Orbex
Strona główna Tagi Wyniki kwartalne

Tag: wyniki kwartalne

Symbol GPW na tle wykresu

Redan z zyskiem 24,93 mln zł netto w III kw. 2019 r. – spółka nieznacznie podbija

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Redan odnotował 24,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. br. wobec 13,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 24,97 mln zł wobec 9,14 mln zł straty rok wcześniej.  "Z dniem 18.07.2019 r. spółka dominująca Redan SA utraciła kontrolę nad TXM SA w restrukturyzacji w rozumieniu MSSF 10. W związku z tym za okres do 17 lipca 2019 r. wyniki finansowe grupy kapitałowej TXM zostały...
GPW sesja z dzwonkiem

Artifex Mundi: zysk netto 0,84 mln zł w III kw. – wzrost zysku operacyjnego o 81%

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Artifex Mundi odnotowało 0,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,69 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej. "W III kwartale Grupa wypracowała 2,5 mln zł znormalizowanej EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację, w tym amortyzację aktywowanych kosztów gier, oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych), o 4% mniej niż przed rokiem" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży...
Symbol GPW na tle wykresu

Echo Investment: zysk netto 49,1 mln zł w III kw. – 60% wzrost przekazanych mieszkań

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 49,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 31,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 88,03 mln zł wobec 69,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,82 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 248,67 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 117 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej...
GPW sesja z dzwonkiem

Kernel z zyskiem 75,49 mln USD w I kw. r.obr. 2019/2020 – spółka tworzy podwójne dno

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Kernel odnotował 75,49 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 wobec 59,44 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 82,09 mln USD wobec 82,49 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 106,5 mln USD wobec 100,5 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 140,3 mln USD w I kw. r.obr. 2019/2020 wobec 845,84 mln USD rok wcześniej. Kernel Holding to producent...
Symbol GPW na tle wykresu

Best z zyskiem 23,3 mln zł w III kw. 2019 r. – znaczna poprawa wyników finansowych

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Best odnotowało 23,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 13,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 36,03 mln zł wobec 29,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,61 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 53,04 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 63,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w...
Symbol GPW na tle wykresu

Grupa AB (ABPL) odnotowuje 11,73 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020 – spółka zyskuje 1,7%

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 11,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,95 mln zł wobec 17,43 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 163,26 mln zł w I kw. r.obr. 2019/2020 wobec 1 871,27 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I...
Sklep forte

Forte z zyskiem 1,24 mln zł w III kw. 2019 r. – Sprzedaż eksportowa grupy spada o 84,8%

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte odnotowały 1,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 14,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Comp z ponad 8 mln zysku netto w III kwartale 2019 roku

Jak podała spółka w raporcie, Comp odnotował 8,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej. Dziś spółka  Comp notuje 8,12 mln zysku netto w III kwartale Dane z raportu : Zysk operacyjny wyniósł 15,71 mln zł wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 184,64 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 153,01 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r....
torpol

Torpol: zysk netto 12,02 mln zł w III kw. 2019 r. – rekordowy portfel zamówień przekłada się na wyniki

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Torpol odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,94 mln zł wobec 22,14 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,08 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 424,28 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 22,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w...
enea

Enea otwiera się luką wzrostową, 385 mln zł zysku netto w III kwartale 2019 roku

Jak podano w raporcie, Enea odnotowała 385,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 152,93 mln zł zysku rok wcześniej. Dzisiejsza sesja zaczyna się od niewielkiej luki wzrostowej, pomimo  cofnięcia w pierwszych godzinach spadków spółka znajduje się 0,6% nad kreską po 11:30. Enea otwiera się luką wzrostową po wynikach kwartalnych Ważniejsze dane z raportu: Zysk operacyjny wyniósł 502,75 mln zł wobec 287,37 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 889,8 mln zł...
Symbol GPW na tle wykresu

Polski Holding Nieruchomości (PHN) z zyskiem 16,2 mln zł w III kw. 2019 r. – wykres spada 3 procent

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 16,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 31,8 mln zł wobec 7,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,5 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 41,3 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 43,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom...
Siedziba główna GPW

Atal z blisko 70 mln zł zysku od początku 2019 roku, akcje spółki w górę

Jak podała spółka w raporcie, Atal odnotował 68,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2019 r. wobec 166,72 mln zł zysku rok wcześniej. Akcje Atal 4% w górę po wynikach kwartalnych Szczegółowe dane z raportu: Zysk operacyjny wyniósł 91,04 mln zł wobec 217,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 418,73 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 878,49 mln zł rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do września...
Symbol GPW na tle wykresu

ZUE: zysk 2,82 mln zł netto w III kw. 2019 r. – spółka reaguje 7 procentowym spadkiem

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - ZUE odnotowało 2,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
GPW sesja z dzwonkiem

Gobarto z zyskiem 7,38 mln zł netto w III kw. 2019 r. – wzrost przychody ze sprzedaży prawie 10%

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Gobarto odnotowało 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 7,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Symbol GPW na tle wykresu

Alumetal z 10 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

Jak podała spółka w raporcie, Alumetal odnotował 10,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 20,19 mln zł zysku rok wcześniej Szczegółowe dane z raportu: Zysk operacyjny wyniósł 14,68 mln zł wobec 21,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA w III kwartale 2019 roku ukształtował się na poziomie 22,6 mln zł co oznacza, że był o 21,9% niższy w stosunku do III kwartału 2018 roku, kiedy to wyniósł 29,0 mln zł. Skonsolidowane...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

NAJPOPULARNIEJSZE WCZORAJ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację