Naga MarketsTIM odnotował 10,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 10,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 14,95 mln zł wobec 9,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,66 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 229,65 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 19,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 761,4 mln zł w porównaniu z 647,35 mln zł rok wcześniej.

“Po III kwartale 2020 roku przychody grupy kapitałowej TIM wyniosły 761 396 tys. zł i były o 17,6% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główna ich część została wypracowana przez TIM. Po III kwartale 2020 roku spółka uzyskała 671 920 tys. zł przychodów, czyli o 15,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody TIM ze sprzedaży w kanale e-commerce wyniosły 476 620 tys. zł, co stanowiło 70,9% przychodów spółki. Wzrost sprzedaży, mimo pogarszającej się koniunktury, widocznej w spadających dynamikach produkcji budowlano-montażowej oraz coraz gorszych wynikach firm dystrybucyjnych, był efektem wielu działań prosprzedażowych realizowanych w spółce” – czytamy w raporcie.

Obrany przed laty hybrydowy model sprzedaży, kładący duży nacisk na sprzedaż w kanale e-commerce, okazał się idealnym rozwiązaniem w obliczu panującej pandemii COVID-19. Cyfrowa platforma sprzedażowa, wspierana przez rozproszony i pracujący zdalnie zespól handlowy, wypracowała przychód będący kolejnym historycznym rekordem spółki, podkreślono.

“W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku grupa kapitałowa TIM wygenerowała zysk netto w wysokości 19 864 tys. zł wobec 14 202 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto TIM wyniósł 21 550 tys. zł vs 18 256 tys. zł za trzy kwartały 2019 roku. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na wynik netto grupy kapitałowej TIM za trzy kwartały 2020 roku, był przede wszystkim wzrost przychodów ze sprzedaży oraz marży na sprzedaży” – czytamy dalej.

Na poziomie EBITDA grupa osiągnęła zysk w wysokości 50,47 mln zł, tj. o 26,9% wyższy niż w analogicznym okresie 2019 roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 21,55 mln zł wobec 18,26 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here