XTB
Strona główna Tagi ZAMET

Tag: ZAMET

Gorące spółki dnia

Carbon Studio [CRB], Zamet [ZMT] – Gorące spółki dnia

W komentarzu do wyników, spółka podkreśliła, że pandemia miała negatywny wpływ na wyniki w postaci m.in. spadku pozyskiwania nowych kontraktów. Generalnie jednak lepsze wyniki w dużej mierze wynikają z zeszłorocznych kontraktów, szczególnie dla sektora offshore czyli związanego z podmorskim wydobyciem ropy i gazu. Na wykresie tygodniowym, kurs nadal jest blisko historycznych minimów, jednak lepsze wyniki mogą pomóc w próbie przełamania poziomu 1 zł.

amet miał 3,89 mln zł zysku netto, 6,96 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Zamet odnotował 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zamet odnotował 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 4,79 mln zł wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,96 mln zł wobec 4,9 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,4 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 44,24 mln zł rok wcześniej. W okresie objętym niniejszym raportem tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. grupa kapitałowa prowadziła bieżącą działalność operacyjną, koncentrując się na realizacji trwających projektów oraz aktywności handlowej mającej na celu zabezpieczenie portfela zamówień w...

Zamet miał 6 mln zł straty netto, 4,65 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Zamet odnotował 6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,65 mln zł wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zaprezentowany, skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT), a także skonsolidowany wynik netto za rok obrachunkowy 2019, jest obciążony dokonanym odpisem aktualizującym wartość Mostostalu Chojnice. Dokonany odpis wpłynął na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za okres sprawozdawczy o kwotę 19,1 mln zł brutto oraz 15,4 mln zł netto (po uwzględnieniu podatku odroczonego). Gdyby wyeliminować wpływ tego zdarzenia na wynik, skonsolidowany wynik netto za okres sprawozdawczy wyniósłby około 9,4 mln zł. Dokonany odpis jest zdarzeniem jednorazowym o charakterze niepieniężnym - napisał prezes Artur Jeziorowski w liście załączonym do...
money, pieniądze, Comparic

Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł

Testy na utratę wartości kluczowych aktywów grupy kapitałowej Zamet wykazały, że szacunkowa aktualna wartość użytkowa Mostostalu Chojnice wynosi około 31,1 mln zł, wobec 46,1 mln zł dotychczas, podała spółka. W efekcie podjęto decyzję o dokonaniu w ciężar wyników finansowych za 2019 rok odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości 31,1 mln zł. W konsekwencji Zamet poniesie w 2019 r. skonsolidowaną stratę netto na poziomie 6 mln zł. Wartość godziwa aktywa niższa od wartości księgowej "W opinii zarządu, także aktualna szacunkowa wartość godziwa tego aktywa jest niższa od jego dotychczasowej wartości księgowej (tj. wartości przed odpisem), albowiem intencja w przedmiocie poszukiwania dla tego aktywa inwestora strategicznego, nie została jak dotąd zrealizowana, a rozpoznanie rynku dokonane przez zarząd w związku z poszukiwaniem...

Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów spółek produkcyjnych

Zamet przystąpił do testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej (tj. spółek Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn oraz Mostostal Chojnice), podała spółka. Zamet analizuje założenia "Emitent dokonał analizy założeń mających wpływ na szacunek wartości użytkowej kluczowych aktywów grupy kapitałowej (tj. jednostek podporządkowanych prowadzących działalność produkcyjną w poszczególnych segmentach operacyjnych działalności Grupy Zamet: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn oraz Mostostal Chojnice). Na podstawie powyższej analizy, zarząd uznał za zasadne przeprowadzenie testów na utratę wartości tych aktywów zgodnie z MSR 36, w oparciu o założenia uwzględniające aktualny stan wiedzy co do okoliczności rynkowych" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że o wyników testów zarząd poinformuje niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet...
wolumen

Przed zamknięciem. Torpol [TOR] i Zamet [ZMT]

Torpol Torpol zajmuje się modernizacją linii kolejowych. 23 stycznia kurs Spółki wybił się górą z dużej odwróconej formacji głowy z ramionami. Na podstawie tego sygnału można oczekiwać wzrostu w okolice 16 zł. Poziom ten oznaczono bordową linią. Po drodze jest oznaczony na czerwono opór ustanowiony przez szczyt z listopada 2015 na poziomie 14,20. W tym tygodniu wzrost został powstrzymany właśnie przez tę barierę. Najbliższym wsparciem jest oznaczony zieloną linią poziom 13,72 zł. Przełamanie czerwonego oporu na 14,20 zapowiadałoby dalszy wzrost w kierunku wynikającego z formacji RGR poziomu 16 zł. Zamet Zamet został wydzielony z Grupy Famur i zajmuje się produkcją maszyn i konstrukcji stalowych. Kurs Spółki rozpoczął trend spadkowy w grudniu 2013. Rok temu trend spadkowy przeszedł w konsolidację. Jej dolne oznaczenie...

Garść informacji po środowej sesji na GPW (PKN ORLEN, CIGAMES, APATOR)

Środa na GPW przebiegła w zmiennych nastrojach, ale ostatecznie to byki mogą się cieszyć kolorem zielonym na wszystkich głównych indeksach. Dodatkowo patrząc na kontrakty terminowe na WIG20 widzimy zamknięcie powyżej 2500 punktów. W godzinach przedpołudniowych pojawiła się próba osłabienia krajowej waluty, jednak w okolicach godziny 17 nie było już po niej ani śladu i znaleźliśmy się na poziomach zbliżonych do neutralnych. EURPLN było notowane minimalnie poniżej 3,99. Z krajowych danych poznaliśmy dziś koniunkturę gospodarczą w kwietniu, która okazała się lepsza niż poprzednio. Taki też wynik był oczekiwany. Indeks warszawskich blue chips zyskał ostatecznie 0,43% i bardzo niewiele zabrakło do poprawienia wczorajszych szczytów. Wśród komponentów WIG20 najmocniejszą spółką był PKN ORLEN, który rosnąc o 2,91% wyszedł na nowe maksima hossy. Dobrą sesję zaliczyło...

Garść informacji po środowej sesji na GPW (PKN ORLEN, LOTOS, KĘTY)

Dzisiejsza sesja przy ulicy Książęcej przebiegała w korekcyjnych nastrojach. Zarówno duże jak i średnie oraz małe spółki dzień zakończyły pod kreską. O ile w przypadku blue chips taki rozmiar korekty nie jest niczym dziwnym to na spółkach średnich i małych coraz bardziej realne staje się ryzyko głębszej realizacji zysków. Niestety na dzisiaj nie było też przewidzianych żadnych danych makro, które mogłyby, choć trochę wpłynąć na rynek. WIG20 ostatecznie dzień zakończył spadkiem o 0,7% i tylko cztery spółki zyskiwały na zamknięciu. Widać więc, że dzisiejszy spadek poparty jest niezłą szerokością rynku. Co prawda główny indeks GPW opuścił zakres zmienności z dwóch ostatnich sesji, jednak taki rozmiar korekty jest ciągle jak najbardziej do zaakceptowania. Wśród polskich blue chips najlepiej spisał się dziś PKN ORLEN rosnąc...

Garść informacji po wtorkowej sesji na GPW (PGE, ENEA, ENERGA)

Wtorek na GPW nie przyniósł większych atrakcji. Przynajmniej, jeśli myślimy o segmencie blue chips. Indeks największych spółek zatrzymał się przy maksimach ruchu z ubiegłego tygodnia. Takie wygaszenie aktywności w tym miejscu z czasem zacznie wspierać kupujących, którzy będą mogli myśleć o kolejnym ruchu na północ. Spoglądając na dane makro z dzisiejszego dnia mieliśmy odczyt stopy bezrobocia za luty. Nie był on jednak zaskoczeniem dla uczestników rynku i wyniósł 12 %. Z innych ciekawych informacji, które miały wpływ na dzisiejszy handel był popołudniowy komunikat KNF. Podano w nim, że nadzór wystosuje do banków indywidualne zalecania o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok. Ma ono dotyczyć banków szczególnie narażonych na ryzyka związane z portfelem kredytów walutowych. Komunikat miał natychmiastowe przełożenie na zachowanie się...

Garść informacji po poniedziałkowej sesji na GPW (MBANK, CD PROJEKT, OPEN FINANCE)

Poniedziałek na GPW nie przyniósł większych zmian. Sesja cechowała się małymi odchyleniami od piątkowych poziomów oraz słabą dynamiką obrotów. Dzień też był pozbawiony jakichkolwiek danych makro z krajowego rynku. WIG20 po początkowym cofnięciu o blisko 0,6% dzień zakończył na symbolicznym plusie, które jednocześnie są maksymalnymi poziomami dzisiejszego dnia. Taki handel idealnie wpisuje się w typową sesję uspokojenia i wyczekiwania przy maksimach. Warszawskie blue chips ponownie zachowywały się dziś lepiej niż np. niemiecki DAX, który praktycznie całą sesję tracił ponad 1%. Wśród największych spółek notowanych na GPW, najmocniej spisywał się dziś BZWBK. Zarząd tego banku podjął uchwałę o wysokości rekomendowanej dywidendy z zysku za 2014 rok na poziomie 9,6 zł na akcję. Ostatecznie kurs wzrósł o 2,83%. Najsłabiej wśród blue chips wypadł za to inny...

Garść pomysłów przed czwartkową sesją na GPW (FORTE, SFINKS, ASBIS, TVN)

Spadki zapoczątkowane w piątek udało się wczoraj zatrzymać i po trzech słabszych sesjach na GPW powróciły wzrosty. Indeks WIG zyskał 0.38% i zakończył dzień na sesyjnych maksimach. Przegląd zachowania się indeksów zacznijmy od WIG30, który jeszcze godzinę przed końcem środowej sesji był pod kreską, ale dzięki próbie obrony wtorkowych minimów na rynkach amerykańskich i wręcz euforycznej reakcji na te wydarzenia rynków w Europie Zachodniej WIG30 ostatecznie zyskał 0.44%. Po zakończeniu sesji w Europie indeks S&P500 spadł poniżej poziomów wtorkowego zamknięcia, więc próba okazała się nieskuteczna. Niestety porównując to osiągnięcie WIG30 z wynikiem niemieckiego DAX, który wzrósł o 2.65% nie mamy za co pochwalić giełdy w Warszawie. Najsilniejszą spółką w gronie blue chips było JSW, które po serii bardzo słabych sesji dziś...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację