Naga MarketsTauron Polska Energia odnotował 377 mln zł zł skonsolidowanego zysku netto i 1 006 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Tauron Polska Energia odnotował 377 mln zł zł skonsolidowanego zysku netto

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 5 101 mln zł, w tym działalność zaniechana 45 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 524 mln zł, w tym z działalność zaniechana -16 mln zł straty. Zysk netto: 377 mln zł, w tym działalność zaniechana -15 mln zł straty, podano w komunikacie. EBITDA sięgnęła 1 006 mln zł, w tym z działalności zaniechanej 0 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują

“EBITDA w podziale na segmenty:

– Dystrybucja: 728 mln zł

– OZE: 54 mln zł

– Wytwarzanie: 22 mln zł

– Sprzedaż: 238 mln zł

– Wydobycie: (39) mln zł” – czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 915 mln zł, w tym działalność zaniechana: 34 mln zł.

“W związku z trwającym procesem zbycia udziałów w Tauron Ciepło Sp. z o.o. oraz zgodnie z MSSF 5 na dzień bilansowy 30 września 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w Tauron Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki oraz aktywów netto Tauron Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. Wartości zaprezentowane poniżej jako działalność zaniechana odnoszą się do Tauron Ciepło” – wyjaśniono.

W okresie I-III kw. 2020 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 60 mln zł, w tym działalność zaniechana wygenerowała stratę wysokości 797 mln zł. Przychody ze sprzedaży i rekompensaty sięgnęły 15 287 mln zł, w tym działalność zaniechana wygenerowała 344 mln zł.

Dług netto na 30 września 2020 r. wyniósł 10 098 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2020 r. to 2,53x, podano także.

“Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

a) I-III kwartał 2020 r.

– Dystrybucja energii elektrycznej: 36,94 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 35,76 TWh

– Produkcja energii elektrycznej brutto: 8,71 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych: 1,39 TWh

– Produkcja ciepła: 7,51 PJ

– Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 23,71 TWh

– Produkcja węgla handlowego: 3,59 mln ton

– Sprzedaż węgla handlowego: 2,97 mln ton

b) III kwartał 2020 r.

– Dystrybucja energii elektrycznej: 12,34 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 11,91 TWh

– Produkcja energii elektrycznej brutto: 2,85 TWh, w tym ze źródeł odnawialnych 0,40 TWh

– Produkcja ciepła: 0,82 PJ

– Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,72 TWh

– Produkcja węgla handlowego: 1,10 mln ton

– Sprzedaż węgla handlowego: 1,09 mln ton” – czytamy dalej.

Tauron planuje publikację skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r. na 18 listopada 2020 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here