Naga MarketstauronTauron Polska Energia rozpoczął przygotowania do emisji obligacji o wartości około 1 mld zł. W ramach przygotowań zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odnowy i Rozwoju (EBOR) określającą zasady współpracy w zakresie możliwego nabycia przez EBOR obligacji, podał Tauron.

Tauron przygotowuje się do emisji obligacji o wartości około 1 mld zł

Tauron Polska Energia S.A. informuje o rozpoczęciu działań zmierzających do emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji, o którym emitent informował raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. Będzie to pierwsza emisja obligacji w ramach programu obligacji, a jej zakładana wartość nominalna może wynieść około 1 000 000 000 zł. Decyzja o ostatecznej wartości emisji zostanie podjęta przez Emitenta w trakcie budowy książki popytu” – czytamy w komunikacie.

Na początku lutego br. Tauron zawarł z Santander Bank Polska umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. W ramach tego programu spółka może wyemitować obligacje maksymalnie do kwoty 2 mld zł.

“Emitent i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zawarli umowę ramową określającą zasady współpracy emitenta i EBOR w zakresie możliwego nabycia przez EBOR obligacji, które emitent planuje wyemitować. Na mocy umowy ramowej emitent zobowiązał się do działania zgodnie ze standardami wskazanymi przez EBOR, w tym w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i wytycznych antykorupcyjnych EBOR oraz do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wskazanych w umowie ramowej inwestycji w obszarze dystrybucji” – czytamy dalej w komunikacie.

Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jego strukturze wytwórczej. W perspektywie 2030 roku Tauron chce produkować ponad 65% energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę, wskazano również.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Od momentu ogłoszenia przez Tauron aktualizacji kierunków strategicznych grupy, aktywnie poszukujemy źródeł finansowania Zielonego Zwrotu. W grudniu 2019 r. zawarliśmy bilateralną umowę kredytu z Intesa Sanpaolo, a następnie w marcu 2020 r. podpisaliśmy dwie umowy kredytowe – umowę z bankiem SMBC, a także umowę kredytu konsorcjalnego z Intesa Sanpaolo oraz China Construction Bank. Dodatkowo podpisaliśmy porozumienie z bankami, na mocy którego mamy możliwość wyłączenia z kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, liczonego dla całej grupy, zadłużenia, które byłoby zaciągnięte przez SPV realizujące projekty w OZE. Emisja obligacji na krajowym rynku stanowić będzie więc kolejny krok w ramach budowy zdywersyfikowanego portfela dłużnego gupy, służącego finansowaniu działalności niewęglowej” – powiedział wiceprezes Tauron Polska Energia Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Tauron zobowiązał się do realizacji działań zgodnych z ogłoszonymi kierunkami strategicznymi Grupy Tauron, w ramach których założono m.in. stopniowe odstawianie bloków węglowych (klasy 120 MW i 200 MW), rozbudowę portfela odnawialnych źródeł energii, a w rezultacie znaczące zwiększenie udziału mocy z OZE oraz redukcję emisji CO2, jak również ograniczenie kosztów społecznych wynikających z realizacji powyższych działań.

Zawarcie umowy ramowej nie stanowi obowiązku nabycia przez EBOR obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez Tauron. Na spółce nie ciąży również zobowiązanie wobec EBOR-u do dokonania emisji obligacji, podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here