Naga MarketsOd początku pandemii popularne narzędzia do video konferencji są powszechnie używane w edukacji, w życiu prywatnym, ale przede wszystkim w biznesie. Gdyby nie giganci technologiczni dostarczający narzędzia do porozumiewania się w czasie rzeczywistym nasza rzeczywistość „covidowa” byłaby całkowicie sparaliżowana. Jak jednak korzystać z nowych technologii przeprowadzając zdalne posiedzenia rady nadzorczej, zarządu, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń i sprawić, by były bezpieczne i skuteczne prawnie?

Zdalne zgromadzenia w oparciu o blockchain

Już w 2009 miała miejsce pierwsza nowelizacja KSH, która umożliwiała przeprowadzanie zdalnych walnych zgromadzeń wykorzystujących komunikację elektroniczną. Jednak do marca 2020 przepisy te praktycznie nie były stosowane w praktyce. Na początku pandemii wraz z pierwszą ustawą covidową zostały wprowadzone dalsze zmiany legislacyjne polegające na dopuszczeniu ustawowym możliwości przeprowadzania posiedzeń organów przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz zgromadzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zamiast jak dotąd wyłącznie, gdy umowa lub statut na to zezwalał. Wiele firm odkładało odbywanie ważnych posiedzeń, czy zgromadzeń w czasie licząc, że druga fala pandemii umożliwi osobiste spotkania.

Okazuje się jednak, że druga fala jest jeszcze większa niż ta wiosenna – komentuje r.pr. Agnieszka Krysik, współzałożycielka LT BOX właściciela portalu Zgromadzenia.online. Przedsiębiorcy stają przed poważnym wyzwaniem, jak przeprowadzić ważne dla spółki zgromadzenia w bezpieczny, również z punktu widzenia prawa, sposób. Sprawa staje się jeszcze 2 bardziej skomplikowana gdy akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie rady przebywają w różnych lokalizacjach, w tym często za granicą. – dodaje mecenas Agnieszka Krysik.

Dla biznesu liczy się bezpieczeństwo oraz szybkość, bo czas to pieniądz. W związku z tym wiele spółek organizuje posiedzenia w formie hybrydowej. Do komunikacji korzysta z narzędzi do video konferencji natomiast dokumenty podpisuje obiegowo. Jakie poważne ryzyka prawne niosą za sobą takie praktyki?

Dopóki przepisy prawa nie zostaną znowelizowane tak, by odpowiadały istniejącej funkcjonalności technologicznej, ryzyka obserwować będziemy w obszarze identyfikacji uczestników posiedzeń, oddających głos podczas podejmowania uchwał, w sytuacji, gdy istnieje prawny wymóg podpisania protokołów przez wszystkich obecnych członków zarządu czy rady nadzorczej, a podpisy zbierane są „obiegowo”. Sytuacja ta może prowadzić do istotnych sporów korporacyjnych. Jednym z zadań prawników jest identyfikowanie ryzyk. Technologia bardzo często te ryzyka eliminuje. – wyjaśnia Kamila Kurkowska, wspólniczka LT BOX, właściciela portalu Zgromadzenia.online.

W przypadku platformy do e-zgromadzeń, wykorzystującej narzędzie Councilbox, z którą współpracuje LT BOX, identyfikacja osoby uprawnionej do dostępu do platformy do e-zgromadzeń jest jednym z poziomów zabezpieczeń. Identyfikacja odbywa się poprzez logowanie. Narzędzie Councilbox zostało przygotowana tak, by zapewnić dwuetapową weryfikację tożsamości każdego uczestnika. Dzięki zastosowaniu technologii Blockchain, narzędzie gwarantuje bezpieczne przechowywanie i niezmienność danych przesyłanych za pomocą tego narzędzia. – zapewnia Kamila Kurkowska.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here