Naga MarketsTen Square Games rekomenduje wypłatę 10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.Zarząd Ten Square Games zarekomendował przeznaczenie 72,67 mln zł z zysku netto za 2020 r., wynoszącego 150,59 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 10 zł na akcję, podała spółka.

Ten Square Games może wypłacić dywidendę

“Zarząd Ten Square Games […] podjął uchwałę w przedmiocie skierowania do walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020 w wysokości 150 589 521 zł w ten sposób, że:

Te artykuły również Cię zainteresują
1) kwotę 72 673 110 zł zaproponował przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10 zł na akcję;

2) kwotę 77 916 411 zł zaproponował przekazać na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia;

3) zaniechać odpisu na kapitał zapasowy” – czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki zawnioskował do walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki o wyznaczenie dnia dywidendy na 5 lipca 2021r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 19 lipca 2021 r., wskazano również.

“Zarząd Ten Square Games […] podjął również uchwałę o skierowaniu do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki wniosku o upoważnienie zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz spółki akcji własnych i utworzenie kapitału rezerwowego, przy czym:

1) nabycie akcji następować będzie w celu: (i) umorzenia (umorzenie dobrowolne) lub (ii) wymiany na akcje lub udziały w toku dokonywanych przez spółkę przejęć lub (iii) rozdysponowania przez zarząd spółki w inny dopuszczalny prawem sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności;

invest

2) przedmiotem nabycia będą akcje własne spółki w liczbie nie większej niż 670 000;

3) akcje będą mogły być nabywane w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały ZWZ w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji;

4) cena nabycia jednej akcji nie będzie niższa niż 200 zł oraz wyższa niż 600 zł […];

5) na nabycie akcji utworzony zostanie kapitał rezerwowy w wysokości 134 mln zł” – czytamy dalej.

Przedmiotowe wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę nadzorczą spółki.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here