Naga MarketstauronDrugie pod względem wielkości w Polsce polskie przedsiębiorstwo grupujące spółki z branży energetycznej – Tauron, publikuje raport, w którym odnotowuje 285,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. To ponad 55 procent wyższy zysk niż w analogicznym okresie zeszłego roku. 


Tauron Polska Energia raportuje zysk operacyjny na poziomie 350,72 mln zł wobec 353,75 mln zł zysku rok wcześniej oraz skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 476,27 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 4 115,97 mln zł rok wcześniej.

Dotychczas w I do III kw. 2018 r. spółka miała 852,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 192,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13 301,8 mln zł w porównaniu z 12 873,99 mln zł rok wcześniej.

Wzrost przychodów w 2017 roku głównie budowany był za sprawą wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost cen sprzedaży gazu, które pozwoliły zniwelować niższe wpływy ze sprzedaży usług dystrybucyjnych (efekt wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. MSSF 15) oraz węgla, podano w raporcie.


Inwestuj w akcje na GPW z prowizją 0,2% min. 2,99 PLN oraz w akcje zagraniczne z prowizją 0,12% min. 4,99 USD/EUR. Sprawdź konto demo oraz konto rzeczywiste w XTB.

Jak możemy przeczytać w raporcie: “Grupa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 3 mld zł, co oznacza wzrost o 1% r/r. Największy udział w EBITDA grupy ma Segment Dystrybucja (66%), a w dalszej kolejności segmenty: Wytwarzanie (22%) i Sprzedaż (15%). Marża EBITDA grupy była na stabilnym poziomie i wyniosła 22,3%. Wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie (649 mln zł) był o 42% wyższy niż rok wcześniej (456 mln zł), głównie z uwagi na wyższą marżę na sprzedaży energii elektrycznej oraz na rozwiązanie w I kwartale 2018 r. rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości 230 mln zł

Zysk netto spółki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej – wyniósł 853 mln zł i był niższy o 28 proc. r/r na skutek ujęcia w I półroczu 2018 r. odpisów aktualizujących wartość majątku.

Sytuacja na spółce

Spółka po dłuższych spadkach z interwału D1 zaczyna powoli odrabiać straty zbliżając się do istotnej strefy oporowej na poziomie cenowym 1,95 zł za akcję. Dopiero przebicie tego poziomu otworzy spółce drogę do poziomu 2,30 zł, wchodząc w strefę, gdzie spółka konsolidowała się przez dłuższy okres czasu. Taka konsolidacja może dać okazje do dogrywania górnych oraz dolnych ograniczeń, dlatego oczekuje się powrotu powyżej strefy 2 zł za akcję.

wykres Tauron D1 07.11.2018
Tauron D1 07.11.2018, Źródło: xStation5


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here