AVA Trade
Strona główna Tagi Wyniki

Tag: wyniki

torpol

Torpol miał wstępnie 26,4 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Torpol miał 986,9 mln zł przychów netto ze sprzedaży, 60,3 mln zł zysku ze sprzedaży brutto i 26,4 mln zł zysku netto w okresie 9 miesięcy 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rok wcześniej wielkości te wyniosły odpowiednio: 1 063,9 mln zł, 51,7 mln zł i 22,1 mln zł. Spółka podsumowuje wstępnie wypracowane wyniki W ujęciu jednostkowym zysk netto sięgnął 25,6 mln zł wobec 20,7 mln zł w I-III kw. 2019 r., podano także w komunikacie. Spółka przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane 20 listopada. Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42...
kety

Grupa Kęty optymistycznie patrzy na IV kw., podtrzymuje prognozę na 2020 r.

Grupa Kęty optymistycznie patrzy na IV kw. i podtrzymuje prognozę wyników na 2020 r., poinformowali członkowie zarządu. Grupa Kęty nie zmienia swoich prognoz na najbliższy czas "Z optymizmem patrzymy na IV kw. i zakończenie całego roku" - powiedział prezes Dariusz Mańko podczas telekonferencji. Optymistyczne założenia co do IV kw. i całego roku potwierdzili także szefowie poszczególnych segmentów grupy. "Prognozując w sierpniu, zakładaliśmy pewną możliwość ograniczenia działalności w IV kw. Nawet jeśli ten scenariusz się zmaterializuje, to będziemy w stanie roczną prognozę zrealizować. Będziemy obserwowali sytuację. W październiku wygląda ona obiecująco, ale niepewność jest bardzo duża" - powiedział dyrektor finansowy Rafał Warpechowski. Grupa Kęty spodziewa się, że IV kw. może być nieco słabszy r/r pod względem zysku netto, jak wynika z relacji prognozy do zysku...
Mo-bruk sa

Mo-Bruk miał 26,49 mln zł zysku netto, 32,66 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Mo-Bruk odnotował 26,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mo-Bruk oficjalnie publikuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 32,66 mln zł wobec 12,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,9 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 32,25 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 52,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 23,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,58 mln zł w porównaniu z 87,02 mln zł rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 69,76 mln zł wobec 34,49 mln zł rok wcześniej. Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w...
lotos

Grupa Lotos miała szacunkowo 0,43 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w III kw.

Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,43 mld zł w III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Według tych danych, przychody w III kw. br. wyniosły 5,4 mld zł. Grupa Lotos publikuje swoje szacunkowe wyniki "Zarząd Grupy Lotos S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne grupy kapitałowej Lotos za III kwartał 2020 roku: 1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 5,4 mld zł 2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony zysk EBITDA LIFO): 0,43 mld zł; w tym: a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,34 mld zł b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,1 mld zł 3. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO i po wyłączeniu...
bogdanka

LW Bogdanka miała wstępnie 34,84 mln zł zysku netto w I-III kw. br.

Lubelski Węgiel Bogdanka miała 1 353,53 mln zł skonsolidowanych przychodów, 317,65 mln zł EBITDA i 34,84 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r., podała spółka powołując się na wstępne dane. LW Bogdanka wstępnie podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki "Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za I-IIIQ 2020: Przychody ze sprzedaży netto: 1 353 533 tys. zł EBITDA: 317 648 tys. zł EBIT: 50 742 tys. zł Zysk netto: 34 839 tys. zł" - czytamy w komunikacie. "Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 5 538 tys. ton (wobec 7 127 tys. ton w I-IIIQ 2019), a sprzedaż 5 700 tys. ton (wobec 7 061 tys. ton w I-IIIQ 2019)" - czytamy dalej. Wpływ na działalność spółki w omawianym okresie miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na...

Ulma miała wstępnie 15,9 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Ulma Construccion Polska miała 144,79 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 53 mln zł zysku EBITDA i 15,9 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2020 r. wobec odpowiednio 164,29 mln zł, 70,64 mln zł i 29,9 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ulma Construction Poland wstępnie podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Spółka podała też, że przychody skonsolidowane w segmencie 'obsługi budów' to 111 mln zł (126,07 mln zł rok wcześniej), a w segmencie 'sprzedaży materiałów budowlanych' 33,79 mln zł wobec 38,2 mln zł. "Analizowany okres 3 kwartałów 2020 roku to czas, w którym rozwój segmentu budownictwa został negatywnie dotknięty perturbacjami wynikającymi z rozwoju pandemii koronawirusa. W obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego tą pandemią grupa kapitałowa nie była w...

Wyniki finansowe polskich firm niższe aż o 19% niż w roku poprzednim, podaje GUS

Wynik finansowy naszych firm po pierwszym półroczu był o 19 proc. niższy niż rok wcześniej. Pierwszych sześć miesięcy zyskiem zakończyło jedynie nieco ponad 70 proc. przedsiębiorstw. Łączna strat powiększyła się względem ubiegłego roku aż o 88 proc. Wyniki polskich firm pod presją pandemii Najnowsze dane GUS, dotyczące wyników finansowych polskich firm za pierwsze półrocze, nie napawają optymizmem. Ich wynik finansowy netto wyniósł 62,3 mld zł i był aż o 19 proc. niższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Z prawie 75 do 71,6 proc. zmniejszyła się liczba firm, które osiągnęły zysk. Jego łączna wartość wyniosła 95,3 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 0,9 proc. Jednocześnie jednak przedsiębiorstwa będące na minusie, poniosły łącznie straty sięgające 33 mld zł,...

Grupa INC: Wartość gotówki i inwestycji wzrosła o ponad 16 mln zł w III kwartale 2020

Grupa INC opublikowała wybrane szacunkowe dane finansowe na koniec III kwartału. W tym kwartale Grupa odnotowała istotny wzrost wartości inwestycji kapitałowych oraz zwiększyła pozycję gotówkową, pomimo realizacji 8 nowych inwestycji. Aktualnie Grupa INC posiada 47,0 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych, względem 30,8 mln zł na koniec czerwca br., w tym 9,0 mln zł gotówki (+1,0 mln zł kw/kw). Grupa skutecznie wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe i kontynuuje dynamiczny rozwój. Obecnie realizuje kilkanaście umów, a kolejnych 20 ma podpisanych lub na zaawansowanym etapie negocjacji. Większość z nich dotyczy pozyskania kapitału lub wprowadzenia do obrotu spółek w 2021 r. Grupa INC podsumowuje bardzo udany III kwartał bieżącego roku Za nami kolejny udany kwartał, który pokazuje słuszność realizowanej strategii rozwoju. To nie tylko kontynuacja trendu związanego...

Skarbiec Holding miał 29,88 mln zł zysku netto w r. obr. 2019/2020

Skarbiec Holding odnotował 29,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (trwającym od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 r.) wobec 31,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skarbiec Holding podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 37,19 mln zł wobec 38,4 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,3 mln zł w r. obr. 2019/2020 r. wobec 112,89 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzenie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w okresie 2019/2020 wyniosły 63,7 mln zł wobec 78,3 mln zł w okresie 2018/2019. Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie wyniosły 38,7 mln zł w roku obrotowym 2019/2020 wobec 33,2 mln zł w roku poprzednim, podała spółka. "Zakończony rok obrotowy 2019/2020...
oponeo

Oponeo.pl miało wstępnie 61,8 mln zł przychodów we wrześniu, wzrost o 6% r/r

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl we wrześniu 2020 roku wyniosła 61,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r, podała spółka. Oponeo podsumowuje swoje wrześniowe przychody Narastająco przychody za okres styczeń-wrzesień 2020 roku ukształtowały się na poziomie 581,09 mln zł, co stanowi wzrost o 13% r/r, podano także. "Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych we wrześniu 2020 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki oponeo.pl" - czytamy dalej. Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły blisko 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
intersport

Intersport miał 46,68 mln zł przychodów w II kw. r.obr. 2020/2021

Intersport Polska miał 46,68 mln zł przychodów netto w II kwartale roku obrotowego 2020/2021 (tj. od 1 lipca do 30 września 2020 r.), co oznacza spadek o 17% r/r, podała spółka. Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła w tym okresie o 48% i stanowiła 8,6% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej. Interposrt podsumowuje II kwartał bieżącego roku " Na bazie porównywalnych sklepów tj. w ujęciu LFL w II kwartale roku obrotowego 2020/2021: - traffic: liczba wizyt klientów w sklepach spadła o 27% r/r, - obroty netto były niższe o 21% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 30 526 tys. zł, - spółka poprawiła marżę procentową o ok.1 pkt. proc." - czytamy w komunikacie. Główne wzrosty sprzedaży odnotowano w kategoriach: rowery, łyżworolki i hulajnogi,...
Akcje spółki kernel tracą w poniedziałek 27 maja

Kernel miał 117,87 mln USD zysku netto, 443 mln USD EBITDA w r.obr. 2019/2020

Kernel Holding odnotował 117,87 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 r. (zakończonym 30 czerwca 2020) wobec 189,46 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kernel raportuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 337,28 mln USD wobec 269,21 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 443 mln USD vs 346 mln USD. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 106,78 mln USD w 2019/2020 wobec 3 960,23 mln USD rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2019/2020 wyniósł 387,95 mln USD wobec 29,75 mln USD zysku rok wcześniej. Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Legimi z 7,4 mln zł przychodów w II kw. 2020

Legimi, pionier na polskim rynku e-książek, podsumowuje miniony kwartał, który był okresem dynamicznego wzrostu biznesu. W tym czasie przychody Legimi urosły o ponad 111 proc. rdr. do 7,4 mln zł, a liczba abonentów zwiększyła się o 73 proc. rdr. i wyniosła na koniec II kw. 69,1 tys. Ubiegły kwartał to także specyficzny czas, ze względu na pandemię COVID-19, który, w przypadku Legimi, odcisnął swoje piętno na zwiększonych kosztach bezpośrednich zakupu licencji i tym samym obniżył rentowność Spółki. Legimi podsumowuje drugi kwartał bieżącego roku Za nami II kw., w którym odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki. Wypracowaliśmy ponad dwukrotnie większe przychody, w porównaniu z ubiegłym rokiem. Byliśmy również aktywni w zakresie pozyskiwania nowych abonentów, których liczbę zwiększyliśmy o przeszło 73 proc. rdr. – komentuje...
siedziba amica

Amica miała 23,3 mln zł zysku netto, 32 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Amica odnotowała 23,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 24,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Amica podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 32 mln zł wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 594,7 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 688,8 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 39,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 251,2 mln zł w porównaniu z 1 332,5 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 87,9 mln zł wobec 87,5 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA:...
selena

Grupa Selena – nieznaczny spadek sprzedaży w pierwszym półroczu w stosunku do 2019 roku

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym półroczu 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 602,2 mln zł, co oznacza niewielki spadek - o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Zysk netto Grupy wyniósł 31,3 mln zł, a wynik EBIT to 44,1 mln zł. Selena, mimo chwilowych spadków popytu spowodowanych ograniczeniem zamówień na materiały budowlane, kontynuuje działalność bez większych zmian i nie odnotowała do tej pory zakłóceń w dostawach surowców i materiałów produkcyjnych. Grupa Selena szeroko podsumowuje i raportuje wypracowane przez siebie wyniki w pierwszym półroczu bieżącego roku Grupa Selena osiągnęła w pierwszym półroczu 2020 roku dobre wyniki finansowe. Na niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację