Naga MarketstxmTXM w restrukturyzacji odnotował 57,92 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 53,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TXM podsumowuje wypracowane wyniki

Skonsolidowana strata netto w działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 68,08 mln zł wobec 63,23 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 47,69 mln zł wobec 43,35 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -18,3 mln zł wobec -43,35 mln zł rok wcześniej.

W 2019 roku TXM S.A. zanotował wynik EBITDA w wysokości – 17,5 mln zł (na poziomie grupy kapitałowej – 18,3 mln zł). Wynik Grupy TXM jest determinowany wynikiem jednostkowym spółki dominującej i prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi zmierzającymi do przywrócenia rentowności TXM, podano w raporcie.

Zanotowana strata na poziomie EBITDA jest niższa o 4,2 mln zł od planowanej w planie restrukturyzacyjnym na 2019 rok przyjętym przez zarząd i złożonym do sądu jako podstawa przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz stanowiącym podstawę zawartej z bankami umowy restrukturyzacyjnej – wskazano w dokumencie.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 224,37 mln zł w 2019 r. wobec 305,84 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Rok 2019 koncentrował się przede wszystkim na wdrażaniu zmodyfikowanego programu restrukturyzacyjnego, w tym na wprowadzaniu zmian w strukturze asortymentowej. Negocjowane były warunki dalszej współpracy z bankami oraz warunki układu z kontrahentami. Dziś zarząd ocenia, iż we wszystkich trzech obszarach zostały zrealizowane zakładane cele i należało by oczekiwać iż po roku 2020 nastąpi poprawa rentowności realizowanego biznesu. Trzy ostatnie miesiące spowodowały jednak diametralną zmianę sytuacji gospodarczej na świecie. W skali makroekonomicznej skutki wirusa COVID-19 są wyraźnie odczuwalne dla całej gospodarki globalnej, w tym również dla gospodarki w Polsce. Sytuacja ta cechuje się bezprecedensową niepewnością i nieprzewidywalnością. W tym nowym otoczeniu rynkowym działa i będzie działać TXM. W związku z istniejącą sytuacją, konieczna stała się rewizja i uzupełnienie planu restrukturyzacyjnego, tak aby TXM kontynuował działalności w nowym otoczeniu – napisał wiceprezes Marcin Łużniak w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 61,89 mln zł wobec 68,62 mln zł straty rok wcześniej.

W połowie czerwca Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec TXM.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket – drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here