Conotoxia
Strona główna Tagi Zue

Tag: zue

ZUE: Możliwa powtórka z l. 2016-2017, jeśli PKP PLK szybko nie ogłosi przetargów

ZUE ocenia, że na polskim rynku robót kolejowych jest możliwa powtórka z lat 2016-2017, gdy wykonawcy zawierali kontrakty z cenami niegwarantującymi marży - zwłaszcza, jeśli PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) nie ogłoszą kolejnych przetargów z początkiem II połowy br., poinformował prezes Wiesław Nowak. Na rynku infrastruktury miejskiej jest - jak na razie - lepiej, wskazał szef ZUE. ZUE ocenia, że na polskim rynku robót kolejowych jest możliwa powtórka z lat 2016-2017 "W infrastrukturze miejskiej liczba postępowań jest satysfakcjonująca. Jest ich dość sporo na rynku i w zdecydowanej większości spółka bierze udział. Natomiast jest w tej chwili pewne osłabienie w nowych inwestycjach PKP PLK. W rozstrzyganiu jest tylko kilka zadań i to nie największych. Ponieważ jest mniej postępowań, to konkurencja jest...

ZUE ma backlog na 1,5 mld zł, na rynek patrzy pozytywnie w dłuższym horyzoncie

Spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,5 mld zł, podała spółka. Jej zarząd ocenia, że aktualna sytuacja rynkowa daje perspektywę długofalowego rozwoju, nawet jeśli w krótkim horyzoncie widoczne jest spowolnienie procesów związanych z pozyskiwaniem nowych zleceń. ZUE z perspektywą długofalowego rozwoju "Przy wysokich przychodach grupa utrzymuje wysoki poziom portfela zamówień. Wynosi on obecnie ok. 1,5 mld zł i jest efektywnie dywersyfikowany o kontrakty miejskie, które obecnie stanowią ok. 21% portfela. W okresie ostatnich miesięcy spółka pozyskała 3 kontrakty miejskie o łącznej wartości ok. 208 mln zł i uczestniczy w kolejnych przetargach na tym rynku" - czytamy w komunikacie. Prezes Wiesław Nowak podkreślił, że branża infrastrukturalna nadal relatywnie dobrze radzi sobie z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Mimo...

ZUE miało 4,26 mln zł zysku netto, 10,62 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

ZUE odnotowało 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZUE przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 10,62 mln zł wobec 7,87 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 901,36 mln zł w 2020 r. wobec 996,22 mln zł rok wcześniej. 93% udziału w przychodach Grupy wygenerowanych 2020 roku ma działalność budowlana realizowana przez ZUE. Marża brutto wzrosła do 3,5% w porównaniu do 2,8% rok wcześniej, podano także. "Rok temu o tej porze zaczynaliśmy mierzyć się z pandemią COVID-19, której skutki trudno było przewidzieć Dziś mogę powiedzieć, że choć był to rok pełen nieznanych dotąd wyzwań Grupa ZUE dobrze zdała egzamin z jakości...

ZUE spodziewa się dalszej poprawy wyników po IV kw. 2020 r.

ZUE spodziewa się dalszej poprawy wyników po IV kw. 2020 r., poinformował ISBnews prezes Wiesław Nowak. ZUE spekuluje na temat przyszłości "Nasze rentowność r/r rośnie, choć mamy jeszcze w realizacji ostatnie przetargi pozyskane na trudnych warunkach w l. 2016-2017. One w większości w tym roku się skończą i już nie będą miały takiego wpływu na wyniki w 2021 r. Rentowność brutto na sprzedaży wzrosła nam rok do roku z 3,1% do 3,8% na koniec września. Te kontrakty, które obecnie pozyskujemy są wiele bardziej marżowe. Do tego ceny usług podwykonawczych trochę spadły, myślę, że idziemy w dobrą stronę" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews. "Czwarty kwartał jest u nas z reguły dobry. Trudno powiedzieć, na ile wpłynie na końcowy przerób, to będzie...

ZUE chciałoby bezpiecznie powiększać swój portfel zamówień

ZUE chciałoby powiększyć swój portfel zamówień, ale w sposób bezpieczny, poinformował ISBnews prezes Wiesław Nowak. ZUE chciałoby powiększyć swój portfel zamówień "Mamy możliwości finansowe i produkcyjne na zwiększenie portfela. Podejmujemy działania w tym zakresie, ale nie chcemy powtórki z lat 2016-2017. Nasz obecny portfel zamówień zapewnia nam bezpieczeństwo działalności. Nie chcemy pozyskiwać kontraktów na każdych warunkach i w tym roku pozyskaliśmy ich mniej, niż byśmy chcieli. Jeśli do końca roku podpiszemy umowy na dwa kontrakty na infrastrukturę miejską - w Szczecinie i Grudziądzu - to pozyskamy ok. 400 mln zł nowych zamówień. W grze jest jeszcze kilka postępowań kolejowych, w których bierzemy udział" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews. "Nasze ambicje nadal są takie, by być jednym z największych wykonawców infrastruktury...
rothschildowie

ZUE miało 1,98 mln zł zysku netto, 2,76 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

ZUE odnotowało 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZUE prezentuje wypracowane wyniki kwartalne Zysk operacyjny wyniósł 2,76 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,35 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 268,45 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 610,76 mln zł w porównaniu z 748,26 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 15,13 mln zł wobec 16,97 mln zł rok wcześniej. "W trzech kwartałach...

ZUE miało wstępnie 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III 2020 r.

ZUE wypracowało 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. (wobec 4 mln zł zysku rok wcześniej), przy 610,8 mln zł przychodów (wobec 748,3 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne wyniki. ZUE raportuje wstępne wyniki "Wstępne wyniki finansowe ZUE za III kwartały 2020 r. (w nawiasie podano dane za III kwartały 2019 r.): : - przychody ze sprzedaży: 573,3 mln zł (707,4 mln zł), - zysk brutto na sprzedaży: 20,3 mln zł (19,8 mln zł), - zysk na działalności operacyjnej: 5,1 mln zł (6,3 mln zł), - zysk netto: 3,4 mln zł (3,7 mln zł) . Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej ZUE za III kwartały 2020: - przychody ze sprzedaży: 610,8 mln zł (748,3 mln zł) , - zysk brutto na sprzedaży: 22,9...

Oferta ZUE za 58,6 mln zł brutto wybrana w przetargu ZDM Grudziądz

Oferta ZUE, warta 47,7 mln zł netto (58,6 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ZDM w Grudziądzu na wykonanie II części zadania pn. "Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od ul. Toruńskiej do pętli tramwajowej na OM Rządz" oraz "Przebudowa ulicy Chełmińskiej na odcinku od ul. Laskowickiej do ul. Wiejskiej", podała spółka. Oferta ZUE wygrała przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego Termin realizacji zadania: do 31 października 2021 r., przypomniano w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

ZUE miało 0,95 mln zł zysku netto, 9,08 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

ZUE odnotowało 0,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZUE podsumowuje wypracowane wyniki w pierwszej połowie roku Zysk operacyjny wyniósł 2,39 mln zł wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 9,08 mln zł wobec 8,97 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 382,42 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 479,81 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 roku Grupa ZUE, jak i spółka zanotowały spadek r/r przychodów ze sprzedaży odpowiednio o 20% i 21%. Jednocześnie zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym uległa zwiększeniu r/r marża brutto na sprzedaży, ZUE z 2,5% do 3,9%, grupa z...

Oferta ZUE za 310,8 mln zł wybrana na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie

Oferta ZUE o wartości 310,8 mln zł netto (382,2 mln zł brutto) została wybrana przez gminę Olsztyn jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie", podała spółka. ZUE rozbuduje olsztyńską linię tramwajową "Termin realizacji zadania: 791 dni od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

Akcjonariusze ZUE zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze ZUE zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. ZUE ostatecznie wypłaci dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie wniosku zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie: 3 134 953,79 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. ZUE odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 62,79 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 3,13 mln zł wobec 64,05 mln zł straty rok wcześniej. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w...

Akcjonariusze ZUE zdecydują 30 lipca o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze ZUE zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 lipca br., o przeznaczeniu całego zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. ZUE zdecyduje 30 lipca br., o przeznaczeniu całego zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie wniosku zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie: 3 134 953,79 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie. ZUE odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 62,79 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 3,13 mln zł...
Spadki na rynku

ZUE miało 0,73 mln zł straty netto, 0,16 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

ZUE odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ZUE odnotowało 0,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 0,16 mln zł wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,32 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 194,83 mln zł rok wcześniej. W I kw. 2020 roku grupa ZUE wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 152 324 tys. zł (spadek r/r o 22%). Na poziomie jednostkowym ZUE wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 143 712 tys. zł (spadek r/r o 24%). Wynik na działalności operacyjnej grupy ZUE w omawianym okresie zanotował poprawę r/r...

Konsorcjum ZUE ma umowę na prace w Gorzowie Wlkp. za 69 mln zł

Konsorcjum ZUE podpisało z miastem Gorzów Wielkopolski umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." Wartość kontraktu wynosi 56,1 mln zł netto (69 mln zł brutto). Partnerem ZUE w konsorcjum jest FDO, przy czym 95% wartości zlecenia przypada na ZUE. Termin realizacji to 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podała spółka. Grupa ZUE nie zwalnia tempa i modernizuje infrastrukturę drogową Cieszymy się z podpisania kolejnej umowy w zakresie infrastruktury miejskiej. W 2019 roku aż 20% pozyskanych przez nas zadań pochodziło z tego segmentu, a naszym celem jest dalsza dywersyfikacja działalności poprzez pozyskiwanie zleceń miejskich. Całościowy portfel zamówień Grupy ZUE opiewa obecnie...

ZUE notuje 3,75 mln zł zysku za 2019 rok. Akcje tanieją o 7%

ZUE odnotowało 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 62,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego Grupa zanotowała dodatnie wyniki na wszystkich poziomach, wypracowując zysk brutto na sprzedaży w wysokości 27,9 mln zł (wobec 56 mln zł straty rok wcześniej), EBITDA na poziomie 21 mln zł (wobec straty 67 mln zł) oraz zysk netto o wartości 3,8 mln zł (62,6 mln zł straty rok wcześniej). Na rentowność Grupy ZUE nadal wpływ miała jednak realizacja krajowych kontraktów kolejowych pozyskanych w latach 2016-2017, charakteryzujących się niższą marżowością, ze względu na nieprzewidywalny i niezależny od grupy wzrost kosztów realizacji oraz brak realnej waloryzacji" - czytamy w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację