Naga MarketsW dniu 3 stycznia 2018 r. weszła w życie Dyrektywa MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) wraz z aktami delegowanymi, zastępująca dotychczas obowiązującą Dyrektywę MiFID I. Głównymi założenia systemu MiFID II jest wzmocnienie pozycji inwestora wobec instytucji finansowej. Jak informowaliśmy pod koniec lipca, w oficjalnym tłumaczeniu na język polski pojawił się rażący błąd, całkowicie zmieniający interpretację przepisów w zakresie ubiegania się o status klienta profesjonalnego. Fundacja Trading Jam postanowiła interweniować, składając wniosek o zmianę tłumaczenia.


„W dniu dzisiejszym, Fundacja Trading Jam złożyła wniosek o zmianę tłumaczenia Dyrektywy MiFiD II, która w obecnej wersji, zawiera błędne i niekorzystne dla inwestorów zapisy. Poniżej załączamy treść pisma skierowanego do Parlamentu Europejskiego, a także do KNF i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” – informuje Trading Jam.

Te artykuły również Cię zainteresują
O błędach w tłumaczeniu informował Patryk Przeździecki, prawnik specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego. Jak słusznie zauważył, w anglojęzycznej wersji dokumentu pojawia się stwierdzenie: „In  the  course  of  that  assessment,  as  a  minimum,  two  of  the  following  criteria  shall  be  satisfied” (odnośnie warunków, które musi spełnić trader, aby ubiegać się o status klienta profesjonalnego). Warunków jest trzy, a MiFID II podaje, że spełnione muszą być minimalnie dwa. W polskim tłumaczeniu fragment brzmi natomiast następująco: „W trakcie powyższej oceny muszą być spełnione przynajmniej następujące kryteria”, co sugeruje konieczność spełnienia wszystkich trzech kryteriów.

Pełna treść wniosku Trading Jam skierowanego do Sekretariatu Generalnego Parlamentu Europejskiego znajduje się poniżej:

WNIOSEK

o spowodowanie sprostowania błędnego tłumaczenia Dyrektywy MiFID II na j.polski

Działając jako Fundacja prawa polskiego zrzeszająca ponad 25 000 inwestorów indywidualnych rynku kapitałowego z Polski i innych krajów Unii Europejskiej, zwracamy się do Pana z wnioskiem o spowodowanie sprostowania błędu w polskim tłumaczeniu Dyrektywy MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)[1], którego dalsze funkcjonowanie w obrocie prawnym może powodować negatywne skutki dla uczestników rynku kapitałowego oraz organów stosujących prawo. Ponadto zauważamy, iż utrzymywanie błędnego tłumaczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej istotnie podważa zaufanie obywateli do obowiązującego prawa wspólnotowego.

Fundacja Trading Jam wskazuje, iż według błędnego tłumaczenia Załącznika II sekcja II pkt 1 do Dyrektywy MiFID II klient detaliczny musi spełnić łącznie 3 warunki wymienione w przepisie, by firma inwestycyjna na wniosek klienta dokonała przekwalifikowania go na klienta profesjonalnego. Tymczasem, wedle wersji przepisu obowiązującej w innych językach Unii Europejskiej wystarczające jest spełnienie wyłącznie 2 z 3 warunków wskazanych w przepisie.

I tak, oryginalne zapisy Załącznika II sekcja II pkt 1 do Dyrektywy MiFID II w brzmieniu:

“In  the  course  of  that  assessment,  as  a  minimum,  two  of  the  following  criteria  shall  be  satisfied:

  • the client  has  carried  out  transactions,  in  significant  size,  on  the  relevant  market  at  an  average  frequency  of  10  per  quarter  over  the  previous  four  quarters,
  • the size  of  the  client’s  financial  instrument  portfolio,  defined  as  including  cash  deposits  and  financial  instruments  exceeds  EUR  500  000,
  • the client  works  or  has  worked  in  the  financial  sector  for  at  least  one  year  in  a  professional  position,  which  requires  knowledge  of  the  transactions  or  services  envisaged (…)”

– powinny zostać przetłumaczone w następujący sposób:

„W trakcie powyższej oceny muszą być spełnione przynajmniej dwa następujące kryteria:

  • w okresie poprzedzających czterech kwartałów, klient zawierał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 razy na kwartał,
  • wielkość pakietu instrumentów finansowych klienta, określonego jako obejmującego depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe, przekracza kwotę 500 000 EUR,
  • klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług (…)”

– podczas, gdy wedle obowiązującego, błędnego tłumaczenia:

W trakcie powyższej oceny muszą być spełnione przynajmniej następujące kryteria:

  • w okresie poprzedzających czterech kwartałów, klient zawierał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 razy na kwartał,
  • wielkość pakietu instrumentów finansowych klienta, określonego jako obejmującego depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe, przekracza kwotę 500 000 EUR,
  • klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług (…)”

W konsekwencji, polskie tłumaczenie Dyrektywy MiFID II daleko odbiega od tekstu źródłowego, wypaczając sens i znaczenie cytowanego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pana z prośbą o spowodowanie wszczęcia procedury sprostowania błędnego tłumaczenia Załącznika II sekcja II pkt 1 do Dyrektywy MiFID II na język polski w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

1 KOMENTARZ

  1. Brawo. Może w końcu uda im się napisać dyrektywę tak aby dla wszystkich były jasne ich wytyczne. Wogóle najlepiej jakby ludziom zostawili wpływ na wybór dźwigni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here