Naga MarketsTrakcja miała 22,93 mln zł straty netto, 22,73 mln zł straty EBIT w I kw. 2021Grupa Trakcja odnotowała 22,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 28,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja przedstawia swoje wyniki finansowe

Strata operacyjna wyniosła 22,73 mln zł wobec 25,25 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 186,95 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 217,37 mln zł rok wcześniej.

“Czynniki, które miały najistotniejszy wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży oraz wyniki I kwartału 2021 roku, to charakterystyczna dla podmiotów działających w branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w I kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku. W okresie I kwartału 2021 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 186 946 tys. zł, które zmniejszyły się o 30 428 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Koszt własny sprzedaży obniżył się o 28 838 tys. zł i wyniósł 195 985 tys. zł. Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 9 039 tys. zł i zwiększyła się o 1 590 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża wyniku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2021 roku spadła o 1,41 pkt proc. i wyniosła -4,84%, natomiast w analogicznym okresie 2020 roku osiągnęła poziom -3,43%” – czytamy w raporcie.

“Spadek przychodów i wyniku brutto ze sprzedaży wynikał przede wszystkim ze zmniejszonej realizacji kontraktów budowlanych w Grupie AB Kauno w I kwartale 2021 roku w porównaniu do I kwartału 2020 roku oraz w mniejszym stopniu, w pozostałych spółkach zależnych Grupy Trakcja. Głównym czynnikiem, który wpłynął na niższą realizację były trudne warunki pogodowe na początku 2021 roku (utrzymująca się ujemna temperatura), które utrudniały bądź uniemożliwiały prowadzenie robót budowlanych. Z kolei w analogicznym okresie poprzedniego roku warunki atmosferyczne były wyjątkowo łagodne, co pozwoliło na realizację robót już od stycznia” – dodano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 6,68 mln zł wobec 13,2 mln zł straty rok wcześniej.

Portfel zamówień Trakcji miał wartość 2,63 mld zł na koniec marca

Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na 31 marca 2021 roku wyniósł 2 631 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów), podała spółka.

“W I kwartale 2021 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości ponad 177,8 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów). Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 marca 2021 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2021 roku pozwoli grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy” – czytamy w raporcie za I kw.

invest

Portfel zamówień jednostki dominującej na koniec marca br. wynosił 1 685 mln zł, z czego 30,9 mln zł stanowią umowy podpisane w okresie I kwartału 2021 roku. Ponadto spółka złożyła w 2020 roku najkorzystniejsze oferty w przetargach publicznych (nierozstrzygnięte do dnia publikacji niniejszego sprawozdania) na łączną kwotę netto przypadającą dla spółki 711,4 mln zł oraz w 2021 roku w przetargu prywatnym na rynku niemieckim na kwotę netto 6,4 mln zł.

“Spółka, tak jak dotychczas, aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych na rynku kolejowym oraz drogowym, które aktualnie charakteryzują się dużą liczbą uczestników. Wzrost konkurencji wynika ze zmniejszenia ilości przetargów na rynku inwestycyjnym w porównaniu do potencjału wykonawczego firm budowlanych na rynku polskim. Obecna tendencja na rynku pokazuje, że oferty wykonawców przekraczające budżety inwestorskie są coraz częściej akceptowane przez zamawiających” – ocenia Trakcja.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 339 mln zł w 2020 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pgnig kurs | newconnect notowania | płatność blik co to | kontrakty cfd | kurs xtb | cd projekt notowanie | cyfrowy polsat notowania |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here