Naga MarketsTauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron na 31 grudnia 2020 r., podała spółka. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 2 384 mln zł.

Retro

“Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie i OZE, na które mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:

Te artykuły również Cię zainteresują
– wzrost cen uprawnień do emisji CO2 wynikający ze zmiany charakteru rynku, reformy systemu EU ETS, jak również polityki klimatycznej Unii Europejskiej silnie ukierunkowanej na przyspieszenie tempa dekarbonizacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy,
– wzrost udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej w Polsce powodujący obniżenie wolumenów produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych,

– prognozowany spadek marż rynkowych w perspektywie krótko- i średnioterminowej będący skutkiem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i nowych, bardziej efektywnych źródeł konwencjonalnych w krajowym miksie energetycznym,

– zmniejszone prognozowane zapotrzebowanie na węgiel energetyczny będące skutkiem postępującej dekarbonizacji w Europie i ograniczenia okresu funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w związku z dostosowaniem do polityki energetycznej Polski” – czytamy w komunikacie.

Przeprowadzone analizy wykazały, że zasadne jest utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej (segment Wytwarzanie) w wysokości 2 563 mln zł, a także odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmencie Wydobycie w wysokości 380 mln zł, wskazano również.

Wartość utworzonych odpisów w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosi 2 943 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 2 384 mln zł.

“W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za rok 2020 przeprowadzone analizy wykazały:
– zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wytwarzanie S.A. w wysokości 194 mln zł,
– zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ekoenergia sp. z o.o. w wysokości 376 mln zł,
– zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez emitenta na rzecz Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 312 mln zł,
– zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez emitenta na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 236 mln zł” – czytamy dalej.

Wartość utworzonych odpisów udziałów i akcji oraz obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego wynosi 1 118 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 1 118 mln zł.

Wartość powyższych odpisów i obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA (EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podano także.

Prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa KlientaConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here