Naga MarketsTrans Polonia miała 0,8 mln zł straty netto z działalności kont. w II kw. 2021Warszawa, 28.09.2021 (ISBnews) – Trans Polonia odnotowała 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2021 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem, uwzględniająca 1,91 mln zł straty netto z działalności zaniechanej, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła 2,71 mln zł wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 0,68 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,34 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 24,72 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 3,2 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 51,11 mln zł w porównaniu z 46,54 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem, uwzględniający 28,38 mln zł zysku netto z działalności zaniechanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 25,19 mln zł wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej.

„Na zanotowany zysk netto z działalności zaniechanej największy wpływ miało ujęcie transakcji zbycia udziałów OTP Sp. z o.o. […] W wyniku netto działalności kontynuowanej ujęte natomiast zostały w/w koszty transakcyjne związane z dezinwestycją oraz koszty spłaty całkowitej finansowania akwizycyjnego” – czytamy w raporcie.

Najwyższe przychody w I półroczu 2021 r. wypracował transport chemii (31 077 tys. zł) przy jednoczesnym wzroście sprzedaży na poziomie +16,3%. Najwyższą dynamikę sprzedaży zanotowała natomiast transport płynnych ładunków spożywczych (+22,3%), podano także.

„Po zeszłorocznej stabilizacji poziomów sprzedażowych będących skutkiem pandemii, sprzedaż usług transportu płynnej chemii powróciła do dwucyfrowej dynamiki sprzedaży. Jest to konsekwencją wysokiej specjalizacji i dywersyfikacji klientów na rynkach zagranicznych oraz wzrostu popytu na usługi przewozowe w segmentach chemicznym i spożywczym. Spadek transportu mas bitumicznych (-22,6%) wynika głównie z utrzymującego się mniejszego zapotrzebowania na transport tego produktu i mniejszej liczby zleceń od głównego klienta spółki” – napisano w raporcie.

Wynik EBITDA grupy w I pół. br. wyniósł 2,74 mln zł wobec 5,34 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA oczyszczona (o jednorazowe koszty sprzedaży OTP) wyniosła odpowiednio: 5,42 mln zł wobec 5,34 mln zł rok wcześniej.

invest

„Na wynik EBITDA I półrocza 2021 r. najistotniejszy wpływ miało uwzględnienie w tymże okresie w kosztach ogólnego zarządu działalności kontynuowanej jednorazowych kosztów związanych z dezinwestycją jaką była sprzedaż 100% udziałów spółki OTP Sp. z o.o. (wpływ na wynik -2 672 tys. zł). EBITDA (oczyszczona o jednorazowe koszty sprzedaży OTP) wyniosła w I półroczu 2021 r. 5 415 tys. zł i była wyższa stosunku do I półrocza 2020 r. o 1,4%” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 1,06 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2020 r. miała 100,1 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: lotos kurs | cd projekt akcje | mercator | kurs dolar | ccc akcje prognozy | tauron akcje | kurs kruk |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here