XTB
Strona główna Tagi Wyniki finansowe

Tag: wyniki finansowe

Getin Noble

Getin Noble Bank miał 591,55 mln zł straty netto, 52,8 mld zł aktywów w 2019 r.

Getin Noble Bank (GNB) odnotował 591,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 460,21 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank podał w komunikacie, że wśród głównych determinantów wyniku netto za 2019 r. należy wymienić przede wszystkim utworzenie rezerw na ryzyko prawne portfela kredytów walutowych oraz na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego spłaty przed terminem określonym w umowie. "(...)  w toku prowadzonego badania audytowego sprawozdania finansowego banku za rok 2019 zidentyfikował informację poufną obejmującą łącznie kwestie związane z ustanowieniem/zwiększeniem rezerw i odpisów w przedmiocie: 1. utworzenia rezerwy portfelowej na ryzyko...
Wykres Forex

Unibep miał 29,33 mln zł zysku netto, 39,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Unibep odnotował 29,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Grupa kapitałowa Unibep zakończyła rok 2019 zyskiem netto w wysokości 30 mln zł, czyli z 9-proc. wzrostem w stosunku do roku 2018, przy sprzedaży 1,66 mld zł, czyli na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego. Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami zarządu i wpisują się w zamierzenia na cały rok 2019" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście załączonym do raportu rocznego. "Rok 2019 nie był łatwy dla branży budowlanej, choć dużo spokojniejszy niż rok 2018....
tauron

Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

Tauron Polska Energia odnotował 10,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 204,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron raportuje stratę w 2019 roku "W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r. grupa kapitałowa Tauron ujęła odpisy aktualizujące w Segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz rozwiązała w części utworzone wcześniej odpisy w Segmencie Wytwarzanie. Łączny wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej Tauron w 2019 r. wyniósł 854,6 mln zł (nadwyżka utworzenia nad rozwiązaniem), z czego kwota 815,8 mln zł została odniesiona w koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług" - czytamy w...
Symbol GPW na tle wykresu

Impel odnotował blisko 14 mln zł zysku netto w 2019 r.

Impel odnotował 13,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 13,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw. Zysk operacyjny wyniósł 49,15 mln zł wobec 44,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 178,05 mln zł w 2019 r. wobec 2 140,91 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy Impel w 2019 roku ukształtowały się na poziomie 2 160 105 tys. zł, co oznacza wzrost...
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Ciech z zyskiem 117,69 mln zł w 2019 r. Spółka spada podczas dzisiejszej sesji 1,3 procent

Podczas środowej sesji polskie przedsiębiorstwo produkcyjne działające w sektorze chemicznym - Ciech podaje wyniki za 2019 rok. Zgodnie z przedstawionym raportem, spółka odnotowała 117,69 mln zł zysku netto, co przekłada się na blisko 5 procentowy wzrost w porównaniu do roku wcześniej. Spółka po podanych wynikach spada jednak o 1,3 procent i spadać może jeszcze podczas dzisiejszej sesji o kolejne 0,3 - 0,5 procent. Zaprezentowane dziś wyniki jak widać są lepsze, jednak spółka mimo to generuje sygnały spadkowe. Z dalszego raportu wyczytać możemy, iż zysk operacyjny podmiotu wyniósł 267,51 mln zł co gorzej prezentuje się wobec wcześniejszego odczytu na poziomie 379,2 mln zł...
Mikroskop

Grupa Pharmena raportuje stratę za 2019 r. w wysokości 9,6 mln zł

Grupa Pharmena – notowana na GPW biotechnologiczna spółka, opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. W całym roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 11,1 mln zł. Pharmena w tym czasie wprowadziła na rynek polski i niemiecki nową markę suplementów diety Menavitin oraz podpisała rozwojowe umowy eksportowe, m.in. z Amazonem. Pharmena z niemal 10-milionową stratą w 2019 roku W 2019 r. Grupa Kapitałowa Pharmena wypracowała 11,1 mln zł przychodów wobec 13,0 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku Spółka odnotowała stratę w wysokości 9,6 mln zł. Na wyniki Pharmeny wpływ miały przede wszystkim zwiększone wydatki związane z...
Wykresy Forex

Digitree Group miała 0,56 mln zł straty netto, 4,04 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Digitree Group (d. Sare) miała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto i 4,04 mln zł zysku EBITDA w 2019 roku, przy przychodach na poziomie 56,99 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  "Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w 2019 roku wyniosła w przybliżeniu 4 044 525 zł, wobec 4 126 212 zł w poprzednim roku, tzn. nieznacznie spadła o kwotę 81 687 zł, tj. o 1,98%, natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła w 2019 roku około -557 161 zł, podczas gdy w 2018 roku zysk netto wyniósł 516 996 zł. Różnica w wyniku netto, spowodowana jest...

KNF podejmuje walkę z koronawirusem. Raporty za 2019 r. dwa miesiące później

Ogłoszony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku kapitałowego zawiera zmiany pozwalające spółkom publicznym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych (TFI) i firmom inwestycyjnym m.in. na przesunięcie o 2 miesiące terminu sporządzania i publikacji rocznych raportów finansowych za 2019 rok, podał Urząd. PIN odpowiedzią KNF na koronawirusa "W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazły się odpowiednie zmiany w ustawach oraz delegacje dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz ministra właściwego...

Selvita z rekordowym przychodem 105,2 mln zł w 2019 r. Wzrost o 37%

W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku Selvita wypracowała 26 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym tj. o 61 proc. więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka w komunikacie. W skrócie: Wartość przychodów komercyjnych Selvity w segmencie usługowym wyniosła 26 mln zł w IV kwartale 2019 r. To wynik o 61 proc. lepszy niż w IV kwartale 2018 r. Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w całym roku 2019 r. 84,4 mln zł, czyli o 43 proc. więcej niż przed rokiem. Backlog na rok 2020 wynosi obecnie blisko 79 mln zł i jest o 43 proc. wyższy niż rok wcześniej (Backlog rozumiany jako wartość...

Ulma miała 46,2 mln zł zysku netto, 59,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Ulma Construccion Polska odnotowała 46,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 59,05 mln zł wobec 55,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,37 mln zł w 2019 r. wobec 223,72 mln zł rok wcześniej. "W 2019 roku grupa kapitałowa osiągnęła 229 366 tys. zł łącznych przychodów ze sprzedaży wobec 223 721 tys. zł w roku poprzednim (wzrost o 2,5%). Wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył w przeważającej większości segmentu działalności grupy kapitałowej jakim jest 'Sprzedaż materiałów budowlanych'. Przychody tego...

Robyg miał 1,12 mld zł przychodów i 178 mln zł zysku netto w 2019 r.

Grupa Robyg odnotowała 1,12 mld zł przychodów i 178 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r., podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 202 mln zł.  "Rok 2019 był dla Grupy Robyg kontynuacją dotychczasowej, aktywnej działalności deweloperskiej, przy wsparciu silnego inwestora strategicznego Bricks Acquisitions Limited - z Grupy The Goldman Sachs Group Inc. Grupa Robyg w 2019 roku istotnie zwiększyła geograficzny zakres działania - weszliśmy na rynek poznański i rozszerzyliśmy zakres działania we Wrocławiu. Tym samym działamy w czterech kluczowych miastach w Polsce. Potencjał sprzedażowy spółki na kolejne kwartały jest wysoki - obecnie w ofercie znajduje się ok. 1...
Gra Ten Square Games zatytułowana Fishing Clash

Ten Square Games osiągnął 34,8 mln zł zysku netto w 2019 r., o 92% więcej niż rok wcześniej

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Ten Square Games w ubiegłym roku wyniosły 241 mln PLN, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu do roku 2018, kiedy wyniosły 115 mln PLN, poinformowała spółka w nocie prasowej. Ten Square Games notuje wzrost zysku netto o niemal 100% w skali roku EBITDA za rok 2019 osiągnęła poziom blisko 86 mln PLN (w 2018 45 mln PLN, +90% r/r). Zysk netto Ten Square Games w 2019 roku  wyniósł 76 mln PLN wobec 36 mln PLN w 2018.  W wyniku netto za 2019 rok został uwzględniony efekt ulgi IP Box wpływający na efektywną stawkę podatkową, która w 2019...
QubicGames

Zysk netto QubicGames w 2019 roku w górę. Akcje spółki tracą jednak 12%

Spółka QubicGames S.A. w roku 2019 kontynuowała  strategię rozwoju w kierunku globalnego wydawcy niezależnych gier Premium na konsole. W ubiegłym roku zgodnie z zapowiedzią Spółka wprowadziła 25 gier na konsolę Nintendo Switch, z czego 12 gier w czwartym kwartale 2019 roku. Pomimo wzrostu zysku netto raportowanego za 2019 rok, akcje przedsiębiorstwa w poniedziałek tracą na NewConnect 12% QubicGames podsumowuje 2019 r. - Dzięki dużej liczbie wydanych tytułów, udanej kampanii na 15- lecie Spółki oraz świątecznej kampanii Giveaway Spółka zanotowała bardzo udany rok. W roku 2019 sprzedała łącznie 1.537.150 sztuk gier na konsolę Nintendo Switch, a baza unikalnych graczy gier płatnych i...
Wykres Forex

JR HOLDING ASI S.A. notuje ponad 165 mln zł zysku brutto w 2019 r.

JR HOLDING ASI S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2012 r., zakończyła 2019 rok rekordowym zyskiem brutto w wysokości ponad 165 mln zł. Osiągnięty wynik finansowy jest najlepszym w całej historii Spółki. Emitent wypracował w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto, co jest rekordowym wynikiem w jego wieloletniej historii. W minionym roku JR HOLDING ASI S.A. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Osiągnięcie przez Spółkę tak wysokiego zysku wynika przede wszystkim z rozwoju spółek portfelowych i wzrostu ich wartości oraz świadczy o potencjale portfela inwestycyjnego w skład, którego wchodzą podmioty działające...
ecc games

ECC Games z wzrostem zysku netto do poziomu 1,5 mln zł

Blisko 3,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2019 roku wypracowała spółka ECC Games, specjalizująca się w grach i symulatorach sportów motoryzacyjnych na wszystkie platformy. Firma osiągnęła ponad 1,5 mln zł zysku netto, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Car Mechanic Simulator 18 odpowiada za ważną czesć przychodów ECC Games Istotna część przychodów pochodzi ze sprzedaży gry mobilnej Car Mechanic Simulator 18 na platformach AppStore i Google Play oraz Nintendo Switch. W grudniu spółka podpisała umowę z globalnym wydawcą – 505 Games, na wydanie najważniejszego projektu – DRIFT21. W piątek ECC Games otrzymało zawiadomienie od...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację