Naga MarketstauronZgodnie z opublikowanym dziś raportem polskiego przedsiębiorstwa grupującego spółki z branży energetycznej, spółki Tauron – zysk netto za rok 2018 wyniósł 204,88 mln złotych wobec 1 380,66 mln złotych rok wcześniej. Odnotowany zysk operacyjny Grupy również niższy od poprzedniego roku, wynoszący 790 mln złotych wobec 1,879 mld roku poprzedniego. Wykres spółki znajduje się aktualnie na wsparciu cenowym – czy słabsze wyniki zepchną wykres niżej?


Opublikowany dziś raport spółki Tauron obejmuje wyniki za 2018 rok, w którym spółka podaje, że odnotowywany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 204,88 mln złotych. Jest to wynik gorszy od poprzedniego roku o 85 procent. Zysk operacyjny wyniósł 790,73 mln zł wobec 1 879,32 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r. wobec 17 424,55 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 1 709,85 mln zł wobec 854,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podała również w raporcie, że w związku z koniecznością utworzenia w IV kwartale 2018 r. rezerwy w Segmencie Sprzedaży na kontrakty rodzące obciążenia w wysokości 214 mln zł, jego szacunkowe skonsolidowane wyniki za 2018 r. wyniosą: przychody ze sprzedaży: 18 122 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 375 mln zł, EBIT (zysk operacyjny): 791 mln zł, a zysk netto: 207 mln zł.

Filip Grzegorczyk, prezes Tauron odniósł się do aktualnej sytuacji podmiotu pisząc, że Grupa Tauron wypracowała w 2018 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 18,1 mld zł, co oznacza 4-proc. wzrost w stosunku do 2017 roku. Jednak, mimo utworzenia rezerwy związanej z wpływem regulacji prawnych na ceny sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 214 mln zł, spółka osiągnęła wynik EBITDA w wysokości 3,4 mld zł.

Dodał on również, że skonsolidowany zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln zł i wytłumaczył, że był on obciążony odpisami z tytułu utraty wartości majątku, przede wszystkim w segmencie Wytwarzanie”

W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła 3,7 mld zł na inwestycje, z czego największy strumień trafił do segmentów Dystrybucja i Wytwarzanie.

Sytuacja na spółce

Spółka w tym momencie znajduje się w okolicach ceny 2,024 zł za akcję, co oznacza, że wykres oscyluje wokół istotnego wsparcia cenowego z perspektywy wykresu H4. Jeśli wsparcie obroni wykres przed dalszymi spadkami – mimo negatywnego wydźwięku obecnych odczytów finansowych podmiotu – wówczas spółka ma szanse na podejście do poziomu 2,10 co oznaczałoby wzrost na poziomie 3,7 procent. Warto obserwować zatem reakcję, ponieważ w scenariuszu alternatywnym, jeśli spółka wyłamie aktualne wsparcie cenowe, wówczas poziomem docelowym dla pozycji krótkich będzie poziom 1,93 zł za akcje.

wykres Tauron H4 04.04.2019
Tauron H4 04.04.2019Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułBenefit Systems – akcje w górę o 7% po publikacji wyników za 2018 rok
Następny artykułGuten Morgen DAX 04.04.2019
Od roku 2012 działa jako Trader na rynku OTC/FX jako daytrader. Założyciel Klubu Inwestora „New Vision Trading” (dawniej Trading Club Szczecin) w roku 2016 i działającą w formie grupy facebookowej oraz czatu dla inwestorów do dziś. Prelegent wielu paneli dyskusyjnych nt. rynków finansowych. Twórca autorskiej strategii "PSV" - podejścia do inwestycji krótkoterminowych (2016/2017). Pasjonat ekonomii, inwestycji kapitałowych, wyznawca i propagator idei social-learningu. Działania i trafność analiz, które wykonuje, zostały bardzo docenione przez wielu traderów i inwestorów. Skutkowało to m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację FxCuffs w kategorii Analityk Roku 2016 oraz kolejną nominacją za rok 2018.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here