Naga MarketsTIM zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Rotopino.pl na rzecz Oponeo.pl za 35 mln zł, podała spółka.

TIM planuje sprzedaż Rotopino.pl za zadowalającą kwotę

“26 listopada 2020 roku została zawarta warunkowa umowa sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na mocy której TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 10 000 000 akcji na okaziciela Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000,00 zł, które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl S.A., za cenę 35 000 000,0 zł” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego polegającego na uzyskaniu bezwarunkowej i ostatecznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) na dokonanie koncentracji.

“Umowa przenosząca własność akcji Rotopino.pl S.A. zostanie zawarta pomiędzy stronami w terminie 10 dni roboczych od dnia spełnienia się warunku zawieszającego, o którym mowa powyżej, chyba że strony uzgodnioną inaczej” – czytamy dalej.

Maksymalny termin spełnienia się warunku strony wyznaczyły na 31 marca 2021 r.

Rotopino.pl podaje na swojej stronie internetowej, że jest liderem w internetowej sprzedaży szerokiej oferty narzędzi dla profesjonalistów, a także majsterkowiczów w Polsce. Poza krajem, społka realizje sprzedaż również w krajach Unii Europejskiej takich jak: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 962 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here