Naga MarketsTauron wyda ponad 680 mln zł na inwestycje energetyczne w Małopolsce w 2021 r.Tauron wyda ponad 680 mln zł na energetyczne inwestycje w Małopolsce w 2021 r., podała spółka. Plan obejmie zarówno nowe projekty inwestycyjne, jak i kontynuację dużych i ważnych zadań wieloletnich, poprawiających bezpieczeństwo energetyczne regionu. W poprzednim roku Tauron zainwestował na terenie Małopolski przeszło 600 mln zł.

Finax

Tauron planuje kolejne inwestycje

“Województwo małopolskie to obszar zróżnicowany geograficznie i demograficznie. Dynamicznie rozwijająca się aglomeracja krakowska wymaga od nas prowadzenia inwestycji towarzyszących dużym przedsięwzięciom infrastrukturalnym oraz modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej w trudnych warunkach gęstej zabudowy. Duże inwestycje będące odpowiedzią na rozwój gospodarczy prowadzimy również m.in. na Sądecczyźnie, Podhalu i w okolicach Tarnowa. Istotnym kierunkiem są też działania nastawione na automatyzację stacji SN/nN i sieci średniego napięcia” – powiedział wiceprezes Tauron Polska Energia Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Na południu Krakowa trwa budowa Trasy Łagiewnickiej – jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce. To również duże wyzwanie dla Grupy Tauron. Spółka dystrybucyjna musi przy tej inwestycji ułożyć linię kablową średniego napięcia (15kV) o długości jednej żyły 58,7 km i ułożyć kanalizację światłowodową o łącznej długości pojedynczej rury 18,7 km. Prace energetyczne obejmą też budowę GPZ Kurdwanów, który odciąży i będzie rezerwą dla GPZ-tu Bonarka, obecnie zapewniającego dostawy energii dla mieszkańców i firm z południowych dzielnic Krakowa.

“Zasilanie Krakowa odbywa się poprzez 24 Główne Punkty Zasilania (GPZ). Ich gęsta sieć zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla miasta oraz możliwość wzajemnego uzupełniania i zapewnienie zasilania rezerwowego w przypadku awarii któregoś z nich. Dlatego wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną konieczna jest ciągła rozbudowa istniejącej infrastruktury” – wskazał prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Inne duże zadanie realizowane przez Tauron Dystrybucja na terenie Krakowa to modernizacja stacji 110/15kV Prądnik, która jest związana z poprawą stanu technicznego urządzeń i zwiększeniem bezpieczeństwa zasilania odbiorców północnego obszaru aglomeracji. Zakładany budżet projektu przekracza 35 mln zł, wskazano również.

“Ogromnym sukcesem było zakończenie budowy Głównego Punktu Zasilania AGH, zlokalizowanego w centrum miasta. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie wielu budynków uczelni, co narzuciło rozwiązania techniczne już na etapie wykonania projektu oraz miało wpływ na planowanie i realizację prac prowadzonych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo studentom.  Konieczność budowy stacji związana była bezpośrednio z zawartą umową o przyłączenie do sieci rozdzielni, będącej własnością AGH, za pomocą której już teraz są zasilane obiekty dydaktyczne i socjalne uczelni. Budowa GPZ-tu wymagała włączenia go w system elektroenergetyczny zasilający miasto poprzez budowę dwóch linii kablowych wysokiego napięcia (110 kV) oraz 14 linii kablowych średniego napięcia (15 kV). Stacja połączona jest z sąsiednimi stacjami, tj. GPZ Balicka i GPZ Salwator” – czytamy dalej.

Sprawność gęstej sieci średniego napięcia wpływa w 80% na ciągłość zasilania i bezpieczeństwo energetyczne klientów Taurona. Dlatego poza standardowymi działaniami polegającymi na ciągłej rozbudowie i modernizacji sieci prowadzone są też prace nastawione na automatyzację stacji SN/nN i automatyzację sieci średniego napięcia.

“Automatyzacja pracy sieci wpływa na główny parametr oceny jej niezawodności, czyli czas trwania i częstotliwość przerw w zasilaniu klientów. Ograniczenie czasu trwania przerw realizujemy między innymi poprzez zabudowę łączników sterowanych zdalnie, rozłączników lub wyłączników w stacjach SN/nN oraz rozłączników i reklozerów tj. wyłączników z pełną automatyką na sieci napowietrznej średnich napięć” – dodał Zasina.

Tauron Dystrybucja prowadzi też obecnie prace modernizacyjne i inwestycyjne na terenie całego województwa małopolskiego. W powiece limanowskim trwa właśnie modernizacja stacji RS Mszana Dolna, która zapewni poprawę bezpieczeństwa zasilania gminy Mszana Dolna i powiatu limanowskiego.

Kolejne dziania Tauron Dystrybucja na terenach Nowosądecczyzny to między innymi modernizacja linii wysokiego napięcia Gorzków-Carbon i stacji Biegonice, pozwalająca na przyłączenie klienta o bardzo dużym zapotrzebowaniu na moc – firmy  Graphite Solutions Polska oraz firmy Tokai Cobex Polska. Istotnym obszarem inwestycyjnym spółki jest strefa Targowisko zlokalizowana w okolicach węzła autostrady A4. Odpowiadając na zapotrzebowanie na moc obecnych i przyszłych odbiorców Tauron rozpoczął tam budowę stacji 110/15kV Targowisko, podano także.

“Kolejnymi dużymi zadaniami inwestycyjnymi są zadania związane z przyłączeniem odbiorców w Nowym Targu wymagające rozbudowy stacji 110/15kV Szaflary oraz poprawą pewności zasilania dla Krynicy i miejscowości wokół niej – budowa linii kablowych średniego napięcia relacji GPZ Krynica-RS Słotwiny i modernizacja rozdzielni RS Słotwiny” – czytamy.

W okolicach Tarnowa Tauron buduje nową stację elektroenergetyczną 110/15 kV Zawada w gminie Dębica, która po uruchomieniu będzie pokrywała zapotrzebowanie na energię elektryczną całej Strefy Aktywności Gospodarczej. Mowa tu o przyłączeniu urządzeń klienta o mocy kilku megawatów oraz pozostałych odbiorców ze strefy i okolic. Przewidywany docelowy pobór mocy na tym obszarze szacowany jest na ok. 20-30 MW.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here