Naga MarketsTrakcja utworzyła odpisy, które obniżą o 38,74 mln zł skons. wynik za 2020 r.Trakcja, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji w spółce zależnej AB Kauno Tiltai oraz na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) spółek z grupy AB Kauno Tiltai, utworzyła odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 3 855 tys. zł oraz odpis aktualizujący wartość firmy z konsolidacji w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 38 735 tys. zł, podała spółka.

InvestCuffs

Trakcja utworzyła odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkach zależnych

Wartość inwestycji w jednostkach zależnych prezentowana w jednostkowym bilansie spółki na 30 września 2020 roku wynosiła 311 308 tys. zł, natomiast wartość firmy z konsolidacji prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na 30 września 2020 roku wynosiła 174 660 tys. zł, zaznaczono.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Powyższe zdarzenia, tj. utworzenie odpisów aktualizujących:

– wartość inwestycji wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za rok 2020 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3 855 tys. zł.

– wartość firmy wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2020 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 38 735 tys. zł” – czytamy w komunikacie.

Trakcja zapewniła, że utworzenie odpisów aktualizujących ma charakter niepieniężny i nie wpływa na sytuację płynnościową spółki i grupy.

W związku z utworzeniem odpisów spółka zaktualizowała również szacunki wyników finansowych za 2020 rok.

Nowe wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki: przychody ze sprzedaży: 652 753 tys. zł, wynik brutto ze sprzedaży: -20 456 tys. zł, EBITDA: -34 336 tys. zł, wynik netto: -70 481 tys. zł.

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Trakcja: przychody ze sprzedaży: 1 338 982 tys. zł, wynik brutto ze sprzedaży: 11 306 tys. zł, EBITDA: -13 700 tys. zł, wynik netto: -109 986 tys. zł, podano również.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here