Akcje Tauron

logo_tauronTAURON Polska Energia S.A. jest główną spółką w Grupie TAURON. Grupa ta jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Dysponuje kapitałem własnym 18 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 26 tysięcy pracowników. Grupa TAURON dostarcza ponad 45 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,3 milionów Klientów końcowych. Sieci dystrybucyjne spółek należących do Grupy obejmują 18,3% powierzchni kraju. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 260,9 tys. km linii energetycznych. Spółka jest jest największym dystrybutorem oraz sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. Tauron jest również drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w kraju. Spółka dostarcza również ciepło na Górnym Śląsku. Grupa Tauron kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego.

Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wydobycie węgla, wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła.

Grupa TAURON angażuje się również w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Jest sponsorem ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Współpracuje, między innymi, z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia oraz Polskim Komitetem Olimpijskim.