Naga MarketselektrotimZarząd TIM rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 5 549 800 zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota wypłacona została 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok, podała spółka.

Wniosek o podział zysku netto

“Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w następujący sposób:

Te artykuły również Cię zainteresują
– kwota w wysokości 5 549 800 zł przeznaczona zostanie na dywidendę, z zastrzeżeniem iż wyżej wymieniona kwota wypłacona została w dniu 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok,

– pozostała część wypracowanego zysku netto przeznaczona zostanie na fundusz dywidendowy” – czytamy w komunikacie.

20 grudnia 2019 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 17 759 360 zł brutto, czyli 0,8 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodziła z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2019 roku – 30.06.2019 roku, zaś kwota w wysokości 12 209 560 zł pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym, wskazano również.

Niniejszy wniosek został skierowany do rady nadzorczej spółki, która pozytywnie go zaopiniowała.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 800 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here