Bernstein
Strona główna Tagi Wyniki 2017

Tag: wyniki 2017

boś

46,06 mln zł zysku BOŚ Banku w 2017 roku

"Grupa kapitałowa BOŚ zakończyła pierwszy etap wdrażania Strategii, którego celem była naprawa banku i uruchomienie kluczowych projektów rozwojowych powodujących wejście na ścieżkę stabilnego rozwoju i poprawy wyników. W zakresie naprawy przeprowadzono wiele działań ukierunkowanych na restrukturyzację kosztową, w tym redukcję kosztów osobowych oraz restrukturyzację sieci placówek - przy utrzymaniu potencjału do oferowania klientom usług na najwyższym poziomie" - czytamy w raporcie BOŚ Bank za 2017 rok. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 46,06 mln zł wobec 60,15 mln zł straty w roku wcześniejszym. Jednostkowy zysk netto plasował się natomiast na poziomie 24,42 mln zł. "W minionym roku BOŚ wspierał realizację SOR, będąc bankiem pierwszego wyboru dla podmiotów inwestujących w efektywność energetyczną i inne działania wpływające na poprawę stanu środowiska w Polsce. W...
pge

KGHM ze stratą w Q4 2017 – 134 mln zł na minusie

- Rok 2017 był okresem znaczącego usprawnienia działalności operacyjnej w kraju i zagranicą, przy utrzymaniu stabilnego poziom kosztów podstawowej działalności produkcyjnej. Odnotowaliśmy zysk netto na poziomie 1,5 mld PLN w porównaniu ze stratą w wysokości 4,4 mld PLN w 2016 roku, która była spowodowana odpisami z tytułu utraty wartości aktywów – powiedział Rafał Pawełczak, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Spadek skonsolidowanych przychodów o 2% r/r w czwartym kwartale br. odzwierciedla przede wszystkim niższy o 13% wolumen sprzedaży miedzi płatnej co odpowiada zrealizowanej w 2016 roku incydentalnej sprzedaży przez KGHM Polska Miedź S.A. własnego koncentratu miedzi, a która nie była realizowana w roku 2017. Wpływ niższych wolumenów został częściowo skompensowany, głównie przez wzrost notowań miedzi o ponad 1500 USD/t (+29% r/r), przy...
Akcje PZU wykres notowań

Rekordowy 2017 rok Grupy PZU – zysk netto przekroczył 1 mld zł

Zysk netto po raz pierwszy w historii przekroczył 1 mld EUR (4,2 mld zł).  Składka przypisana brutto wzrosła do rekordowego poziomu 22,8 mld zł  - Wzrost składki przypisanej brutto o 13,0% r/r do 22,8 mld zł. - Wzrost udziałów rynkowych w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych z działalności bezpośredniej o 0,5 p.p. r/r do 35,8%oraz w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową o 0,8 p.p. r/r do 45,8% (dane na koniec września 2017). - Wysoka dyscyplina kosztowa. Spadek wskaźnika kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce o 1,1 p.p. r/ r do 7,0%. - Utrzymanie wysokiej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce, pomimo wystąpienia dużych szkód pogodowych. Poprawa wskaźnika mieszanego o 5,7 p.p. r/r do poziomu 89,3%. - Utrzymanie rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych powyżej 20%. - Wzrost zysku netto. Zysk netto Grupy PZU wzrósł...
kurs akcji energa

Grupa Energa podsumowała bardzo udany 2017 rok. EBITDA wyniosła 2,2 mld zł, a przychody 10,5 mld zł.

Wyższa produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Wyższe przychody, zysk netto i wynik EBITDA. W 2017 roku Energa w warunkach bardzo silnej konkurencji osiągnęła lepsze wyniki we wszystkich Liniach Biznesowych. W 2017 roku Energa aktywnie realizowała zadania zawarte w strategii rozwoju. EBITDA Grupy wzrosła do 2,160 mld zł - to wynik o 133 mln wyższy niż w 2016 roku. Przychody wzrosły o 353 mln zł do 10,534 mld zł. Natomiast wynik netto wyniósł 789 mln zł, aż o 642 mln zł więcej niż w 2016 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły w ub. roku 1,402 mld zł, z czego najwięcej, tj. 1,247 mld zł, Energa wydała na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. Dzięki temu Grupa m.in. przyłączyła blisko 52 tys. nowych klientów (ma ich...
Logo PGNiG w tle wskaźnika gazu

Wyniki PGNiG za 2017: Najwyższe rezultaty w historii

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGNiG w 2017 roku zwiększył się o 24 proc. Wynik EBITDA jest o 10 proc. lepszy niż rok wcześniej. EBIT wzrósł o 16 proc. do 3,91 mld zł. Przychody Grupy wzrosły rok do roku o 8 proc. do poziomu 35,86 mld zł. – Cieszy nas dobry wynik EBITDA i zysk netto, które są najwyższe w historii naszej Grupy Kapitałowej. Rosnące ceny ropy i gazu, które kształtowały się na istotnie wyższym poziomie niż rok wcześniej, pozwoliły wygenerować świetne wyniki finansowe naszej działalności w segmencie upstream – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – Aktywnie podchodzimy do realizacji naszej strategii –sprzedaliśmy o ponad 2,5 mld m3 gazu więcej niż przed rokiem – dodał prezes PGNiG SA. Droższe surowce – zyskuje Poszukiwanie i Wydobycie Dzięki wzrostom cen ropy naftowej...
lpp

LPP z zyskiem netto 299,5 mln zł za IV kw. 2017 r.

"Wyniki osiągnięte przez GK LPP SA w 2017 roku w podstawowej mierze zależały od funkcjonowania pięciu detalicznych sieci sprzedaży Reserved, Cropp, House, Mohito oraz Sinsay, przy czym najistotniejszą część przychodów i zysku wypracowały sklepy Reserved. Natomiast największą dynamikę przyrostu przychodów odnotowała sieć sprzedaży Sinsay i Reserved" – informuje raport LPP za czwarty kwartał oraz cały 2017 rok. Zysk netto w IV kw. 2017 r. wyniósł 299,5 mln zł w stosunku do 157 mln zł raportowanego rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto za cały przeszły rok plasował się na poziomie 493,43 mln zł, czyli ponad 200 mln zł wyżej niż w 2016. Jak można się domyślić, wyniki przełożyły się na umocnienie akcji LPP podczas środowej sesji. Zniesienia powracają nad poziom S/R...
siedziba asseco

Asseco BS z zyskiem netto 50,13 mln zł w 2017 roku

Asseco BS raportował 50,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., wobec 42,45 mln zł zysku we wcześniejszym okresie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 212,79 mln zł w 2017 r. wobec 168,76 mln zł rok wcześniej. "W 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 212 793 tys. zł i były o 26,1% wyższe niż 2016 roku. Czynnikiem, który spowodował taki skokowy przyrost było rozpoczęcie konsolidacji spółki Macrologic w drugim półroczu 2017 i włączenie wyników Macrologic od początku trzeciego kwartału 2017 roku. Wzrost przychodów z tego tytułu wyniósł 28,6 mln zł. Jednocześnie nastąpiła także poprawa wielkości sprzedaży produktów Asseco Business Solutions zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 47,28 mln...
famur

Famur traci 13,7 mln zł w IV kw. 2018

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 491,7 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 304,82 mln zł rok wcześniej. Strata netto to natomiast 13,7 wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej. "Na wynik IV kwartału 2017 roku wpłynął szereg istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym. Zarząd emitenta wskazuje, że negatywny wpływ zdarzeń jednorazowych związany jest przede wszystkim z kontrolami celno -skarbowymi prowadzonymi w ostatnim okresie w grupie kapitałowej emitenta. Rozpoznane rezerwy i odpis podyktowane są daleko idącą ostrożnością emitenta. W opinii zarządu emitenta będące przedmiotem kontroli rozliczenia podatkowe zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w przypadku ich zakwestionowania emitent będzie bronił swojego stanowiska w dalszym toku postępowania, wykorzystując wszelkie przewidziane prawem środki" - czytamy w raporcie spółki. Od strony technicznej informacja wywołała trzeci dzień...
Symbol GPW na tle wykresu

Zysk netto Grupy GPW w górę w 2017 r. do 156,01 mln zł

GPW odnotowała 156,01 mln zł zysku netto w 2017 roku, wobec notowanych 131,09 mln zł zysku z roku wcześniejszego. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 351,96 mln zł. "W roli prezesa GPW formalnie dołączyłem do grupy dopiero jesienią 2017 r. Zastałem spółkę w świetnej kondycji finansowej i to się potwierdziło na koniec roku, który zamknęliśmy rekordowym zyskiem netto 156,1 mln zł, o 19% większym niż w 2016 r. W tym okresie skonsolidowane przychody wyniosły 352 mln zł, co stanowi wzrost o 13,2% i złożyły się na nie zarówno wzrost przychodów na rynku finansowym o 13,7% jak i wzrost na rynku towarowym o 13,4% w skali roku” – czytamy w liście prezesa Marka Dietla skierowanego do akcjonariuszy. „Wynik z działalności operacyjnej w...
mbank kurs GPW, logo mBanku

Rekordowe przychody mBanku w 2017 r., udany ostatni kwartał

W 2017 roku Grupa mBanku osiągnęła historycznie najwyższe dochody ogółem na poziomie 4 454 mln zł. Nawet bez wyłączania transakcji Visa z bazy 2016 roku wzrosły one o 3,7 proc. Instytucja zawdzięcza rezultaty organicznemu wzrostowi biznesu i rozwojowi oferty. W ostatnich trzech miesiącach 2017 r. Grupa mBanku wypracowała 311,6 mln zł zysku, czyli o 6,9 proc. więcej niż w III kwartale. Dochody wyniosły 1 141,5 mln zł. Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 3,6 proc. zrekompensował spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-9,0 proc.). Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,6 proc. w porównaniu do 2,5 proc. w III kwartale 2017 roku. Wynik prowizyjny obniżył się z związku z...
logo XTB na czerwonym tle

Zysk netto XTB w IV kw. w dół do 32 mln. Lepsze wyniki roczne

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Emitent”, „Spółka”, „XTB”) informuje, iż w związku z zakończeniem 2 lutego 2018 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportów rocznych – odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta – za 2017 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, skonsolidowanych, wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za ww. okres, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. "W 2017 r. XTB odnotowało 93,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 77,7 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 15,4 mln zł, tj. 19,8%. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł r/r o 46,3 mln zł, tj. 56,4% osiągając wartość 128,4 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 273,8 mln zł wobec 250,6 mln...
synektik

Zysk netto Synektik w górę o 278%. Akcje spółki tracą

Jak wynika z najnowszego raportu okresowego Synektik, spółka notowała skokowy wzrost zysku netto, który wyniósł 4,09 mln zł, co przekłada się na +278% r/r. - Zgodnie z przedstawionymi w Strategii Rozwoju na lata 2017-2021 celami biznesowymi, systematycznie zwiększamy udział w strukturze sprzedaży wysokomarżowych produktów oraz rozbudowujemy naszą ofertą produktową o nowe innowacyjne rozwiązania stosowane w terapiach. Jednym z efektów naszych działań jest obserwowane już zwiększenie rentowności operacyjnej – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Synektik S.A. Chociaż notowania spółki po podaniu wyników otwierały się na poziomie 19 zł za akcję, to pierwsze godziny handlu na GPW przyniosły automatyczną deprecjację w okolice poziomu 18 zł:
ing bank wejście

2017 rok w ING BS pod znakiem rekordowego zysku i cyfryzacji

W 2017 roku wstępny skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego osiągnął rekordowy poziom 1 403 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z 2016 rokiem. Bankzanotował dynamiczny wzrost liczby klientów, wolumenów komercyjnych oraz transakcji. Na koniec roku ING posiadał 4,53 mln klientów detalicznych oraz 55 tys. klientów korporacyjnych. W 2017 roku wartość kredytów udzielonych przez ING polskim firmom i klientom indywidualnym wzrosła o 12% do 88,4 mld zł. Depozyty przyrosły o 10% do 103,7 mld zł. Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2017 roku: • przychody ogółem wzrosły o 10% do 4 755,9 mln zł, • koszty ogółem wzrosły o 1% do 2 122,6 mln zł, • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 18% do 2 633,3 mln zł, • zysk brutto wzrósł...
sygnity

Sygnity straciło 123,35 mln zł w minionym roku obrotowym

Skonsolidowana strata netto Sygnity w roku obrotowym 2016/2017 wyniosła 123,35 mln zł, wobec 26,69 mln zł straty notowanej rok wcześniej – czytamy w najnowszym raporcie okresowym spółki. "Widoczne efekty działań naprawczych powodują, że zarząd optymistycznie patrzy w przyszłość. Wstępne skonsolidowane wyniki za I kw. roku obrotowego 2017/2018 (przychody na poziomie ponad 97 mln zł i ponad 4 mln EBITDA), pozwalają nam prognozować na cały rok obrotowy 2017/2018 osiągnięcie 346,8 mln zł przychodów, co powinno przełożyć się na 22,3 mln zł EBITDA" - napisał w liście do akcjonariuszy p Mariusz Nowak. Sygnity jest producentem oprogramowania, który tworzy zaawansowane systemy IT oraz świadczy usługi z zakresu informatyki. Notowania SGN reagując na wyniki wzrastały po teście okrągłego poziomu 3,00. Nie zmienia to faktu, że historia Sygnity na...
Logo PKN Orlen

PKN Orlen z rekordowymi zyskami w 2017, akcje jednak tracą

Koniec stycznia oficjalnie rozpoczyna sezon publikacji wyników spółek notowanych na polskiej giełdzie – tradycyjnie już zaczynamy od PKN Orlen, który opublikował rekordowe dane za 2017 rok. Czwarty kwartał okazał się jednak gorszy od trzeciego, w efekcie czego na akcjach spółki widoczna jest wyraźna przecena. – Osiągnięte już kolejny rok z rzędu rekordowe wyniki Koncernu pokazują, że dzięki dobrze skonstruowanej i konsekwentnie realizowanej strategii, a także elastyczności w działaniach  i trafnym decyzjom biznesowym, w pełni wykorzystujemy nasz potencjał. Co istotne nie zapominamy o ciągłym umacnianiu naszej pozycji konkurencyjnej. Inwestujemy w nowe aktywa produkcyjne oraz prowadzimy działania mające na celu efektywniejsze wykorzystywanie tych, którymi już dysponujemy. Przełom osiągnięty na Litwie oraz plan przejęcia pełnej kontroli nad Unipetrolem, są tego najlepszym przykładem. Chcemy dalej integrować...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację