Naga MarketsTauron ukończył główną fazę modernizacji bloków 200 MW w Elektrowni ŁaziskaTauron Polska Energia ukończył główną fazę programu modernizacji bloków 200 MW w Elektrowni Łaziska, co gwarantuje wypełnienie standardów emisji zanieczyszczeń i wymogów w zakresie monitorowania emisji, które zaczną obowiązywać od 16 sierpnia 2021 r., podała spółka. Wartość wykonanych prac to niemal 100 mln zł.

Istotnym obszarem modernizacji była rozbudowa czterech instalacji SCR (katalitycznego odazotowania spalin) działających na czterech blokach Elektrowni Łaziska

“Zakończenie modernizacji w Elektrowni Łaziska oznacza, że bloki 200 MW już dzisiaj spełniają rygorystyczne normy emisyjne w zakresie tlenków azotu i siarki. Dzięki temu od stycznia przyszłego roku będą mogły z powodzeniem funkcjonować w rynku mocy, płynnie wchodząc w sierpniu w okres obowiązywania nowych wymogów środowiskowych. Jesteśmy przygotowani” – powiedział prezes Taurona Wytwarzanie mówi Dariusz Niemiec, cytowany w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Istotnym obszarem modernizacji była rozbudowa czterech instalacji SCR (katalitycznego odazotowania spalin) działających na czterech blokach Elektrowni Łaziska. Prace polegały na zwiększeniu objętości katalizatorów poprzez zamontowanie piątej warstwy oraz wymianę czterech warstw istniejących, co pozwoliło na znaczną redukcję emisji tlenków azotu.

“Ponadto prace obejmowały modernizację lub wymianę układów oczyszczania popiołu, wentylatorów i ciągów spalin, dostosowanie urządzeń oraz instalacji magazynowania i dawkowania reagenta, zaprojektowanie i dostosowanie urządzeń, instalacji, systemów oraz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania rozbudowanych instalacji SCR” – czytamy dalej

Równolegle do prac na instalacji SCR prowadzona była modernizacja istniejącej instalacji odsiarczania spalin i układu odprowadzania spalin. Główne prace polegały na zabudowie dodatkowego przewodu kominowego wraz z dostosowaniem istniejącego przewodu do odprowadzania spalin mokrych, modernizacji absorbera, przebudowie kanałów spalin oraz modernizacji systemów DCS (rozproszony system sterowania), CEMS (system monitoringu emisji) oraz AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka).

“Efektem przeprowadzonych prac jest osiągnięcie poziomu emisji NOx nieprzekraczającej 150 mg/m3n oraz emisji SOx nieprzekraczającej 130mg/m3n. Aktualnie prowadzone są prace regulacyjne i odbiorowe nowych instalacji, ale już na tym etapie na podstawie wskazań aparatury obiektowej potwierdzono, że instalacje zapewnią dotrzymanie parametrów, które zaczną obowiązywać od 16 sierpnia 2021 roku” – podsumowano.

Tauron Wytwarzanie od 2017 roku prowadzi program “Dostosowanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku”, którego celem jest modernizacja istniejących instalacji w sposób umożliwiający ich eksploatację z dotrzymaniem norm emisyjnych i nowych wymagań rynkowych.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here