Naga Markets

Tauron w górę o blisko 2,5%. Ugoda o wartości 92,77 mln euro z Abener EnergiaW trakcie poniedziałkowej sesji akcje Tauronu rosną o 2,45%, co jest pochodną m.in. podpisanej ugody o wartości ponad 92 mln euro z Abener Energia. W trakcie ostatnich dni grudnia spółka zanotowała odbicie z 2,45 zł za walor do obecnych 2,72 zł, choć wcześniejsze tygodnie minęły pod znakiem mocnych spadków.

Tauron rośnie prawie 2,5%

W trakcie dzisiejszej sesji Tauron Polska Energia notuje bardzo mocne wzrosty swojej giełdowej wyceny. Spółka zyskuje obecnie aż 2,45%, co oznacza wzrost o 0,065 zł względem poprzedniego zamknięcia, które wyniosło dokładnie 2,65  zł. Aktualnie inwestorzy płacą więc za walor równo 2,72 zł.Tłem do tak pozytywnego sentymentu na walorach spółki jest m.in. komunikat z piątku (31 grudnia), w którym informowali oni o zawarciu ugody przez spółkę Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. ze spółką Abener Energia S.A. Tauron posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną TAURON Wytwarzanie S.A., 50 proc. akcji w kapitale zakładowym ECSW.

Tauron w górę o blisko 2,5%. Ugoda o wartości 92,77 mln euro z Abener Energia
Notowania Tauron Polska Energia w roku 2021. Źródło: Stooq.pl

Patrząc na walory Tauronu z szerszej perspektywy wskazać należy, że w trakcie ostatnich tygodni spółka znajdowała się w wyraźnym trendzie spadkowym. Jeszcze w połowie października jej akcje wyceniane były na ponad 3,80 zł, natomiast 22 grudnia wycena ta wynosiła już mniej niż 2,45 zł, co oznaczało spadek o ponad 35%.

Ostatnie sesje w trakcie grudnia przyniosły jednak odbicie na akcjach Tauronu, do wspomnianych już 2,72 zł w trakcie dzisiejszej sesji. Warto również dodać, że obecna wycena jest wyraźnie wyższa niż przed covidowym krachem, choć do szczytów z 2017 roku (ponad 4 zł za walor) spółce daleko.

Ugoda na 92 miliony euro

– W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2019 z 2 maja 2019 r., nr 29/2019 z 8 sierpnia 2019 r., nr 59/2019 z 20 grudnia 2019 r., nr 43/2020 z 22 września 2020 r., nr 48/2020 z 19 października 2020 r., dotyczących sporu spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („ECSW”) ze spółką Abener Energia S.A. z siedzibą w Campus Palmas Altas, Sewilla („Abener Energia”), TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że powziął wiadomość, iż spółki ECSW oraz Abener Energia („Strony”) podpisały w dniu 31 grudnia 2021 r. ugodę („Ugoda”) celem określenia zasad, na jakich ECSW oraz Abener Energia dokonają wzajemnych rozliczeń wynikających z wszelkich sporów sądowych i arbitrażowych toczących się pomiędzy Stronami i wynikających z kontraktu zawartego 26 czerwca 2012 r. pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. („Kontrakt”). Na podstawie Ugody:

1. ECSW zobowiązuje się zapłacić na rzecz Abener Energia kwotę 92 768 963,70 euro brutto na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. („Wyrok Sądu Arbitrażowego”) i innych rozliczeń;

2. Wraz z wejściem w życie warunków przewidzianych w Ugodzie Strony zobowiązują się umorzyć wszelkie trwające między nimi postępowania sądowe oraz arbitrażowe i potwierdzają brak jakichkolwiek dalszych lub przyszłych roszczeń wynikających z Kontraktu.

Wejście w życie Ugody zostało opatrzone warunkami rozwiązującymi, polegającymi na tym, że Abener Energia jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów umożliwiających wykonanie Ugody w terminie do 28 lutego 2022 r., w tym dokumentów opatrzonych w apostille potwierdzających zgodę zastawników (których zastawy obciążają wierzytelności należne Abener Energia na podstawie Wyroku Sądu Arbitrażowego) na zawarcie Ugody. ECSW jest zobowiązana do przedstawienia uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej zawarcie Ugody do dnia 11 stycznia 2022 r. – informuje spółka w komunikacie 52/2021.

Zobacz również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: celon pharma notowania | selvita gpw | euro | amrest gpw | neuca cena akcji | gpw pkp cargo | livechat akcje kupno |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here