Naga MarketsTSS Europe ogłosi wezwanie na 100% akcji Simple za łącznie 62,61 mln złAkcjonariusze Simple zawarli z TSS Europe B.V. umowę inwestycyjną, dotycząca sprzedaży do 100% akcji w ramach wezwania. Zgodnie z umową, łączna cena za wszystkie akcje sprzedawane przez akcjonariuszy, którzy podpisali umowę, została ustalona na kwotę 35,34 mln zł tj. 13,01 zł za jedną akcję. Łączna cena za 100% akcji będzie zatem wynosiła 62,61 mln zł. Wezwanie zostanie ogłoszone 10 grudnia 2020 r., podało Simple.

Akcjonariusze Simple zawarli z TSS Europe B.V. umowę inwestycyjną

Akcje sprzedawane łącznie stanowią 56,44% kapitału zakładowego spółki i odpowiadają 56,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Kupujący ogłosi publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki […] z zamiarem nabycia wszystkich akcji dotychczas wyemitowanych przez spółkę i podjęcia działań zamierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym (delisting)” – czytamy w komunikacie.

Wezwanie zostanie ogłoszone z następującymi warunkami

–  uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji

– osiągnięcie minimalnej liczby akcji (w tym akcji sprzedawanych) – stanowiącej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,

– cena za jedną akcję w ramach wezwania będzie równa cenie nabycia za jedną akcję i nie niższa niż cena ustalona zgodnie z postanowieniami art. 79 Ustawy o Ofercie,

– zawarcie przez spółkę i kupującego umowy organizacyjnej ustanawiającej ramy strategicznej współpracy pomiędzy spółką, a grupą kapitałową kupującego, integracji spółki w ramach grupy kapitałowej kupującego oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymieniono.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 47,07 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here