Cinkciarz.pl
Strona główna Tagi Vivid Games

Tag: Vivid Games

Gorące spółki dnia

Bloober Team [BLO], Vivid Games [VVD] – Gorące spółki dnia

Zdaniem firmy, sytuacja finansowa jest bardzo dobra, a przyszły rok powinien być okresem stabilnego wzrostu. Na razie największym hitem spółki jest seria „Real Boxing”, która odpowiada za dużą część przychodów. Wyniki zostały przyjęte dość chłodno na rynku, a wykres wskazuje jedynie na wyhamowanie spadków przy czytelnej strefie wsparcia. Technika stanie się bardziej optymistyczna po wybiciu ponad 1,92 zł.

Vivid Games zakłada, że 2021 przyniesie stabilny wzrost, przetestuje 10 gier

Vivid Games oczekuje, że przyszły rok będzie okresem stabilnego wzrostu. Jednocześnie deweloper będzie dążyć do sytuacji, w której będzie miał trzy duże gry mobilne F2P, które będą generować co najmniej 1 mln zł przychodów miesięcznie i będzie również kontynuować poszukiwania hitu, który będzie przynosił przynajmniej 4 mln zł przychodów miesięcznie, poinformował ISBtech prezes Remigiusz Kościelny. W 2021 chce przetestować 10 nowych gier mobilnych, zarówno tych pochodzących z programu wydawniczego, jak i oryginalnych produkcji własnych. Zakłada, że 4-6 z nich może trafić do globalnej dystrybucji. Vivid Games snuje prognozy na 2021 rok "Przyszły rok będzie okresem stabilnego wzrostu. Uwagę będziemy kierować przede wszystkim na rozwój i wzmacnianie naszego zespołu, rozwój portfolio o coraz bardziej wartościowe gry, jak również zwiększanie nakładów marketingowych w zakresie...

Vivid Games miało 0,12 mln zł zysku netto, 1,46 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Vivid Games odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vivid Games odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 0,3 mln zł wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,46 mln zł wobec 1,98 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,78 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 5,02 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 0,41 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24,22 mln zł w porównaniu z 13,36 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła...

Vivid Games: Udana premiera Knight Fight 2 wpłynie na wyniki IV kwartału

Ponad 23,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wypracował Vivid Games narastająco do końca października bieżącego roku, wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez spółkę. To o ponad 160 proc. więcej niż a analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk bydgoskiego developera i wydawcy wzrósł po 10 miesiącach do 2,15 mln zł. Vivid Games zanotował rekordową sprzedaż Tylko w październiku Vivid Games wypracował ponad 2,14 mln zł przychodów ze sprzedaży i 130 tys. zysku netto. Narastająco sprzedaż bydgoskiej spółki sięgnęła 23,6 mln zł, a zysk netto przekroczył 2,15 mln zł. Dla porównania prognoza na 2020 r. zakładała wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto. – Jesteśmy bliscy realizacji prognozy również na poziomie zysku netto. Czy będzie to poziom zbliżony do przewidywań...
logo Vivid Games

Vivid Games miał wstępnie 2,02 mln zł zysku netto w I-IX 2020 r.

Vivid Games zanotował 0,21 mln zł zysku netto we wrześniu 2020 roku oraz 2,02 mln zł zysku netto narastająco w okresie styczeń-wrzesień, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Spółka podtrzymała też prognozę na 2020 rok. Vivid Games szacuje swoje wstępne wyniki "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2020 spodziewane są na poziomie 1,83 mln zł (20,24 mln zł narastająco od stycznia 2020). Skonsolidowany zysk netto za wrzesień 2020 spodziewany jest na poziomie 0,21 mln zł (narastająco 2,02 mln zł zysku od stycznia 2020)" - czytamy w komunikacie. Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na brak zagrożenia dla realizacji prognozy dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020, podkreślono. Prognoza spółki zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3 mln zł zysku neto. Spółka zastrzegła, że raport...

Vivid poprawia wyniki i zacieśnia współpracę z QubicGames – zapiski giełdowego spekulanta

Wydaje się, że to posunięcie jest korzystne dla obu stron, tak samo zresztą jak trwająca współpraca tych spółek. Vivid nie planował rozwoju tej gry, a QubicGames wręcz odwrotnie. Warto też dodać, że gra jest wielkim hitem, który sprzedał się w ponad 250 tysiącach egzemplarzy. Na wykresie mamy mocne wzrosty, jednak nadal nie pokonana została linia bessy.

Vivid Games: Układ częściowy w ramach PPU został przyjęty jednogłośnie

Vivid Games otrzymał informację o wydaniu przez sędziego - komisarza w przyspieszonym postępowaniu układowym postanowienia (PPU) ws. przyjęcia układu częściowego zaproponowanego obligatariuszom przez spółkę, podał Vivid. Wydanie postanowienia wynika z zakończenia pisemnego głosowania nad układem. W głosowaniu pisemnym wszystkie głosy zostały oddane za przyjęciem układu. Vivid Games: Układ częściowy w ramach PPU został przyjęty jednogłośnie "Układ w kształcie przyjętym w głosowaniu zakłada spłatę wierzytelności wynikających z obligacji serii A w dwunastu ratach, płatnych kwartalnie, wraz z jednoczesną wypłatą odsetek w takiej samej wysokości jak wynikająca z warunków emisji obligacji za okres od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Spółka zapłaci obligatariuszom również odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wykupu obligacji do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu....

Vivid Games szacuje skonsolidowany zysk netto na 0,02 mln zł w sierpniu

Skonsolidowany zysk netto Vivid Games w restrukturyzacji za sierpień 2020 spodziewany jest na poziomie 0,02 mln zł (narastająco 1,82 mln zł zysku od stycznia 2020), podała spółka, prezentując szacunkowe wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2020 spodziewane są na poziomie 2,15 mln zł (18,4 mln zł narastająco od stycznia 2020). Vivid Games: Skonsolidowany zysk netto w restrukturyzacji za sierpień 2020 spodziewany jest na poziomie 0,02 mln zł "Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na brak zagrożenia dla realizacji prognozy dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020 opublikowanej przez emitenta w raporcie nr 36/2019 z dnia 5 listopada 2019" - czytamy w komunikacie. Niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży...

Akcjonariusze Vivid Games upoważnili zarząd do buy-backu do 5% akcji spółki

Akcjonariusze Vivid Games upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w licznie nie więcej niż 5% ogólnej liczby walorów spółki, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Vivid Games upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w licznie nie więcej niż 5% ogólnej liczby walorów spółki "Przedmiotem nabycia mogą być akcje spółki w liczbie nie większej niż 5% ogólnej liczby akcji spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 5% kapitału zakładowego spółki. Nabycie akcji własnych spółki może następować jedynie za cenę nominalną akcji" - czytamy w uchwale. Upoważnienie udzielone zostaje na okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały lub do czasu wyczerpania kwoty określonej uchwale. "W celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz kosztów ich nabycia w wykonaniu niniejszej uchwały przeznacza się kwotę 130 000...

Vivid Games wychodzi na prostą

Do ponad 16,2 mln zł wzrosły narastająco przychody Vivid Games po siedmiu miesiącach bieżącego roku. Bydgoska spółka jest bliska realizacji prognoz sprzedaży zakładających w 2020 r. przychody na poziomie 19 mln zł. Systematycznie poprawia się również sytuacja finansowa developera. Na koniec lipca stan gotówki w kasie przekroczył 7 mln zł. Vivid Games: Do ponad 16,2 mln zł wzrosły narastająco przychody Vivid Games po siedmiu miesiącach bieżącego roku - Kondycja spółki z miesiąca na miesiąc sukcesywnie się poprawia, a trochę gorsze na poziomie wyniku netto ostatnie dwa miesiące w porównaniu do rekordowego kwietnia i maja to efekt głównie niższej sprzedaży Real Boxing 2 w tym okresie. Stan gotówki po lipcu wzrósł do ponad 7 mln zł - co zapewnia nam już znaczną...

Vivid Games miał 1,01 mln zł zysku netto, 2,22 mln zł EBITDA w I kw.

Vivid Games odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vivid Games podsumowuje swoje wyniki kwartalne Zysk operacyjny wyniósł 1,09 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,22 mln zł, wobec 0,96 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 4,15 mln zł rok wcześniej. "W raportowanym kwartale osiągnęliśmy znacząco wyższe przychody ze sprzedaży, był to trzeci kwartał z rzędu w którym osiągnęliśmy zysk netto. W tym okresie podpisaliśmy ważne umowy wydawnicze, m.in Knights Fight 2, rozpoczęliśmy działania marketingowe UA na dużą skalę, jak również pracowaliśmy intensywnie nad ulepszeniami najważniejszych gier w portfolio równolegle...

Vivid Games w ruchu korekcyjnym – zapiski giełdowego spekulanta

Więcej szczegółów poznamy w raporcie półrocznym, który spółka opublikuje 30 września. Warto przypomnieć, że 1 lipca spółka podała wyniki za 2019 rok, gdzie zysk netto sięgnął 0,42 mln zł wobec 5,45 mln zł straty rok wcześniej. Pod względem wyników, bieżący rok ma być dla firmy przełomowy.
logo Vivid Games

Vivid Games miał wstępnie 1,96 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

Vivid Games zanotował 0,11 mln zł straty netto w czerwcu 2020 roku oraz 1,96 mln zł zysku netto narastająco w okresie styczeń-czerwiec, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Spółka podtrzymała też prognozę na 2020 rok. Vivid Games zanotował 0,11 mln zł straty netto w czerwcu 2020 roku "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2020 spodziewane są na poziomie 2,63 mln zł (14,01 mln zł narastająco od stycznia 2020). Skonsolidowana strata netto za czerwiec 2020 spodziewana jest na poziomie 0,11 mln zł (narastająco 1,96 mln zł zysku od stycznia 2020)" - czytamy w komunikacie. Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na brak zagrożenia dla realizacji prognozy dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020, podkreślono. Prognoza spółki zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3 mln...
logo Vivid Games

Vivid Games miało 0,42 mln zł zysku netto, 6,62 mln zł EBITDA w 2019 r.

Vivid Games odnotowało 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 5,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Vivid Games odnotowało 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 1,76 mln zł wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,62 mln zł, wobec 1,87 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 19,7 mln zł w 2019 r. wobec 17,49 mln zł rok wcześniej. "Vivid Games wypracował na poziomie skonsolidowanym 12,33 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 19% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W raportowanym okresie grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 0,42 mln zł, co stanowi bardzo dużą zmianę wobec znacznej straty z...

Aż 13 spółek z GPW podczas piątkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

13 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Tauron, ATM, Datawalk, Torpol, Vivid Games, KCI, MCI, Oponeo.pl, Triton, Newag, Zastal, Moj oraz Redan. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 19.06 do najmniejszego.  13 spółek osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej trzynastki” zanotował Tauron (88,3 mln zł.) a najmniejsze Redan (58,8 tys. zł.).  8 z 13 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Komputronik lepiej poradził sobie z pandemią COVID-19 niż oczekiwał Mocne wzrosty na GPW Piątkowa sesja na GPW zakończyła się na niewielkim plusie. WIG20 zyskał na zamknięciu 0,67%, a...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację