Naga MarketsTower Investments odnotował wstępnie 2,1 mln zł straty z działalności operacyjnej oraz 3,05 mln zł straty netto przy 1,08 mln zł przychodów w I połowie 2020 r., podała spółka.

Tower Investments odnotował wstępnie 2,1 mln zł straty z działalności operacyjnej w I połowie 2020 r.

“Zarząd spółki informuje, że podstawowy wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Tower Investments miał lockdown związany z epidemią SARS-Cov-2, co w praktyce spowodowało zawieszenie podstawowej działalności Grupy. W okresie od marca do czerwca 2020 r. nie odbyły się planowane transakcje, opóźnieniu uległy procesy administracyjne zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniach na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, a kontrahenci Grupy zawiesili bezterminowo realizację projektów inwestycyjnych” – czytamy w komunikacie.

Negatywne skutki strat związanych z zawieszeniem działalności zostały częściowo złagodzone pomocą finansową z tarczy antykryzysowej, którą spółki z grupy otrzymały w wysokości 2,72 mln zł, podano również.

Obecnie sytuacja wróciła niemal do stanu sprzed pandemii, co oznacza, że spółki z grupy kapitałowej Tower Investments kontynuują realizację projektów deweloperskich i inwestycyjnych bez istotnych przeszkód.

“Zarząd spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

Te artykuły również Cię zainteresują

– są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

– zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

– powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych” – podkreślono.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym 25 września 2020 r. i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu “pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here