Naga MarketstorpolWarszawa, 22.11.2019 (ISBnews) – Torpol odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 15,94 mln zł wobec 22,14 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,08 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 424,28 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 22,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 062,95 mln zł w porównaniu z 970,23 mln zł rok wcześniej.

Stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Torpol zdeterminowana jest wysokim tempem realizacji robot budowlanych, w ramach posiadanego, rekordowego portfela zamówień, wynikającym również z planowanych i realizowanych nakładów inwestycyjnych na sieć i infrastrukturę kolejową w Polsce w ramach programu rządowego pn. „Krajowy Program Kolejowy” (KPK). Niemniej jednak w dalszym ciągu Grupa odczuwa presję z tytułu rosnących cen materiałów i kosztów ich transportu, a także rosnących wynagrodzeń w sektorze budowlanym, choć w mniejszym stopniu niż w ciągu ostatnich 2 lat. Pomimo trudnych okoliczności rynkowych oraz bardzo ostrożnego podejścia sektora bankowego i ubezpieczeniowego do branży budowlanej Grupa zrealizowała najwyższą bo wynoszącą ponad 1 mld złotych wielkość sprzedaży” – czytamy w raporcie.

Torpol podał, że dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży w bieżącym roku (+9,56%) wynika z wejścia w kluczową fazę realizacji głównych kontraktów jednostki dominującej w ramach posiadanego portfela zamówień. Ponadto zdecydowana większość kontraktów pozyskanych w 2019 roku realizowana jest w systemie „buduj”, co pozwoliło przystąpić do realizacji prac niezwłocznie po zawarciu umów kontraktowych.

Dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży w roku 2019 rdr. jest proporcjonalna do wzrostu przychodów netto ze sprzedaży. W konsekwencji zysk brutto ze sprzedaży Grupy wyniósł 51 687 tysięcy złotych (wzrost o 6,97% rdr.). Suma kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu Grupy wzrosła w okresie sprawozdawczym o 8% rdr. W efekcie zysk netto ze sprzedaży Grupy wyniósł 31 231 tysięcy złotych w ciągu III kwartałów 2019 roku wobec 29 379 tysięcy złotych w ciągu III kwartałów 2018 roku” – czytamy dalej.

„Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej wyniósł 22 592 tys. złotych, natomiast po uwzględnieniu wyników zlikwidowanej spółki Torpol Norge wynik netto Grupy za okres sprawozdawczy wyniósł 22 148 tysięcy złotych. W opinii zarządu jednostki dominującej, biorąc pod uwagę niekorzystne okoliczności rynkowe, bardzo trudną sytuację branży budowlanej, wyniki Grupy w okresie sprawozdawczym należy ocenić pozytywnie” – podsumowano.

invest

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 20,66 mln zł wobec 5,82 mln zł straty rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1,53 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Sytuacja na wykresie

Na wykresie spółka widocznie zbliżyła się do ceny ostatnich szczytów – poziomu 8 zł za akcję. Co prawda oscyluje jeszcze wokół poziomu 7.20 zł jednak szansa na dobicie strefy oporu jest relatywnie duża w obecnym trendzie. Po niewielkiej korekcie – wykres powraca do wzrostów, przy okazji potwierdzając sekwencję ładnym układem impuls – korekta – impuls. Z interwału dziennego zasięg tego ruchu może sięgnąć nawet nieco wyższej strefy, poziomu 8,50 zł. Ważnym jest jednak, żeby spółka nie wybiła ostatniego widocznego dołka.

wykres Torpol D1 25.11.2019
Torpol D1 25.11.2019, źródło: Tradingview


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here