Naga MarketsSąd Rejonowy w Stanach Zjednoczonych uniemożliwia Telegramowi wyemitowanie tokenów GRAM. Twierdzi, że są one papierami wartościowymi, a na ich wydanie spółka nie ma obecnie żadnej zgody.

Na podstawie wniosku złożonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dot. wstępnego zakazu emisji tokenów sąd przyznał organowi rację i stwierdził, że:

“Biorąc pod uwagę realia ekonomiczne w ramach testu Howeya, Trybunał stwierdza, że ​​w kontekście programu [emisji] odsprzedaż tokenów GRAM na wtórnym rynku publicznym byłaby integralną częścią sprzedaży papierów wartościowych bez wymaganego oświadczenia rejestracyjnego.”

Innymi słowy, emitując tokeny Telegram złamałby prawo, bowiem te mają – w oczach urzędników USA – charakter papierów wartościowych.

SEC i Telegram: historia pewnej nienawiści

Sprawa trwa już od października ubiegłego roku. Wszystko zaczęło się jednak tak naprawdę w czasie ICO z 2018 r. (ICO), gdy Telegram zaczął sprzedawać prawa do tokenów sieci Telegram Open Network (TON). Plany były ambitne – miano stworzyć zdecentralizowaną sieć firmy. Niestety prawnicy spółki nie przewidzieli konsekwencji prawnych projektu.

Podobnie jak w przypadku wielu innych ICO, SEC przyjęło stanowisko, zgodnie z którym takie oferty sprzedaży tokenów stanowią tak naprawdę formę sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych. A to oznacza złamanie prawa.

Telegram orzekł w odpowiedzi, że skoro złożył zawiadomienie na formularzu D 506 (c) “o zwolnieniu papierów wartościowych” przed pierwszą rundą ICO, był upoważniony do sprzedaży tokenów akredytowanym inwestorom.

Sąd po stronie SEC

Teraz jednak sąd stanął po stronie SEC, a nie spółki:

„Sprzedaż tokenów GRAM przez Telegram pierwotnym nabywcom, którzy będą działać jako subemitenci ustawowi, jest pierwszym krokiem w ciągłej publicznej dystrybucji papierów wartościowych, więc Telegram nie może skorzystać ze zwolnienia z wymogu rejestracji na mocy którejkolwiek z sekcji 4 ( a) lub art. 506 lit. c).”

Dodano też:

 

„Trybunał stwierdził również, że dostarczenie tokenów pierwotnym nabywcom, którzy odsprzedaliby je na rynek publiczny, stanowi niemal pewne ryzyko przyszłej szkody, a mianowicie zakończenie publicznej dystrybucji bez oświadczenia rejestracyjnego. Nakaz zakazujący dostarczania GRAM-ów początkowym nabywcom, a tym samym zapobiegający kulminacji tego ciągłego naruszenia, jest odpowiedni i zostanie podtrzymany.”Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here