Naga MarketsTen Square Games (TSG) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 26 066 akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka.

Ten Square Games zamierza wyemitować akcje zwykłe

“Zarząd Ten Square Games podjął uchwałę w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o następującej treści: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 2 606,6 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 26 066 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda” – czytamy w komunikacie.

“Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert skierowanych przez zarząd spółki do osób znajdujących się na liście uczestników programu. Liczba osób, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji nie przekroczy 149 osób” – czytamy także.

W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą rady nadzorczej, w całości prawa poboru akcji, z zastrzeżeniem, że uprawnionymi do objęcia akcji są osoby znajdujące się na liście uczestników programu, których dotyczy uchwała rady nadzorczej, podano także.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji, leży w interesie spółki, gdyż program ma za zadanie (i) zapewnić kluczowym dla rozwoju grupy osobom partycypację w oczekiwanym wzroście wartości grupy oraz (ii) trwale związać z grupą uczestników programu. Celem programu jest stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii grupy, do działania w interesie spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia akcji” – podano także.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here