Naga MarketstorpolWyniki finansowe Torpolu za II półrocze 2020 r. powinny być nie gorsze niż w I połowie roku, przy marży brutto na sprzedaży powyżej 5%, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Torpol: Wyniki finansowe za II półrocze 2020 r. powinny być nie gorsze niż w I połowie roku

“Znakiem zapytania jest siła wyższa, czyli powtórzenie się sytuacji związanej z epidemią. Jeśli ona nie wystąpi, to myślę, że będzie nie gorzej niż w I półroczu, jeśli chodzi o wyniki” – powiedział Grabowski podczas konferencji online, pytany czy grupie uda się powtórzyć dobre wyniki z I półrocza 2020 r.

Pytany o perspektywy kształtowania się marży brutto na sprzedaży (w I półroczu: 6,2%) wskazał, że spółka celuje w II półroczu “powyżej 5%”, natomiast utrzymanie poziomu z I połowy roku byłoby “powodem do zadowolenia”.

Zarząd podtrzymał też, że planem w zakresie capex na 2020 r. jest 28,4 mln zł wobec 46,6 mln zł w 2019 r. i 7,8 mln zł w I poł. 2020 r.

“W I półroczu mniejsze inwestycje były wstrzymane ze względu na epidemię, bo większe toczą się i tak w cyklu 2-3 letnim. Myślę, że będziemy blisko tych pieniędzy, będziemy się starali, żeby ten plan nie został przewymiarowany” – powiedział prezes.

Te artykuły również Cię zainteresują

W I poł. 2020 r. spółka miała 13,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 589,04 mln zł w porównaniu z 664,81 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w I poł. br. 31,5 mln zł wobec 25,66 mln zł rok wcześniej.

W raporcie spółka podała, że niższa sprzedaż spowodowana była przede wszystkim mniejszym przerobem własnym na kontraktach wynikającym z uzgodnionych harmonogramów realizacyjnych robót oraz zawieszeniem realizacji prac dla Elektrowni Ostrołęka.

Ponadto pewien wpływ na tempo prac budowlanych wpływ miały również zakłócenia spowodowane wprowadzonym i obowiązującym w kraju od 20 marca br. stanem epidemii. Natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień (o wartości ok. 2,41 mld zł netto bez udziałów konsorcjantów), kształtuje się w przedziale ok. 5-5,5%. Średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wyniosła ok. 5,24%.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here