Naga MarketsTorpol spodziewa się utrzymania obecnej rentowności w całym 2021 r.Warszawa, 22.11.2021 (ISBnews) – Torpol spodziewa się, że w całym 2021 r. osiągnie rentowność podobną jak w okresie I-III kw., pomimo spadającej sprzedaży, wynika ze słów prezesa Grzegorza Grabowskiego.

“Marże powinny się utrzymać, na pewno przychód będzie nieco mniejszy. Utrzymamy poziom marżowości przy niższym przychodzie” – powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej.Marża wyniku brutto ze sprzedaży wyniosła 9,3% w I-III kw. br., o 3,2 pkt proc. więcej r/r.

Grabowski ocenił, że rentowność kontraktów pozyskiwanych w przyszłości może być niższa, niż długoterminowa rentowność obecnego portfela, która wynosi ok. 8%.

“[Marże] na koniec roku – nie powinny odbiegać od tego, co pokazujemy po 9 miesiącach. W przyszłym roku struktura portfela będzie istotna i realizacja tych kontraktów, które są w portfelu, będzie pozytywnie wpływała. Bo nie spodziewam się, żeby w przyszłym roku można było średnie marże pozyskiwać na tym poziomie, co w tym roku” – dodał prezes.

Poinformował, że spółka jest nadal bardzo aktywna w ofertowaniu, ale niska podaż dużych przetargów sprawia, że łączna wartość ofert wynosi ‘kilkaset milionów złotych’.

“Przetargów jest 13, ale większość to są niewielkie zadania kolejowe, największy jest na nieco ponad 100 mln zł. To jest przetarg Warszawskiej Kolei Dojazdowej, gdzie jesteśmy przed aukcją. Wartość [wszystkich ofert] to jest w sumie kilkaset milionów złotych, to nie są wielkie pieniądze, bo taka jest podaż” – powiedział Grabowski.

“Mam nadzieję, że liczba postępowań się zwiększy jeszcze w tym roku, tak jak to wynika z zapowiedzi PLK, że jeszcze w grudniu się coś pokaże” – dodał.

Poinformował także, że przyszłoroczny capex powinien być mniej więcej na poziomie amortyzacji lub “może [amortyzacja] nieco plus”.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 35,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 772,71 mln zł w porównaniu z 986,26 mln zł rok wcześniej.

Marża wyniku brutto ze sprzedaży wyniosła 9,3%, o 3,2 pkt proc więcej r/r.

W raporcie spółka wyjaśniała, że skala zrealizowanej przez grupę sprzedaży, na poziomie niższym o 21,9% r/r, zdeterminowana jest mniejszym przerobem własnym na kontraktach wynikającym z uzgodnionych harmonogramów realizacyjnych robót. Koszt własny sprzedaży grupy spadł o 24,3% r/r. W konsekwencji zysk brutto ze sprzedaży grupy wyniósł 72 129 tys. zł (wzrost o 19,7% r/r.). Grupa zanotowała dalszy wzrost rentowności na sprzedaży brutto do poziomu ok. 9,5%, w głównej mierze dzięki rozliczeniu ukończonych projektów w okresie sprawozdawczym, z rentownością wyższą niż zakładana oraz satysfakcjonującej średniej marży obecnie realizowanych kontraktów.

Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na datę raportu, grupa posiadała portfel zamówień o wartości ponad 1,45 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, zapewniający prowadzenie prac do 2023 roku włącznie. Na dzień publikacji raportu kwartalnego długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się na poziomie ok. 8%.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów grupy za ostatnie 12 miesięcy na koniec września 2021 roku wyraźnie wzrosła i wyniosła 9,48% (wobec ponad 5,5% według stanu na koniec września ubiegłego roku). Spowodowane to jest m.in. ukończeniem i rozliczeniem na przełomie 2020 i 2021 roku większości projektów pozyskanych w trudnym okresie luki inwestycyjnej, wynikającej z małej ilości przetargów na rynku (lata 2016-2017) oraz z realizacją pozyskanych w 2019 r. z rentownością wyższą niż zakładana, wyjaśniała spółka w raporcie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: ropa forum | btc prognozy | allegro akcje | jsw akcje | orlen akcje opinie | gpw orlen | akcje jsw forum |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here