Naga MarketsKryzys gospodarczy jaki nas czeka jest efektem ubocznym walki o przeżycie ludzi oraz funkcjonowania państwa. Ponieważ w Polsce apogeum zachorowań jeszcze nie nastąpiło, ograniczenia związane z koronawirusem zostały zaostrzone. Prowadzi to rzecz jasna do jeszcze głębszego kryzysu. Już w tej chwili kurs złotego drastyczne spada. Inwestorzy nie wiedzą gdzie ulokować swoje pieniądze. Nad nami wisi widmo grupowych zwolnień, a co za tym idzie olbrzymie bezrobocie.


Koronawirus: brak wewnętrznego popytu, czy poradzimy sobie z kryzysem?

To czy poradzimy sobie z kryzysem w znacznej mierze uzależnione jest od bufora finansowego oraz kondycji firm przed uderzeniem wirusa. Trudno tutaj ocenić jak poradzą sobie z konsekwencjami  mniejsze przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe. Wiele firm już teraz jest zamykanych a bezrobocie wzrasta w trybie lawinowym. Ograniczone środki finansowe społeczeństwa spowodują brak wewnętrznego popytu co z pewnością odbije się na wszystkich sektorach gospodarki.

Najgorsze jest to, że nikt nie wie jak długo to potrwa. Czym później rząd wycofa się z restrykcji tym gorzej dla naszej gospodarki, dlatego też priorytetem jest aby poradzić sobie z pandemią jak najszybciej. Wymaga to jednak zdecydowanych działań i być może kolejnych ograniczeń. Jak zatem zamierza poradzić sobie polski rząd z tym problemem? Czy Unia Europejska ma jakieś konkretne rozwiązania? Czy można chociaż złagodzić skutki pandemii koronawirusa?

Tarcza antykryzysowa, złagodzenie skutków pandemii

Wraz z ogłoszeniem tarczy antykryzysowej polski rząd wprowadził szereg środków mających na celu złagodzenie skutków pandemii. Tarcza ta opiera się na 5 podstawowych filarach którymi są:

  • Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników
  • Finansowanie przedsiębiorców
  • Ochrona zdrowia
  • Wzmocnienie systemu finansowego
  • Inwestycje publiczne

Największym wsparciem może tutaj cieszyć się ochrona zdrowia (7,5 mld. zł), w dalszej kolejności jest to finansowanie przedsiębiorstw (74,2 mld. zł) oraz wzmocnienie systemu finansowego (70,3 mld. zł) Na samym końcu znajduje się bezpieczeństwo pracowników (30 mld. zł) oraz inwestycje publiczne (30 mld. zł). Cały pakiet pomocowy polega w głównej mierze na ochronie zatrudnienia, zmniejszeniu obciążeń dla firm oraz szereg udogodnień dla samorządów, rolników, osób bezrobotnych, kierowców, branży turystycznej, budowlanej itd.

Wokół tarczy mnoży się mnóstwo komentarzy negatywnych i pozytywnych. Bez względu jednak na przepychanki polityczne sama tarcza nie jest lekarstwem na całe zło, tylko ma na celu przetrwanie w tym trudnym okresie oraz złagodzenie skutków pandemii. W jakim zakresie tarcza antykryzysowa spełni swoje zadanie dowiemy się wkrótce.

Zobacz także: Grupa PKP przeznaczy łącznie ok. 5 mln zł na walkę z koronawirusem

NBP, dodatkowe instrumenty wspierające gospodarkę

W ramach wsparcia i stymulacji gospodarki w okresie pandemii Narodowy bank Polski (NBP) podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów. Chodzi m.in. o operacje zasilające banki w dodatkowe środki, tzw. operacje repo  (ang. repurchase agreement – operacja warunkowego zakupu). W głównej mierze polega to na zabezpieczeniu pożyczki między bankiem komercyjnym a bankiem centralnym. Ten ostatni udziela pożyczki, ale w zamian otrzymuje wspomniane papiery dłużne, które są tutaj traktowane jako swoistego rodzaju depozyt. Działania takie podejmowane są wówczas kiedy banki borykają się z niedoborem płynności.

Pierwsza taka operacja została już przeprowadzona w poniedziałek 16 marca, kiedy to Narodowy Bank Polski przydzielił bankom 7,3 mld zł. Miało to na celu zrównoważenie płynności, a tym samym pozwolić na lepsze kredytowanie przedsiębiorstw aby w ten sposób zapobiec bankructwom. Wdrożony został także zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym oraz kredyt wekslowy dla banków, który będzie umożliwiać refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom sektora niefinansowego. Dodatkowo Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do poziomu 1%. Wsparcie banków pomoże więc firmom i całej gospodarce polskiej.

tradingeconomics.com, NBP, Stopy Procentowe, aktualizacja 01.04.2020

Aby jednak podołać zadaniu, w ramach wsparcia rozpoczęła się także kreacja dodatkowego pieniądza. Tutaj oczekuje się, że wydrukowane złotówki nie będą miały większego wpływu inflacyjnego na gospodarkę, właśnie ze względu na szok wywołany pandemią koronawirusa. Podobne operacje w dobie kryzysu dotychczas przeprowadzili Narodowy Bank Japonii, amerykański Fed, europejski EBC, Bank Anglii i Narodowy Bank Szwajcarii. Konstytucyjne progi ostrożnościowe powinny jednak z czasem wyhamować nadmierne zadłużanie się państwa.

KNF, wsparcie poprzez zmniejszenie obciążeń regulacyjnych

Również KNF zmianą regulacji zamierza sukcesywnie wspierać sektor finansowy w Polsce. W związku z pandemią oraz koniecznością wzmocnienia sektora bankowego KNF wydał specjalny Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju, w skrócie „PIN“. Polega n w znacznej mierze na zmniejszeniu obciążeń regulacyjnych dla podmiotów nadzorowanych. Głównym celem pakietu jest:

  • Utrzymanie płynności na rynku
  • Umożliwienie wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie
  • Odroczenie terminów sprawozdawczych
  • Ułatwienie pozyskiwania kapitału przez firmy
  • Umożliwienie koncentracji na obsłudze klientów oraz kluczowych procesów

Tutaj KNF indywidualnie podejdzie do całego szeregu problemów związanych w wymaganiami regulacyjnymi, a w szczególności i przekroczeń limitów inwestycyjnych, publikacji sprawozdań, procedowania dokumentów czy terminów zleceń. W zasadzie działania te zostały dobrze przyjęte przez cały sektor finansowy.

Zobacz także: KNF podejmuje walkę z koronawirusem. Raporty za 2019 r. dwa miesiące później

SURE, Wsparcie Unii Europejskiej

Również Bruksela nie pozostaje bierna w sprawie pandemii koronawirusa. I chociaż w Polsce znaczenie instytucji Unii Europejskiej jest wyraźnie pomniejszane to jednak podejmuje ona zdecydowane działania aby wzmocnić sektor zdrowia publicznego oraz łagodzić skutki pandemii w całej Unii Europejskiej. W ostatnim komunikacie prasowym czytamy:

– W czasach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 tylko najbardziej zdecydowana reakcja przyniesie efekty. Musimy wykorzystać wszystkie środki, którymi dysponujemy. Każde dostępne euro w budżecie UE będzie przekierowywane na rzecz walki z pandemią. Wprowadzimy wszelkie ułatwienia, aby umożliwić szybki i skuteczny przepływ środków finansowych. Dzięki nowemu instrumentowi solidarności uruchomimy 100 mld euro na utrzymanie miejsc pracy i przedsiębiorstw. Współpracujemy z państwami członkowskimi w celu ratowania życia i ochrony źródeł utrzymania. Tak wygląda europejska solidarność. – przewodnicząca Von Der Leyen

Inicjatywa SURE – bo tak nazywa się nowy program Unii Europejskiej ma zapewnić pomoc finansową w formie pożyczek wszystkim państwom członkowskim w wysokości 100 mld. euro. Pożyczki te są na bardzo atrakcyjnych warunkach i mogą zostać przeznaczone na wszystkie te działania, które przewiduje polska tarcza antykryzysowa.

Czy jednak polski rząd zdecyduje się skorzystać z tej pomocy? Zdaniem ekspertów to właśnie SURE jest wstanie w sposób zdecydowany i konsekwentny przeciwdziałać pandemii koronawirusa w Europie oraz poszczególnych krajach członkowskich, a polska gospodarka skorzysta na tym bez wątpienia.

Złoto bezpieczna przystań, jak przetrwać na rynku

W dobie zawirowań związanych z koronawirusem oraz walki o przetrwanie warto położyć większy nacisk na ochronę kapitału i myśleć bardziej o portfelu defensywnym. Warto tutaj rozważyć inwestycje w inne aktywa poza akcjami. W czasie recesji portfele inwestorów powinny być zbudowane raczej z bezpiecznych aktywów takich jak np. papiery dłużne, głównie obligacje skarbowe i obligacje spółek o najwyższej jakości kredytowej. Ze względu jednak na ucieczkę inwestorów od tego rodzaju papierów należy inwestować w aktywa o krótkim terminie wykupu.

W czasie kiedy posunięcia banków centralnych zmierzają do obniżania stóp procentowych oraz zabezpieczenia płynności banków interesującym aktywem może okazać się złoto, które odporne jest nawet na ujemne stopy procentowe. Kruszec ten uważany jest bowiem za najbardziej bezpieczną przystań, ale pod warunkiem, że potraktujemy tą inwestycję długoterminowo. Dobrze też zamienić gotówkę na inne waluty (Dolar amerykański, Frank szwajcarski) lub przeczekać pandemię inwestując w nieruchomości.

Na rynku Forex, na pewno opłaci się teraz spekulacja pod osłabienie złotówki i wzrost wszystkich głównych walut w relacji do waluty polskiej. W krótkiej perspektywie czasu można też spekulować pod kątem siły Dolara amerykańskiego. Jednak w dłuższej perspektywie Dolar powinien słabnąć na rzecz umacniania się Jena japońskiego. Inwestowanie na rynku walut wymaga tutaj sporych umiejętności, ponieważ zgodnie ze statystykami ponad 80% inwestorów traci tam swoje pieniądze.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here