Naga MarketstauronTauron Polska Energia odnotował 188,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 285,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 330,17 mln zł wobec 350,72 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 808 mln zł wobec 795 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i rekompensaty sięgnęły 4 861,79 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 4 476,27 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 854,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 852,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i rekompensatach w wysokości 15 259,65 mln zł w porównaniu z 13 301,8 mln zł rok wcześniej.

“W analizowanym okresie wynik EBITDA wypracowany przez Grupę Tauron przekroczył 3 mld zł [i wyniósł 3 057 mln zł]. Największy udział w EBITDA Grupy Tauron mają: Segment Dystrybucja (66% udziału) z EBITDA w wysokości 2 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (22% udziału) z EBITDA na poziomie 666 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Po trzech kwartałach 2019 r. marże EBITDA i zysku netto wynosiły odpowiednio 19,8% i 5,6%.

“W trzech kwartałach 2019 r. zanotowaliśmy zbliżony do ubiegłorocznego wynik EBITDA, który wyniósł trzy miliardy złotych. Warto wspomnieć, że w kolejnych okresach wyniki grupy będą wzmacniane przychodami generowanymi przez zakupione farmy wiatrowe oraz – od 2020 r. – zyskiem generowanym przez nowy blok w Jaworznie” – skomentował wiceprezes Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 2,74 mld zł i były o 12% wyższe r/r. Było to konsekwencją przede wszystkim zwiększonych nakładów w segmentach Dystrybucja (wzrost o 144 mln zł), Wydobycie (wzrost o 89 mln zł) i Wytwarzanie (wzrost o 63 mln zł).

Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 1,33 mld zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (754 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (487 mln zł). W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (513 mln zł). Stan zaawansowania prac przy budowie tego bloku wynosi 96%, a jego oddanie do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Tauron ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 3,8 mld zł. W trzech kwartałach 2019 r. nastąpił wzrost r/r zobowiązań finansowych netto o 13% Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostaje na poziomie 2,83x, podano również.

Grupa Tauron wyprodukowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 10,4 TWh energii elektrycznej, a rok wcześniej – 11,9 TWh. Produkcja z odnawialnych źródeł energii wyniosła niemal 1 TWh i zwiększyła się o 41% wobec poziomu osiągniętego w ubiegłym roku (0,69 TWh). Wzrost wynikał z występowania korzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych.

Sprzedaż ciepła po trzech kwartałach 2019 r. ukształtowała się na poziomie 9,6 PJ i była na zbliżonym poziomie r/r.

“W ciągu 9 miesięcy 2019 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej, co oznacza, że w ujęciu rocznym nie zanotowano zasadniczej zmiany w wolumenie dystrybuowanej energii. W trzecim kwartale 2019 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja przekroczyła 5,6 mln” – czytamy dalej.

Grupa Tauron w trzech kwartałach 2019 r. sprzedała 25 TWh energii do odbiorców końcowych, a w ubiegłym roku 25,4 TWh.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,94 mln ton i była niższa o 19% r/r m.in. z powodu trudnych warunków geologicznych w ZG Sobieski oraz ZG Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 2,96 mln ton, co oznacza spadek o 16% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i wynika z niższej zrealizowanej produkcji.

“W okresie trzech kwartałów 2019 r. 47% zapotrzebowania spółek Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych grupy” – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 310,51 mln zł wobec 110,22 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: ISBNews


Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy prowadzonej przez Comparic.pl. Zapraszamy do jej aktywnego tworzenia!

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki nie reagują na podane wyniki. Wczoraj rozpoczęła się korekta, biorąc pod uwagę, że ostatnie wzrosty budowane były przy narastających obrotach, a notowania certyfikatów CO2 nadal spadają, wydaje się, że trend wzrostowy z ostatnich miesięcy nadal ma szansę na kontynuację po zakończeniu korekty.

tauron

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here