Naga Marketstim saTIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

Spółka miała 15,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 3,84 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 830,26 mln zł w 2018 r. wobec 719,17 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 19,86 mln zł wobec 3,17 mln zł straty rok wcześniej.

“Na poziomie EBITDA grupa osiągnęła wynik 31 062 tys. zł, tj. o 328% wyższy niż w 2017 roku”

“W roku 2018 r. grupa kapitałowa TIM wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 830 264 tys. zł, wyższe o 15,4% w porównaniu z rokiem 2017. Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży jednostki dominującej – TIM S.A. – była niewiele mniejsza i wyniosła 14,6%, przy obrotach na poziomie 751 476 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2018 roku 19 857 tys. zł wobec 3 172 tys. zł straty rok wcześniej” – napisał prezes Krzysztof Folta w liście do akcjonariuszy.

 

“W okresie sprawozdawczym zaszły zmiany w zakresie struktury Grupy TIM. W wyniku transakcji z 18 września oraz grudniowego przymusowego wykupu TIM S.A. stał się posiadaczem 100% akcji Rotopino.pl S.A. Z kolei 29 czerwca zwyczajne zgromadzenie wspólników Sun Electro Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu tej spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Aktualnie trwa procedura likwidacji Sun Electro Sp. z o.o. w likwidacji, w której TIM SA posiada 100 % udziałów. Natomiast 10 grudnia TIM S.A. sprzedał 1 020 000 akcji Elit SA po cenie 1 zł za 1 akcję, zmniejszając tym samym swoje zaangażowanie z 51% do 0%” – napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 10,21 mln zł wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki rosną na otwarciu dzisiejszej sesji o około 2%. Zaprezentowane wyniki są argumentem za podtrzymaniem ostatnich wzrostów. W szerszym ujęciu, mamy jednak trend spadkowy oraz nieźle respektowane krawędzie kanału. Wydaje się, że obecnie pojawia się możłiwość odbicia od wsparcia i kontynuowania ruchu w kierunku górnej krawędzi kanału.

tim
źródło xStation 5

Czytaj także: Mabion [MAB], Polwax [PWX] – Gorące spółki dnia 11.04.2019Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here