Naga MarketsTłumaczenie konferencji ECB - 6 marca 2014
ecb.int

Mario Draghi (oświadczenie): gospodarka postępuje zgodnie z naszymi prognozami. Inflacja pozostanie niska przez jakiś czas po czym stopniowo będzie rosła do 2%. Informacje i analizy dostępne obecnie wpierają naszą obecną postawę w polityce monetarnej, by była ona dopasowana przez dłuższy czas, stopy % pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy okres czasu. Rynki pieniężne są przez nas uważnie obserwowane pod kątem postępów. Poprawa w popycie wewnętrznym powinna dać się wkrótce zauważyć wspierana przez luźną politykę monetarną. Popyt na eksport z EMU jest dobry i rynek wewnętrzny też na tym skorzysta.

Mario Draghi (oświadczenie): rzeczywiste dochody są wspierane przez niskie ceny energii. Wzrost gospodarczy będzie się poprawiał, ale powoli. Prognozy dotyczące PKB w przyszłych latach zostały nieznacznie zrewidowane w górę. PKB w 2014 ma wynieść 1.2%, w 2015 będze 1.5%, a 2016 wyniesie 1.8%. Problemy w EM oraz globalne napięcia mogą nieść negatywne skutki dla gospodarki EMU.

Te artykuły również Cię zainteresują
Mario Draghi (oświadczenie): HICP pozostanie prawdopodobnie na obecnych poziomach w następnych miesiącach. Prognoza ECB dot. HICP: 2014 wyniesie 1.0%, 2015 wyniesie 1.3%, 2016 wniesie 1.5%. Zagrożenia dla HICP są szeroko zrównoważone w średnim terminie.

Mario Draghi (oświadczenie): słaba dynamika kredytów niekomercyjnych. Fiskalna nierównowaga maleje, zadłużenie krajów EMU powinno w końcu zacząć spadać. Kraje EMU nie powinny rezygnować z dokonanej konsolidacji fiskalnej, która doprowadzi w średnim terminie do spadku zadłużenia. We wszystkich krajach EMU należy wdrożyć reformy strukturalne, które ułatwią prowadzenie firm oraz zatrudnianie pracowników. Należy przeciwdziałać bezrobociu oraz nadmiernemu deficytowi.

Mario Draghi (Q&A): powody dzisiejszej decyzji: kontynuacja umiarkowanego ożywienia, dodatni wzrost PKB, dane PMI są mocne, także PMI w usługach było dobre – to jest ważne, ponieważ miejsca pracy powstają przede wszystkim w usługach. Bezrobocie jest wysokie, ale ustabilizowane. Lokalne dane pokazują spadek bezrobocia o 2% w Portugalii, co jest bardzo dobre. Instrukcje wyprzedzające są jasne i mówią, że stopy procentowe pozostaną na tym samym lub niższym poziomie przez dłuższy czas.

Mario Draghi (Q&A): zawieszenie sterylizacji SMP jest jednym z dostępnych instrumentów, jednak nie dostrzegamy powodów by go użyć – nie widzimy zagrożenia dla krótkoterminowej płynności. Wstrzyknięcie płynności trwałoby tak czy inaczej krótko. Jest to jeden z instrumentów w naszym katalogu.

Mario Draghi (Q&A): Ciężko porównywać EMU i Japonię tylko na podstawie inflacji. Oczekiwania inflacyjne są mocno zakotwiczone, wcześnie podjęliśmy konkretne działania w polityce monetarnej by uporać się z tym problemem. Byliśmy bardzo aktywni. Sytuacja banków EMU jest obecnie inna niż sytuacja banków w Japonii w latach ’99-’00. Suma sumarum sytuacja jest naszym zdaniem inna. Bardzo ważny jest udział energii w cenach dóbr. Bardzo dużym czynnikiem są niskie ceny energii. Część tej niskiej inflacji wynika też z dopasowywania cen w krajach przechodzących trudności gospodarcze.

Mario Draghi (Q&A): mieliśmy szeroką dyskusję o tym, czy zmieniać stopy procentowe, jak również nad użyciem dostępnych narzędzi. Rozmawialiśmy o słabości gospodarczej – niskim poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych. Luka produkcyjna zamyka się bardzo wolno. Czy jestem zadowolony z akcji kredytowej? To jak debatować o szklance do połowy pustej lub do połowy pełnej. Widzimy pewne sygnały poprawy. Emisja obligacji korporacyjnych rekompensuje słabszą działalność banków.

Mario Draghi (Q&A): nasze decyzje mają wpływ także na zagraniczne rynki. Dlatego staramy się o dobrą komunikację z rynkami. Banki centralne mają swoje mandaty i muszą być niezależne. Sytuacja na Ukrainie z naszego punktu widzenia nie jest tak poważnym zagrożeniem, jak się mówi. Jednak przyglądamy się bardzo uważnie sytuacji, ponieważ kryzys geopolityczny w regionie może mieć poważne konsekwencje.

Mario Draghi (Q&A): Pracujemy nad uruchomieniem rynku ABS. Może to wymagać współpracy podmiotów trzecich. [ABS – Asset Backed Security, papiery wartościowe oparte o aktywa]

Mario Draghi (Q&A): Polityka monetarna stając się bardziej dopasowaną doprowadzi do spadku rzeczywistego oprocentowania. W ten sposób wspierać będzie popyt na kredyty. Prognoza inflacyjna pokazuje pewne momentum, jednak prognozy ECB należy brać pod rozwagę z pewnym marginesem.

Mario Draghi (Q&A): AQR ma wyleczyć sytuację banków chirurgicznie. Jeśli problemu nie zdiagnozujemy, to nie znaczy, że go nie będzie. Banki-zombie nie pożyczają pieniędzy. Musimy przywrócić zaufanie w bilanse banków. Jest to niezbędne.

Mario Draghi (Q&A): polityka powinna iść w zgodzie z paktem stabilności, ale też przyjazna wzrostowi gospodarczemu.

Mario Draghi (Q&A): OMT jest gotowe do uruchomienia jeśli będzie taka potrzeba. Ma zapewnić stabilność cen w średnim terminie. Apele IMF żebyśmy luzowali, to po prostu kolejny głos, mówiący, że mamy coś zrobić w tym czy innym kierunku. Wiele jest takich głosów, wiele chce czego innego.

Mario Draghi (Q&A): Wiele dzisiejszych problemów to problemu strukturalne. Wiele z nich ma rozwiązać unia bankowa – wspólne mechanizmy upadłościowe oraz nadzorcze.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here