Naga MarketsTauron miał 483,06 mln zł straty netto, 1 183 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2021Warszawa, 15.09.2021 (ISBnews) – Tauron Polska Energia odnotował 483,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 133,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 481,91 mln zł wobec 123,63 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 183 mln zł wobec 1 450 mln zł rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 421,87 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 4 719,01 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 355,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 28,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 866,38 mln zł w porównaniu z 10 186,78 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2021 r. Grupa Tauron wypracowała 11,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 16% więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., na co wpłynęły przed wszystkim wyższy wolumen i wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej, przychody z rynku mocy i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych” – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2021 r. EBITDA Grupy Tauron wyniosła ponad 2,9 mld zł i była wyższa o 21% niż przed rokiem. Największy, wynoszący 52% udział w EBITDA Grupy Tauron w I półroczu 2021 r. ma Segment Dystrybucja, który wypracował 1,5 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (35%), który wypracował 1 mld zł EBITDA. Segment OZE odpowiadał za 6% łącznej EBITDA Grupy (167 mln zł).

„Obecna i przyszła sytuacja Grupy Tauron determinowana jest przez coraz bardziej wymagające otoczenie rynkowe, które wymusza dokonywanie szybkich zmian strukturalnych w sektorze energetycznym. W tych okolicznościach planowane wydzielenie aktywów węglowych poza Grupę Tauron uwolni nasz potencjał inwestycyjny, ułatwi pozyskiwanie kapitału na transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz znacząco poprawi postrzeganie Grupy na rynku kapitałowym. Bierzemy aktywny udział w dyskusji dotyczącej tworzenia NABE i przyszłości energetyki oraz przygotowujemy się do tych zmian” – skomentował wyniki p.o. prezesa Artur Michałowski, cytowany w komunikacie.

„W I półroczu 2021 r. Grupa Tauron osiągnęła dobre wyniki finansowe i operacyjne. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA. Na podkreślenie zasługuje wysoki, 9-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii, co wskazuje na mocne, popandemiczne odbicie koniunktury gospodarczej oraz istotne obniżenie wskaźnika długu netto do EBITDA” – dodał wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

invest

W I półroczu 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 1,3 mld zł i były niższe o 29% r/r (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmencie Wytwarzanie w związku z oddaniem do eksploatacji bloku w Jaworznie. Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (922 mln zł) i były przeznaczone głównie na budowę nowych przyłączy (462 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (396 mln zł).

„W I półroczu 2021 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 26,76 TWh energii elektrycznej, tj. o 9% więcej niż rok wcześniej (24,6 TWh). Segment Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,74 mln odbiorców, a liczba klientów wzrosła w ciągu roku o 48 tysięcy” – czytamy dalej.

Grupa Tauron w I półroczu 2021 r. wyprodukowała 7,7 TWh energii elektrycznej, tj. o 32% więcej niż rok wcześniej, z czego 0,9 TWh pochodziło z OZE. Wzrost produkcji spowodowany był przede wszystkim pracą bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Produkcja energii elektrycznej w segmencie OZE wyniosła 0,66 TWh, tj. o 12% mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,75 TWh), co wynikało z korzystniejszych warunków wietrznych, jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r. Produkcja z jednostek biomasowych wyniosła 0,22 TWh, tj. o 8% mniej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku (0,24 TWh).

W I półroczu 2021 r. produkcja ciepła wzrosła do 7,22 PJ, tj. o 8 proc w porównaniu z I półroczem 2020 r., co było pochodną niższych temperatur i większego zapotrzebowania odbiorców.

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2021 r. wyniosła 2,7 mln ton i była o 8% wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. W I półroczu 2021 r. zapotrzebowanie Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 49% węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy Tauron. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w poł. 2021 r. wyniósł 568,79 mln zł wobec 1617,53 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here