aktywności sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych. Odczyt powyżej poziomu 50 oznacza wzrost aktywności sektora produkcyjnego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Odczyt poniżej tej wartości oznacza natomiast pogorszenie sytuacji.

 • Poprzedni odczyt: 60,2
 • Prognoza: 59,5

16:30 USD – Zapasy ropy naftowej
Publikowany przez amerykańską EIA (Energy Information Administration) Weekly Petroleum Status Report obrazuje wielkość aktualnych zapasów ropy naftowej na lokalnym rynku a także dostarcza informacje na temat popytu, podaży oraz wzrostu bądź spadku cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych.

 • Poprzedni odczyt: -6,147 mln. brk

20:00 USD – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 20:00 zaplanowano publikację oświadczenia FOMC. Oświadczenie zawiera decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz komentarz na temat aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, która miała wpływ na podjętą decyzję. Ankietowani ekonomiści spodziewają się, że w nadchodzącym tygodniu Fed utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

 • Poprzedni odczyt: 2,00%
 • Prognoza: 2,00%

Czwartek 

Czwartkowa sesja również zapowiada się dość interesująco. Co prawda nie poznamy aż tyle istotnych raportów makroekonomicznych co w środę, to jednak ich jakość powinna spowodować zwiększoną zmienność na rynkach.

10:30 GBP – Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego
Wskaźnik ten obrazuje aktywność sektora budowlanego i opisuje aktualną sytuację w gospodarce.

 • Poprzedni odczyt: 53,1
 • Prognoza: 52,9

13:00 GBP – Decyzja w sprawie stóp procentowych
Na godzinę 13:00 zaplanowano publikację decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i protokołu z posiedzenia MPC. Analitycy spodziewają się, że członkowie BoE liczbą głosów 7 do 2 zdecydują o podniesieniu stóp procentowych o kolejne 0,25% do poziomu 0,75%. 

 • Poprzedni odczyt: 0,50%
 • Prognoza: 0,75%

Piątek

Pierwszy piątek miesiąca niemal nierozerwalnie wiąże się z publikacją raportu z amerykańskiego rynku pracy. Najistotniejszy w tym przypadku okazuje się odczyt dot. zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych.

03:30 AUD – Sprzedaż detaliczna
To publikowany przez Australian Bureau of Statistics (urząd statystyczny Australii) raport przedstawiający wyniki sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. 

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,4%
 • Prognoza (m/m): 0,3%

10:00 EUR – Wskaźnik PMI dla usług

 • Poprzedni odczyt: 54,4
 • Prognoza: 54,4

11:30 GBP – Wskaźnik PMI dla usług

 • Poprzedni odczyt: 55,1
 • Prognoza: 54,7

11:00 EUR – Sprzedaż detaliczna
To raport przedstawiający dane dot. całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej. Zawiera dane zarówno o sprzedaży bezpośredniej jak i wysyłkowej, dzieląc produkty na grupy takie jak żywność i napoje, odzież, sprzęt elektroniczny.

 • Poprzedni odczyt (m/m): 0,0%
 • Poprzedni odczyt (r/r): 1,4%
 • Prognoza (m/m): 0,3%
 • Prognoza (r/r): 1,3%

14:30 USD – Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (NFP)
Amerykański wskaźnik zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, produkcyjnych i usługowych, nieuwzględniający liczby pracowników w rolnictwie, osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych oraz organizacjach rządowych i non-profit. 

Oprócz łącznych wyników zatrudnienia w sektorze pozarolniczym będzie interesowała nas jego miesięczna zmiana, co pozwala określić obecną sytuację na rynku pracy. Dodatnia zmiana oznacza stworzenie nowych miejsc zatrudnienia. 

Jeżeli zmiana NFP jest niższa od prognozowanej (lub rocznej średniej) wtedy odczyt charakteryzowany jest jako negatywny. Zmiana dodatnia odbierana jest przez rynek natomiast pozytywnie.

 • Poprzedni odczyt: 213 tys.
 • Prognoza: 190 tys.

14:30 USD – Stopa bezrobocia – odczyt za styczeń

 • Poprzedni odczyt: 4,0%
 • Prognoza: 3,9%

16:00 USD – Indeks ISM dla usług

 • Poprzedni odczyt: 59,1
 • Prognoza: 58,7

Dom Maklerski Royal założony został w 2006 roku przez elitarny zespół doświadczonych traderów i specjalistów od finansów chcących dostarczyć traderom to, czego najbardziej potrzebują do handlu. Mowa tu o optymalnych warunkach transakcyjnych, indywidualnie dopasowanych usługach brokerskich oraz ścisłej opieki nad klientem.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułWeekendowy przegląd rynków – dolar kanadyjski największym wygranym tygodnia
Następny artykułKryptowaluty na weekend – zaledwie 2% amerykańskich inwestorów posiada BTC
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here