Naga MarketstorpolTorpol odnotował 6,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Torpol podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 10,22 mln zł wobec 10,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 340,08 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 400,83 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 13,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 589,04 mln zł w porównaniu z 664,81 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł w I poł. br. 31,5 mln zł wobec 25,66 mln zł rok wcześniej.

“Grupa zrealizowała [w I półr. br.] sprzedaż na poziomie ponad 589 mln zł, co stanowi spadek o 11,4% r/r, co spowodowane jest przede wszystkim mniejszym przerobem własnym na kontraktach wynikającym z uzgodnionych harmonogramów realizacyjnych robót oraz zawieszeniem realizacji prac dla Elektrowni Ostrołęka. Ponadto pewien wpływ na tempo prac budowlanych wpływ miały również zakłócenia spowodowane wprowadzonym i obowiązującym w kraju od 20 marca br. stanem epidemii. Spółka odpowiada za 97,2% przychodów grupy” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Na dzień zatwierdzenia sprawozdania długoterminowa, średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień kształtuje się w przedziale ok. 5-5,5%, natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wyniosła ok. 5,24%” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 13,99 mln zł wobec 9,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here