Naga MarketsTauron Polska Energia odnotował 376,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 302,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron prezentuje spore zyski kwartalne

Zysk operacyjny wyniósł 539,37 mln zł wobec 481,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 005,87 mln zł wobec 927,81 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 988,81 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4 696,07 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 60,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 974,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14 876,83 mln zł w porównaniu z 14 021,91 mln zł rok wcześniej.

EBITDA Grupy Tauron wyniosła w okresie I-III kw. ponad 3,4 mld zł. Największy udział w EBITDA ma Segment Dystrybucja (71%) który w okresie trzech kwartałów 2020 r. wypracował 2,4 mld zł EBITDA oraz Segment Sprzedaż (19%), którego wynik EBITDA osiągnął poziom 641 mln zł. Segment OZE odpowiada za ponad 6% EBITDA Grupy (217 mln zł). Marża EBITDA wyniosła 22,4% i była wyższa o 0,5 pkt proc. od wypracowanej w analogicznym okresie 2019 r., podała spółka w osobnym komunikacie.

“Wyniki finansowe i operacyjne wypracowane przez Grupę Tauron w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. oceniam pozytywnie. W tym okresie odnotowaliśmy 8-proc. wzrost EBITDA oraz solidny przyrost produkcji energii z OZE. Rozwój segmentu OZE jest dla nas szczególnie ważny, dlatego też podejmujemy szereg inicjatyw, aby Zielony Zwrot Taurona przebiegał zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii Grupy. Realizujemy Program Tauron PV, który zakłada budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Do końca roku oddamy do użytku pierwszą farmę budowaną w ramach tego programu. Obok koncentrowania się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym roku skończyliśmy budowę ostatnich projektów w energetyce konwencjonalnej – bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli i bloku węglowego w Jaworznie. Są to nowoczesne jednostki wytwórcze, które stanowią istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski” – powiedział prezes Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.

“Pomimo wymagającej sytuacji w otoczeniu rynkowym sytuacja finansowa Grupy Tauron jest stabilna. Chciałbym podkreślić, że od początku roku pozyskaliśmy finansowanie w wysokości 2 mld zł, które przeznaczymy przede wszystkim na transformację energetyczną grupy. W ostatnich tygodniach wyemitowaliśmy na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld zł. Na uwagę zasługuje fakt, że była to pierwsza w Polsce emisja obligacji zrównoważonego rozwoju” – dodał wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

W okresie trzech kwartałów 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 36,9 TWh energii elektrycznej, na rzecz 5,7 mln klientów. W analogicznym okresie 2019 r. segment Dystrybucja dostarczył łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej do 5,6 mln odbiorców, podano także.

“Zgodnie z założeniami aktualizacji kierunków strategicznych, Grupa Tauron konsekwentnie zwiększa produkcję energii z OZE. W analizowanym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy Tauron (razem Segment Wytwarzanie, OZE oraz z działalności zaniechanej) wyniosła 8,7 TWh (spadek o 16%), z czego 7,3 TWh pochodziło ze źródeł węglowych (spadek o ponad 20%), a 1,4 TWh z OZE (wzrost o 43%). Wzrost wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wynikał z korzystnych warunków wietrznych oraz produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r.” – czytamy także.

Produkcja ciepła wyniosła 7,5 PJ, tj. o 5% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

W okresie trzech kwartałów 2020 r. 64% zapotrzebowania segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy Tauron. Pozostała część została pokryta ze źródeł zewnętrznych, podano dalej.

“W okresie trzech kwartałów 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 2 728 mln zł i były niższe o 13 mln zł od poniesionych w analogicznym okresie 2019 r. Wynika to z niższych nakładów w segmencie Wydobycie (spadek o 142 mln zł) i wyższych w segmentach Wytwarzanie konwencjonalne (wzrost o 43 mln zł) oraz Pozostała Działalność (wzrost o 76 mln zł). Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1 316 mln zł), gdzie środki przeznaczone zostały m.in. na budowę nowych przyłączy (639 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (597 mln zł). W segmencie Wytwarzanie konwencjonalne nakłady inwestycje wyniosły 955 mln zł i związane były przede wszystkim z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie (429 mln zł) oraz dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT (199 mln zł). Warto zaznaczyć, że blok w Jaworznie został oddany do eksploatacji 13 listopada 2020 r., a Elektrociepłownia Stalowa Wola rozpoczęła prace w polskim systemie elektroenergetycznym 30 września 2020 r.” – czytamy także.

Spółka przypomniała, że w październiku 2020 r. w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, Tauron wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld zł. Grupa ma zagwarantowane finansowanie na kwotę ponad 3,5 mld zł. Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,53x.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 1 164,86 mln zł wobec 310,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here