Naga Marketsccf forex comparicW analizie technicznej rynków trend odgrywa bardzo ważną rolę. Praktycznie wszystkie narzędzia, z których korzystają analitycy służą do określania trendu, który ma służyć w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych.

Trend

Zdaniem praktyków, każdy początkujący inwestor musi pamiętać o trzech podstawowych zasadach:

  • „nigdy nie walcz z trendem”,
  • „trend jest twoim przyjacielem”,
  • „zawsze dokonuj transakcji zgodnych z trendem”.

Definicja trendu

Najogólniejsza definicja trendu podaje, że jest to kierunek, w którym w danym okresie podąża rynek (cena). Dla potrzeb niniejszej pracy, warto jednak sięgnąć po bardziej rozbudowaną definicję. J.J. Murphy zauważa, że ceny niezależnie od swoich głównych kierunków nigdy nie poruszają się po liniach prostych. Ruchy to serie zygzaków, które wyglądem przypominają kolejne fale z wyraźnie rozrysowanymi wierzchołkami oraz punktami odbicia. Kierunek rozrysowywania się kolejnych szczytów oraz dołków będzie decydował o głównym układzie trendu. Na podstawie powyższych definicji wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje trendów:

  • trend wzrostowy – seria kolejnych wyższych szczytów (HH – Higher Highs) oraz wyższych dołków (HL – Higher Lows),
  • trend spadkowy – seria kolejnych niższych szczytów (LH – Lower Highs) i niższych dołków (LL – Lower Lows),
  • tren boczny (horyzontalny) – cena porusza się w zakresie dołków i szczytów zlokalizowanych na tych samych lub zbliżonych poziomach (w takiej sytuacji często mówi się także o braku trendu lub o konsolidacji).

Trend wzrostowy

trendup

Rysunek prezentuje przykład trendu wzrostowego na wykresie liniowym. Cena w kolejnych okresach czasu wzrasta i opada, jednak zachowuje wcześniej omawiane czynniki warunkujące wystąpienie trendu wzrostowego. Każdy z kolejnych dołków uplasowany jest wyżej od poprzedniego (HL), podobnie jak każdy z następujących po sobie szczytów (HH).

Na Rysunku poniżej pokazano natomiast potencjalny układ trendu spadkowego. Analogicznie do przed chwilą omawianego przykładu, każdy z kolejnych szczytów uplasowany jest niżej (HL) podobnie jak następujące po sobie dołki (LL). Rynek, na którym występuje trend wzrostowy często określany jest mianem „rynku byka” (lub rynku popytowego). Rynek, na którym występuje trend spadkowy natomiast „rynkiem niedźwiedzia” (lub rynkiem podażowym).

Trend spadkowy

trenddown

Ostatnim z rozróżnianych rodzajów trendów, który zaobserwować można na wykresach jest trend boczny (określany również mianem trendu horyzontalnego lub konsolidacji). W jego przypadku cena przesuwa się bokiem – nie widać ani tendencji spadkowych, ani tendencji wzrostowych. Kurs nie wykracza poza zakres najwyższego szczytu lub najniższego dołka.

Naga Trader

W rzeczywistości może dojść jednak do mniej lub bardziej widocznych naruszeń zakresu konsolidacji. Praktycy rynku konsolidację opisują mianem braku trendu i częstą rekomendacją w takich przypadkach jest odłożenie decyzji handlowych do momentu wybicia z zakresu (górą lub dołem).

Trend boczny

trendbok

Warto zauważyć, że większość dostępnych narzędzi analizy technicznej i jej narzędzi przystosowana jest do badania trendu i podejmowania decyzji inwestycyjnych zgodnie z nim. Sytuacja, w której nie widać wyraźnych spadków lub wzrostów notowań, a jedynie konsolidację (brak trendu) doprowadza inwestorów do największych strat. Jest to spowodowane próbą dopasowania teorii przeznaczonej do badania trendu w odniesieniu do sytuacji, w której trend nie występuje. Właśnie dlatego kiedy rynek znajduje się w swoistym impasie trendu horyzontalnego, jedną z najbezpieczniejszych i najrozsądniejszych decyzji będzie pozostanie poza rynkiem.

                                            Kolejna lekcja: Trend wzrostowy                                    tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here