XTB
Strona główna Tagi Vivid Games

Tag: Vivid Games

logo Vivid Games

Vivid Games liczy, że w optymistycznym scenariuszu zrealizuje PPU już we IX

Vivid Games ocenia, że w optymistycznym scenariuszu przyspieszone postępowanie układowe (PPU) może zakończyć się już we wrześniu, poinformował ISBtech prezes Remigiusz Kościelny. W jego ocenie, portfolio gier ma wysoki potencjał skalowania, a wzrost przychodów wskazuje na "otwartą drogę" do realizacji prognoz finansowych. Vivid Games liczy, ze  w optymistycznym scenariuszu przyspieszone postępowanie układowe zakończy się we wrześniu "Jesteśmy w trakcie przyśpieszonego postępowania układowego. Prace przebiegają sprawnie, a w optymistycznym scenariuszu cały proces może zakończyć się już we wrześniu. Z chwilą przyjęcia układu przez obligatariuszy problem obligacji serii A, który z pewnością w dużej mierze ciąży na kursie zostanie rozwiązany" - powiedział ISBtech Kościelny. "Nie mamy w tej chwili żadnego innego zadłużenia, a wyniki poprawiają się od blisko roku. Myślę, że możemy powiedzieć, iż...

Plug In Digital dystrybutorem Space Pioneer na PC.

Space Pioneer zadebiutuje na kolejnej po mobile i Switch platformie. Światową dystrybucją wersji PC zajmie się działający na rynku od 2012 francuski Plug In Digital. Space Pioneer zadebiutuje na Switch platformie Rozwijana od momentu swojego debiutu w 2018 produkcja cieszy się wysoką popularnością wśród graczy i doskonałą opinią wśród recenzentów. Pod koniec 2019 roku zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch, a w tym miesiącu na Apple iOS ukazała się płatna edycja “Full Gear” ($3.99). Wersja PC, która powstała dzięki współpracy z Qubic Games, jest kolejnym krokiem w ekspansji IP. Naszym podstawowym biznesem są gry mobilne free-to-play, jednak w ramach strategii komercjalizujemy nasze powiększające się portfolio gier również na innych platformach, kanałach sprzedaży czy modelach biznesowych. Dotychczasowe debiuty to optymistyczny prognostyk i liczymy na...
logo Vivid Games

Vivid Games miał wstępnie 0,42 mln zł zysku netto w IV, podtrzymuje prognozę

Vivid Games zanotował 0,42 mln zł zysku netto w kwietniu 2020 roku oraz 1,44 mln zł narastająco w okresie styczeń-kwiecień, podała spółka, powołując się na wstępne wyniki. Jednocześnie spółka podtrzymała prognozę na cały rok 2020. Vivid Games odnotował 0,42 mln zł zysku w kwietniu "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2020 spodziewane są na poziomie 3,3 mln zł (8,15 mln zł narastająco od stycznia 2020). Skonsolidowany zysk netto za kwiecień 2020 spodziewany jest na poziomie 0,42 mln zł (1,44 mln zł narastająco od stycznia 2020)" - czytamy w komunikacie. "Największy wpływ na rosnące przychody ma 'Real Boxing 2', który w kwietniu zarobił dziesięciokrotnie więcej niż w styczniu. Zwiększamy wydatki marketingowe, w kwietniu zainwestowaliśmy 1,4 mln zł. Do zespołu produktowego skierowaliśmy znaczną część...

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vivid Games

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vivid Games z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A, podała spółka. Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vivid Games "Jednocześnie, Sąd Rejonowy wyznaczył doradcę restrukturyzacyjnego Radosława Małkiewicza na stanowisko nadzorcy sądowego oraz doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Piecha na stanowisko kuratora dla obligatariuszy" - czytamy w komunikacie. 17 kwietnia Vivid Games poinformował, ze podjął decyzję o przygotowaniu i niezwłocznym złożeniu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A. Jak wówczas wskazała spółka, to konsekwencja braku wystarczającej frekwencji do przegłosowania rozłożenia spłaty obligacji serii A na raty na WZO, które miało odbyć się 23 kwietnia. Vivid Games zapowiadał wtedy, że...

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

Zarząd Vivid Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Vivid Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Na podstawie ww. uchwały zarządu kapitał zakładowy spółki został podniesiony o kwotę 254 237,4 zł do kwoty 3 228 577 w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, akcje zostaną zaoferowane Remigiuszowi Kościelnemu oraz Jarosławowi Wojczakowskiemu jako pożyczkodawcom w umowach pożyczek jak również Wojciechowi Humińskiemu, członkowi rady nadzorczej spółki, podano także. "Cena emisyjna akcji została...

Vivid Games złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Vivid Games skierował do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A, podała spółka. Propozycja układu we wniosku "Złożony wniosek zawiera propozycje układowe, o których emitent informował raportem bieżącym nr 18/2020 z 17 kwietnia 2020" - czytamy w komunikacie. 17 kwietnia Vivid Games poinformował, ze podjął decyzję o przygotowaniu i niezwłocznym złożeniu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A. Jak wówczas wskazała spółka, to konsekwencja braku wystarczającej frekwencji do przegłosowania rozłożenia spłaty obligacji serii A na raty na WZO, które miało odbyć się 23 kwietnia. Vivid Games zapowiadał wtedy, że planuje skorzystać z możliwości...
logo Vivid Games

Vivid Games: Ponad 115 tys. sprzedanych sztuk Pocket Mini Golf na Nintendo Switch

W ciągu miesiąca od premiery w Ameryce Północnej i Europie, sprzedaż gry Pocket Mini Golf na konsoli Nintendo Switch przekroczyła 115.000 kopii. Gra na licencji Vivid Games jest dotychczas najszybciej sprzedającym się tytułem wydanym przez QubicGames na platformie Nintendo Switch, a przychody ze sprzedaży gry przekroczyły 12-krotność poniesionych kosztów produkcji gry w wersji na platformę Nintendo. Współpraca Vivid Games z QubicGames przynosi efekty Pocket Mini Golf od kilku tygodni jest niezmiennie w TOP 15 najczęściej kupowanych gier w sklepie eShop na konsoli Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii. Liczba sprzedanych sztuk wczoraj na koniec dnia przekroczyła 115.000 co przekłada się na najlepszy debiut gry QubicGames na platformie Nintendo Switch zarówno pod względem ilościowym, przychodowym, jak i zysku ze sprzedaży...

Przegląd informacji ze spółek

Primetech odnotował 120,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Niemiecki organ antymonopolowy wyraził zgodę na na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka. Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Art Games Studio informuje, że data premiery pierwszego własnego wydawnictwa na platformę Nintendo Switch, którym będzie zręcznościowa...
zespół vivid games

Vivid Games złoży wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Vivid Games podjął decyzję o przygotowaniu i niezwłocznym złożeniu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A. To konsekwencja braku wystarczającej frekwencji do przegłosowania rozłożenia spłaty obligacji serii A na raty na WZO, które miało odbyć się 23 kwietnia. Vivid Games chce utworzyć postepowanie układowe Vivid Games planuje skorzystać z możliwości układu częściowego i objąć postępowaniem jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A podlegające wykupowi w dniu 5 maja 2020 roku. – Niestety pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony, obligatariusze nie skorzystali z możliwości przegłosowania zmian na WZO. Nie udało zmobilizować ich w stopniu wystarczającym do zebrania wymaganego kworum 50% kapitału obligacji. Swoje pełnomocnictwa na WZO przekazali obligatariusze reprezentujący...

Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców

Vivid Games w związku ze złożenia żądania wykonania opcji określonej w umowach pożyczek przez Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego wyemituje nowe akcje, podała spółka. Nowe akcje dla pożyczkodawców "Wykonanie opcji objęcia zgodnie z umowami pożyczek polega na zaoferowaniu każdemu z pożyczkodawców objęcia akcji spółki nowej emisji w zamian za wkład pieniężny równy kwocie udzielonej emitentowi pożyczki. Zgodnie z umowami pożyczek, cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona w oparciu o średni kurs akcji emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 30 dni poprzedzających datę złożenia żądania wykonania opcji objęcia z uwzględnieniem 12% dyskonta" - czytamy w komunikacie. W wyniku wykonania opcji strony umów pożyczek dokonają potrącenia wierzytelności wynikających z umów pożyczek z wierzytelnością z tytułu wpłaty na poczet akcji...
zespół vivid games

Vivid Games w I kw. br. wypracował 1 mln zł zysku netto

Niecałe 4,9 mln z przychodów ze sprzedaży i 1,0 mln zł zysku netto wypracował Vivid Games w pierwszym kwartale bieżącego roku, wynika ze wstępnych wyników finansowych za marzec opublikowanych przez spółkę. Bydgoski wydawca i developer skokowo zwiększa sprzedaż z Real Boxing 2. Prognoza Vivid Games na 2020 r. zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto Na koniec marca spółka zanotowała narastająco 1,0 mln zł zysku przy 4,86 mln zł przychodów Vivid Games podaje wyniki za pierwsze trzy miesiące 2020 r. Pierwszy kwartał 2020 r. jest trzecim kwartałem z rzędu, w którym Vivid Games wykazuje zysk netto. Według wstępnych szacunków, na koniec marca spółka zanotowała narastająco 1,0 mln zł zysku przy 4,86 mln zł przychodów. - Sprzedaż rośne....
zespół vivid games

Akcje Vivid Games tracą ponad 6% po publikacji prognoz za 2020 r.

Vivid Games zanotował narastająco blisko 0,4 mln zł zysku netto przy 2,7 mln zł przychodów na koniec lutego, podała spółka. Prognoza na 2020 r. zakładająca wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto nadal jest aktualna. Vivid Games podsumowuje wyniki za luty i prognozuje 2020 r. "Mamy 2,5 mln zł gotówki w kasie. Nie ma zagrożeń do codziennego prowadzenia biznesu. Przychody ze sprzedaży rosną, a poza obligacjami serii A nie posiadamy żadnego zadłużenia bankowego, leasingowego, a wszystkie finansowe zobowiązania regulujemy terminowo. Dodatkowo w związku z brakiem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania zamykamy również linię biznesową Quasu, dzięki czemu zmniejszymy koszty o ok. 1,5 mln zł rocznie" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie. Prognoza Vivid Games na 2020 r....
Gorące spółki dnia

Ten Square Games [TEN], Vivid Games [VVD] – Gorące spółki dnia

Spółka opublikowała wczoraj komunikat, w którym ocenia, że realizacja prognozy na ten rok, zakładająca niemal 19 mln przychodów ze sprzedaży i 3 mln zł zysku netto, pozostaje niezagrożona. Warto dodać, że zysk za pierwsze dwa miesiące roku spodziewany jest na poziomie 0,38 mln zł, w tym czasie spółka odnotowała już około 25% wzrost pobrań swoich gier. Za duży wzrost
zespół vivid games

Akcje Vivid Games w górę o 3%. Spółka osiągnęła 2,7 mln przychodu w 2 m-cach 2020 r.

Blisko 2.7 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i niespełna 0.4 mln zł zysku netto wypracował Vivid Games w dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku. Zauważalny, 50% wzrost przychodów r-d-r, to efekt m.in. wyraźnego wzrostu gry Real Boxing 2 w lutym oraz zwiększenia pobrań wszystkich produktów spółki.   Prognozy Vivid Games na 2020 r. zakładają wypracowanie niespełna 19,0 mln przychodów ze sprzedaży i 3.0 mln zł zysku netto. - Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszych dwóch miesięcy roku. Osiągnięte w lutym rezultaty są wyższe niż zakładaliśmy dzięki skokowemu wzrostowi pobrań i przychodów z gry Real Boxing 2. Obserwujemy również około 25% wzrost pobrań wszystkich produktów w porównaniu do stycznia, przy czym największy wzrost, o około 200% odnotowaliśmy w Chinach, w kraju wówczas najbardziej dotkniętym pandemią. Na...
Gravity Rider Vivid Games

Vivid Games [VVD] – w kierunku 1,85 zł – analiza na zamówienie

Kurs spółki zaliczył silną około 80% zwyżkę pod koniec ubiegłego roku, w tym czasie pojawiło się kilka pozytywnych informacji, w tym o wynikach i bogatych planach wydawniczych, które napędzały wzrosty. Nadal jednak na tle historycznym, kurs znajduje się na dość niskim poziomie. Szacunkowe wyniki za cały 2019 rok mówią o zysku netto rzędu 0,56 mln zł. Jest to pierwszy rok na plusie od kilku lat co może wskazywać na pewne wyjście z dołka. W całym ubieg

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację