Naga MarketsTSS Europe chce nabyć w ramach wezwania do 100% akcji Simple za 65 mln złTSS Europe B.V. (inwestor) zawarł list intencyjny z Simple i Cron sp. z o.o. oraz Bogusławem Miturą (akcjonariuszami większościowymi) dotyczący zamiaru nabycia przez TSS lub podmiot wyznaczony przez TSS do 100% akcji w kapitale zakładowym Simple, w tym wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariuszy większościowych oraz członków zarządu, podało Simple. Przewidywana cena nabycia 100% akcji wyniesie 65 mln zł.

Simple i TSS uzgodniły okres wyłączności negocjacji

“Zgodnie z listem intencyjnym, strony zawrą umowę inwestycyjną zgodnie z którą TSS ogłosi publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki z zamiarem nabycia wszystkich akcji dotychczas wyemitowanych przez spółkę i podjęcia działań zamierzających do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym (delisting), a akcjonariusze większościowi i akcjonariusze zarządzający zobowiążą się do odpowiedzi na wezwanie po spełnieniu określonych warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Przewidywana cena nabycia 100% akcji spółki, bez uwzględniania stanu gotówki i poziomu zadłużenia, z zastrzeżeniem mechanizmu korekty ceny i szczegółowych warunków określonych w liście wyniesie 65 mln zł, podano także.

Proponowana transakcja zostanie przeprowadzona po spełnianiu się warunków zawieszających dotyczących w szczególności: badania due dilligence, okresu wyłączności, możliwości zawarcia wzajemnie akceptowanej umowy inwestycyjnej przez inwestora ze spółką, akcjonariuszami większościowymi i akcjonariuszami zarządzającymi, uzyskania zgody na przeprowadzenie transakcji od właściwych organów (jeżeli dotyczy), osiągnięcia przez TSS określonej liczby akcji w ramach ogłoszonego wezwania, wymieniono.

Strony uzgodniły okres wyłączności negocjacji z TSS trwający od daty zawarcia listu.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here