Naga MarketstrakcjaTrakcja odnotowała 28,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Finax

Trakcja w podsumowaniu pierwszego kwartału bieżącego roku

Strata operacyjna wyniosła 25,25 mln zł wobec 20,67 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 217,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 228,5 mln zł rok wcześniej.

“Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2020 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w I kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku” – czytamy w raporcie.

Marża wyniku brutto ze sprzedaży spadła o 1,75 pkt proc. i wyniosła -2,98% w I kwartale 2020 roku, natomiast w analogicznym okresie 2019 roku osiągnęła poziom -1,23%, wynika także z raportu.

“Spadek przychodów i wyniku brutto ze sprzedaży wynikał ze zmniejszonej realizacji kontraktów budowlanych w jednostce dominującej spowodowanej jej trudnościami z regulowaniem płatności wobec podwykonawców i dostawców materiałów oraz, w niewielkim stopniu, z ogólną sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS – CoV-2” – czytamy dalej

“Strata netto zwiększyła się w porównaniu do straty za okres I kwartału 2019 roku o kwotę 13 070 tys. zł, co jest głównie efektem niższej sprzedaży oraz zwiększonych kosztów finansowych” – podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 13,2 mln zł wobec 3,33 mln zł straty rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here