Naga MarketsTrans Polonia miała 4,64 mln zł zysku netto, 7,01 mln zł zysku EBIT w III kw.Trans Polonia odnotowała 4,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,01 mln zł wobec 7,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
W I-III kw. 2020 r. Trans Polonia miała 8,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,19 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 73,06 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 179,21 mln zł w porównaniu z 195,77 mln zł rok wcześniej.

“[W I-III kw. br.] Segment transportu paliw wygenerował […] przychody ze sprzedaży na poziomie 103 659 tys. zł. w porównaniu do 117 625 tys. zł. w roku poprzednim, co wykazuje dynamikę na poziomie -11,9%. Spadek sprzedaży był głównie wynikiem spadku wolumenów przewozowych paliw silnikowych (olej napędowy, benzyna) -8,3%, oraz niższej sprzedaży usług transportu LPG -49,7%. Głównym powodem spadków w tym segmencie jest obniżenie popytu na paliwa, co przełożyło się na spadek obsługiwanych wolumenów oraz zakończenia świadczenia usług transportu LPG. Przyczyną spadku konsumpcji paliw była rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa, która spowodowała zmniejszenie ruchu transportowego w cały kraju i ograniczenia w zakresie lotów. Segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych wygenerował […] przychody netto ze sprzedaży w wysokości 70 059 tys. zł i zanotował ujemną dynamikę na poziomie -4,3%. Największy wpływ na spadek przychodów w tym segmencie miał spadek transportu mas bitumicznych (-15,9%) przy wzroście transportu płynnej chemii (+0,8%), oraz spadku transportu płynnych ładunków spożywczych (-1,2%)” – czytamy w raporcie.

Grupa osiągnęła w okresie 9 miesięcy 2020 r. zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 34,81 mln zł wobec 33,69 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.

“Wzrost EBITDA o 3,3% został wypracowany pomimo trudnej sytuacji rynkowej związanej pandemią koronawirusa i niższą sprzedażą usług transportowych. Wyższa rentowność operacyjna to w dużej mierze wynik usprawnienia zarządzania transportem własnym w segmencie chemii, asfaltów i produktów spożywczych przy jednoczesnym utrzymującym się wysokim kursie euro i niskiej cenie paliwa. Po 3 kwartałach 2020 r. grupa zanotowała zysk netto w wysokości 8 856 tys. zł w stosunku do osiągniętego zysku netto w wysokości 8 695 tys. zł za poprzedni okres. Na wynik z działalności finansowej największy ujemny wpływ miała nadwyżka ujemnych różnic kursowych w wysokości 680 tys. zł powstała głównie w wyniku wyceny na dzień 30 września 2020 r zobowiązań leasingowych w walucie euro oraz dodani wpływ związany z obniżeniem kosztów obsługi zadłużenia w wyniku obniżki stóp procentowych” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,36 mln zł wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2019 r. miała 261,61 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here