Cinkciarz.pl
Strona główna Tagi Zysk

Tag: zysk

słowo webinar otoczone ramką na szarym tle

Czy wysoki stosunek R:R zawsze pozwoli zarobić? M. Bączkowski zaprasza na webinar o 18:00

Inwestorzy na rynkach finansowych zawsze zwracają uwagę na to, aby ich handlu towarzyszył zawsze wysoki współczynnik potencjalnego zysku do straty (R:R). Jednak czy jest to niezbędny element determinujący zyskowność w dłuższej perspektywie? Portal Comparic.pl ma przyjemność zaprosić Państwa na webinar przedstawiający kluczowy element zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego w innym świetle. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 18:00, a jego gospodarzem będzie Maksymilian Bączkowski. Podczas wieczornego webinaru przekazana zostanie wiedza na temat podstawowego elementu zarządzania ryzykiem - wyliczaniem potencjalnego zysku do ryzyka. Prócz jednak klasycznego przedstawienia zagadnienia, poruszona zostanie krytyczna forma zmierzającego do uzyskania odpowiedzi na temat tego, czy sam stosunek zysku do ryzyka wystarczy, aby przekuć swoje szanse na wygraną? W trakcie tego spotkania poznasz: Czym jest potencjalny stosunek zysku do ryzyka? ...

Ulma miała 8,7 mln zł zysku netto, 10,33 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Ulma Construccion Polska odnotowała 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 19,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ulma Construccion Polska odnotowała 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 10,33 mln zł wobec 25,01 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,82 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 107,93 mln zł rok wcześniej. "W okresie 6 miesięcy 2020 roku grupa kapitałowa osiągnęła 93 822 tys. zł łącznych przychodów ze sprzedaży wobec 107 933 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (spadek o 13,1%). Tendencja spadkowa dotyczy zarówno przychodów realizowanych w segmencie 'obsługa budów' - (13,2%), jak i przychodów realizowanych...

AC SA miało 18,07 mln zł zysku netto, 26,8 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

AC SA odnotowało 18,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 21,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AC SA odnotowało 18,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 21,55 mln zł wobec 26,97 mln zł zysku rok wcześniej. "W okresie I półrocza 2020 r. zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 26,8 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2019 r. o 5,8 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,68 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 121,01 mln zł rok wcześniej. "Wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki uwidocznił się z końcem I kwartału 2020 r. Gwałtownie spadające w II...

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok, w wysokości 62,6 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Auto Partner zadecydowało o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku zarządu i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2019 rok w sposób następujący: Przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie w kwocie: 62 593 190,64 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata....
enea

Enea miała 444,6 mln zł zysku netto, 913 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Enea odnotowała 444,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 246,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Enea odnotowała 444,6 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 531,88 mln zł wobec 441,34 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 912,96 mln zł wobec 798,78 rok wcześniej (wzrost r/r o 114 mln zł). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 605,08 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 4 027,96 mln zł rok wcześniej. "Najwyższa EBITDA, 472 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost r/r o 72 mln zł). Znaczący przyrost EBITDA odnotowano w segmencie Elektrowni Systemowych, wzrost r/r o 62 mln zł, ze względu na wzrost...
newag

Newag miał szacunkowo 32,7 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2020 r.

Newag odnotował 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r., przy przychodach na poziomie 269,1 mln zł, według szacunkowych danych, podała spółka. Newag odnotował 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. "Wartość przychodów ze sprzedaży w I kw. 2020 r. wyniosła 269,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, jest wyższa o 127,5 mln zł (+90,1%). Grupa zanotowała zysk w wysokości 32,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego strata grupy wyniosła 1,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 55,8 mln zł i była o 42,6 mln zł wyższa niż pierwszym kwartale roku 2019 (+322%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 176,2 mln zł (14,6%) do kwoty 1,39 mld zł. Wartość księgowa jednej...
selena

Selena FM miała 5,18 mln zł zysku netto, 18,79 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Selena FM odnotowała 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Selena FM odnotowała 5,18 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,14 mln zł wobec 10,18 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 18,79 mln zł wobec 19,31 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 282,71 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 271,08 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym kwartale 2020 roku wzrost przychodów w Grupie Selena wynikał głównie ze sprzedaży produktów innowacyjnych o wyższej marży. W tym okresie na wynik rentowności brutto wpłynęły korzystne ceny surowców. Niższy zysk operacyjny jest efektem pozostałej działalności...

Dekpol miał 8,13 mln zł zysku netto, 11,5 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Dekpol odnotował 8,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol odnotował 8,13 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 11,5 mln zł wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,15 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 177,57 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol w okresie pierwszego kwartału 2020 roku ukształtowały się na poziomie 205 148 tys. zł, czyli o 16% wyższym w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie grupa kapitałowa Dekpol w okresie od stycznia do marca 2020 r. osiągnęła 8 133 tys. zł zysku netto" - czytamy...
sygnity

Sygnity miało 13,35 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2019/2020

Sygnity odnotowało 13,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku finansowego 2019/2020 (1 października 2019 - 31 marca 2020), wobec 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sygnity odnotowało 13,35 mln zł zysku netto w I półroczu 2019/2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 19,92 mln zł wobec 19,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 28,07 mln zł, wobec 23,99 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,97 mln zł w I półr. r. obr. 2019/2020, wobec 122,64 mln zł rok wcześniej. "Analizując nasze wyniki i porównując je do zeszłorocznych, należy wziąć pod uwagę zmiany w sposobie księgowania związane z wdrożeniem standardu MSSF 16 i ich wpływem na wartość EBITDA oraz zdarzenie jednorazowe w...
kurs akcji energa

Energa miała 113 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Energa odnotowała 113 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 186 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa odnotowała 113 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 307 mln zł wobec 291 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 568 mln zł wobec 554 mln zł rok wcześniej. "Grupa Energa osiągnęła dobre wyniki finansowe pomimo faktu, że w I kwartale br. widoczny był wpływ pandemii COVID-19 w Polsce. W krótkim czasie doprowadziła ona m.in. do spadku zapotrzebowania na energię elektryczną czy zakłóceń w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Grupa szacuje, że w związku z wpływem koronawirusa na działalność koncernu wynik EBITDA w I kw. br. zmniejszył się...
enea

Enea miała 423,21 mln zł zysku netto, 3 410,31 mln zł EBITDA w 2019 r.

Enea odnotowała 423,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 686,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Enea odnotowała 423,21 mln zł zysku netto  w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 1856,52 mln zł wobec 1037,09 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3 410,31 mln zł wobec 2 348,3 rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15 867,59 mln zł w 2019 r. wobec 12 925,85 mln zł rok wcześniej. "Najwyższa EBITDA, 1 594 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost r/r o 726 mln zł) Na wynik obszaru pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii, spowodowany wzrostem cen CO2 i paliwa produkcyjnego, oraz rozwiązanie rezerwy dotyczącej farmy wiatrowej Skoczykłody (w kwocie 129...

Protektor miał 0,86 mln zł zysku netto, 2,67 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Protektor odnotował 0,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 0,86 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,67 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA w I kwartale 2020 roku wyniosła 4 mln zł (+32,1% r/r). "Na podkreślenie zasługuje fakt poprawy wyniku na poziomie EBIT, który w pierwszym kwartale osiągnął poziom 2,7 mln zł, co oznacza wzrost o 31% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Jest to drugi kwartał z rzędu, w którym Grupa osiągnęła znaczącą poprawę na poziomie zysku z działalności operacyjnej. Wzrost rentowności to w głównej mierze efekt poprawy...

MZN Property miało 0,32 mln zł zysku netto, 0,45 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

MZN Property odnotowało 0,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 79 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. MZN Property odnotowało 0,32 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 0,45 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,14 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 6,76 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 62 tys. zł wobec 64 tys. zł zysku rok wcześniej. MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania...
wojas

Wojas miał 4,13 mln zł zysku netto, 8,04 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Wojas odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wojas odnotował 4,13 mln zł zysku netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 8,04 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln zł w 2019 r. wobec 237,78 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1,25 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej. "W 2020 roku marka Wojas i firma Wojas świętują swoje 30-lecie. Ta rocznica została brutalnie przerwana przez wybuch pandemii koronawirusa SARS-COV- 2 i związany z nią lockdown gospodarki i naszych sklepów w centrach handlowych. Ten cios Grupa Wojas S.A. odczuła...

Ailleron miał 0,66 mln zł zysku netto, 1,16 mln zł EBIT w I kw. 2020 r.

Ailleron odnotował 0,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ailleron odnotował 0,66 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,16 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,03 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 30,59 mln zł rok wcześniej. "Należy zwrócić uwagę na korzystny trend w zakresie sprzedaży eksportowej, która wzrosła na przestrzeni pierwszego kwartału 2020 roku do blisko 15,8 mln zł i osiągnęła dynamikę 56%. Jest to trend, jaki Ailleron osiąga już od kilku lat. W szczególności jest to konsekwencją rosnącego udziału biznesu Software Services, który jest już niemal...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację