Naga Markets
Pierwsza rekomendacja : utrzymaj długą pozycja na USDJPY.
Uzasadnienie:
• Barclays uważa, że potrzeba dalszej stymulacji monetarnej przez BoJ jest coraz bardziej widoczne (30 kwietnia zostanie przedstawiony komunikat po posiedzeniu BOJ) i uważają , że dalsze osłabienie jena jest prawdopodobne.
• Postępy w stymulacji wzrostu inflacji wygląda iż utknęły w martwym punkcie. Nawet po zatwierdzeniu podwyżki VAT inflacja ustabilizowała się na poziomie 1,5%. Brak wiarygodności w polityce wynika również z niskiej wydajności wzrostu zarobków/płac , który został zdominowany przez małe zwiększenia w bonusach, uznane za tymczasowe i odwracalne w przyrodzie.
• Spodziewamy się spowolnienia w Q2 2014 , kiedy stawka VAT wzrośnie do 8% z 5%, co tylko częściowo ma zostać skompensowane poprzez bodźce fiskalne.
• Niepewny wpływ reform na wzrost i produktywność (Industrial Competitiveness Enhancement Bill niedawno uchwalona przez obie izby), ale powinny prowadzić do wzrostu siły waluty jedynie w długim terminie.
• Oczekuje się wzmocnienia USD w ciągu roku 2014.
Zalecenie: Długa pozycja na USD / JPY między 102.9 a 107.

Druga rekomendacja : pozycja długa na EUR/CHF i trend horyzontalny na USD/CHF
Uzasadnienie:
• Przyczyny siły CHF najczęściej omawianych przez uczestników rynku można podzielić na trzy grupy:
→ Trwałe nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, prowadzą do presji aprecjacyjnej na CHF.
→ Oczekiwania na zmiękczenia w podstaw CHF, napędzane przez lepsze perspektywy gospodarcze.
→ Haven – powrót do bezpieczniej waluty w obliczu utrzymywania się obaw o sektor bankowy strefy euro.
• Mimo poprawy na rachunku obrotów bieżących co jest dowodem na niedowartościowanie CHF i wspiera przyszłą aprecjację waluty, fakty mówią inaczej. Barclays nie uważa waluty CHF jako głównego motoru napędowego rachunku obrotu bieżącego oraz vice versa.
• Co więcej, Barclays uważa, że wszelkie oczekiwania zmiękczenia stanowiska SNB w stosunku EUR/CHF są przedwczesne , ponieważ średnioterminowe prognozy inflacyjne są nadal niskie, a waluta silna.
• Ostatecznie, oddalenie obawy o sektor bankowym strefy euro i ryzyka fragmentacji wspiera niedźwiedzie nastawienia względem CHF.
Zalecenie: W dalszym ciągu utrzymanie długiej pozycji na EUR/CHF i USD/CHF w miejscu . Długa pozycja na GBP / CHF będzie dodatkowym sposobem wyrażania niedźwiedziego widok względem CHF.

Trzecia rekomendacja: Krótka pozucja na AUD/CNH.
Uzasadnienie:
• Barclays uważa iż Hong Kong oferuje atrakcyjne warunki w globalnym środowisku wciąż niskiej wydajności, w dodatkowym otoczeniu jastrzębią polityką pieniężną Chin, która ma na celu zrównoważenie krajowego popytu oraz zmniejszenie bańki kredytowej.
• Niedawne duże spadki na parze USD/CNY odzwierciedlają również rosnące naciski na decyzję PBo’C dotyczącą zmniejszenia akumulacji rezerw.
• Reforma finansowa wspierająca spadek kursu USD/CNY do poziomu 5,95 w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.
• W odniesieniu do Australii, zrównoważenie gospodarcze Chin wpłynie negatywnie na ich ceny eksportu. Ponadto , słabe krajowe warunki popytu i nadal silna waluta sugerują, że RBA zostawi otwarte drzwi do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej.
Zalecenia: Krótki pozycja AUD/CNH (kurs docelowy: 5.00, stop: 5,75 ).

Czwarta rekomendacja: Krótka pozycja na EUR/USD.
Uzasadnienie:
• EUR jest wysoko na liście Barclays walut do sprzedaży względem siły USD w 2014 roku.
• Presja na wzrost światowych stóp wraz z lepszymi wiadomościami na temat wzrostu gospodarczego w USA , w połączeniu z ciasnymi warunkami monetarnymi i niskimi odczytami inflacji w strefie euro, będzie utrzymywać bardziej agresywne łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC.
• To wyostrza kontrast z perspektywy polityki Fed i USD – gdzie Barclays wierzy, iż krótki koniec jest podatny na wyprzedaż w wyniku przełożenia zysków z rynku pracy na presje wzrostu płacy/inflacji szybciej niż Fed prognozuje.
• Widzimy EUR/USD na stopniowym, ale uporczywym spadku w najbliższych miesiącach do 1,30 w terminie 6m i 1,27 w terminie 12m.
• Z opcji politycznych ,VLTRO lub program fundusze-na-kredytowej wydaje się możliwy, ale taki ruch będzie prawdopodobnie musiał poczekać co najmniej do końca Q1 14.
• Zagrożenia związane z euro mają negatywny wpływ na nasz podstawowy scenariusz. Barclays uważa, że kolejne obniżki stóp i program zakupu aktywów (QE) mogą być rozważane w przypadku inflacji nadal zaskakującej na minus.
• Podwyższony poziom bezrobocia w UE kontra USA sugeruje rozbieżne dynamiki luki popytowej między obiema gospodarkami.
• Wyższe wskaźniki globalne (na czele z USA) mogą prowadzić do nieuzasadnionego zacieśniania w UE.
Zalecenia: Krótka pozycja EUR / USD (cel na najbliższe 3m to 1.3680-1.3200).

Piąta rekomendacja: Krótka pozycja na EUR/GBP
Uzasadnienie:
• GBP powinien wyprzedzić inne walut z grupy G10 w 2014 r.
• Oczekujemy, że wzrost gospodarczy raczej pozostanie stały w Wielkiej Brytanii niż przyspieszy w kolejnych kwartałach.
• Jednak struktura wzrostu sugeruje że Wielka Brytania wraca do modelu konsumpcji sprzed kryzysu, napędzanego przez odradzający się rynek mieszkaniowy, bardziej konstruktywnych rozporządzeń BoE wobec sektora bankowego i naciskami rządu na umocnienie więzi z Chinami.
• Odczuwalna zmiana polityki w kierunku popytu krajowego wpłynie na wzrost siły aprecjacji GBP.
• Obecnie oczekujemy utrzymania kursu GBP względem USD, oraz aprecjacji względem EUR i CHF.
• Pozostaje niektóre niepewność dotycząca perspektyw rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Jednak będzie to problem dalszej przyszłości.
Zalecenia: Krótka pozycja EUR/GBP (cel 0,80, stop 0,85)

Marcin Moroz
moroz.marcin@gmail.comConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here