Conotoxia
Strona główna Tagi Ursus

Tag: ursus

ursus

Akcjonariusze Ursusa zdecydują 27 VIII m.in. o dalszym istnieniu spółki

Akcjonariusze Ursusa w restrukturyzacji zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 74,61 mln zł, z zysków z lat przyszłych, podano w projektach uchwał. Ursus: 27 VIII akcjonariusze zdecydują m.in. o dalszym istnieniu spółki "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ursus S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez zarząd bilansem, który na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, oraz wnioskiem zarządu spółki z dnia 28 lipca 2020 roku, uchwala co następuje: zwyczajne walne zgromadzenie Ursus S.A. w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu spółki" - czytamy w projekcie. Według...
ursus

Ursus miał 5,16 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 5,16 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 8,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła w I kw. 5,23 mln zł wobec 8,23 mln zł straty rok wcześniej. Ursus w restrukturyzacji odnotował 5,16 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 7,43 mln zł wobec 7,37 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 43,72 mln zł rok wcześniej. "Na zaprezentowane wyniki okresu sprawozdawczego kluczowy wpływ miały okoliczności: 1) aktualnej sytuacji w branży wpływającej na...
ursus

Ursus miał wstępnie 5,65 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji miał 5,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. br., wobec 8,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 10,62 mln zł, wobec 48,29 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ursus podsumowuje swoje wypracowane wyniki Skonsolidowana strata z działalności operacyjnej wyniosła 7,92 mln zł. "Wskazane w załączeniu poziomy przychodów oraz straty netto w I kwartale 2020 r. wynikały m.in. poniższych czynników: - aktualnej sytuacji w branży wpływającej na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych; - sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej działalność operacyjną Dywizji w Opalenicy; - utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i...
logo ursus

Ursus miał 86,24 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 86,24 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 151,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ursus odnotował 86,24 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. Strata operacyjna wyniosła 69,51 mln zł wobec 132,66 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,9 mln zł w 2019 r. wobec 196,56 mln zł rok wcześniej. "Plan Restrukturyzacyjny złożony przez spółkę w lutym 2020 roku przygotowany został przy założeniu należytej staranności i konserwatywnym podejściu, a jego aktualizacja uwzględni zmiany, które zaszły w otaczającej nas rzeczywistości w ostatnim okresie (nowa normalność). Istotny wpływ na działalność Spółki w obecnym i przyszłym okresie ma połączenie Ursus S.A. i Ursus Bus S.A., dzięki...
logo ursus

Ursus miał wstępnie 87,2 mln zł straty netto w 2019 roku

Ursus w restrukturyzacji miał 87,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 roku, o 42% mniejszą niż rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 95,6 mln zł, o 55% niższych niż rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ursus odnotował 87,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 roku "Poniżej zaprezentowano skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez grupę kapitałową emitenta w 2019 roku: - wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 95,6 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 119 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 55%, - wstępna strata netto wyniosła 87,2 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem - zmniejszenie o 63,5 mln...
ursus

Paweł Dadej zrezygnował z funkcji członka zarządu Ursusa

Paweł Dadej zrezygnował z funkcji członka zarządu Ursus w restrukturyzacji, podała spółka. Dadej pozostał spółce jako dyrektor operacyjny. Rezygnacja w spółce "W zw. z powyższą zmianą skład zarządu Ursus S.A. od dnia 9 maja 2020 r. przedstawia się następująco: prezes zarządu - pan Andrzej Młotek, wiceprezes zarządu - pan Jan Wielgus" - czytamy w komunikacie. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.
pko_bp

Akcje PKO BP testują ważne wsparcie. Spółka nie odpuszcza Ursusowi

Kurs akcji największego polskiego banku, spółki PKO BP spadał podczas wczorajszej sesji o około 3,32%. Akcje taniały o 1,26 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 36,50 zł. Jest to słaby wynik na tle tracącego wczoraj 0,53% indeksu WIG20. Sesja odbyła się przy standardowych obrotach, na tle ostatnich dni. Ostatecznie sesja zamknęła się na poziomie 36,70 zł. Była to sesja, która nie zmieniła układu technicznego. Od połowy września spółka traci już niemal 15% swej wyceny. Akcje PKO BP na ważnym wsparciu Od początku trwającego miesiąca trwa próba zainicjowania odbicia na notowaniach PKO BP. Na razie reakcja strony popytowej wygląda dość słabo i mamy jedynie wyhamowanie wcześniejszych spadków. Ostatnie miesiące to problem oczekiwania na werdykt Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie...
logo ursus

Ursus miał 21,46 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 21,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 22,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4,92 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,12 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 75,16 mln zł rok wcześniej. Akcje Ursusa na historycznych minimach - Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Ursus w I półroczu 2019r. (po wyłączeniach) wyniosły 67 117 tys. zł i był to spadek przychodów o 10,7 % w stosunku do I półrocza 2018r. Grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 4 918 tys. zł, co jest spadkiem względem I półrocza 2018 r. o...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Polnord [PND] – Gorące spółki dnia 1.10.2019

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Podczas poniedziałkowej sesji akcje Ursusa wyróżniały się podwyższoną zmiennością. Niestety kontekst był negatywny, akcje traciły nawet 45% przy wysokich obrotach. Powodem spadków było wykluczenie argumentu, który doprowadził do wcześniejszej zwyżki. Prysły bowiem nadzieje na wejście nowego inwestora. Enerkon Solar International jednostronnie, bez podania przyczyny, zerwał negocjacje dotyczące udzielenia finansowania spółce Ursus Bus. Obecnie szanse na uratowanie spółki wiąże się z rzekomym zainteresowaniem Japan Venture Fund LLC. Problemem spółki jest także ryzyko umorzenia przyspieszonego postępowania układowego oraz problemy finansowe i trudności w prowadzonej restrukturyzacji. Na wykresie mamy zwrot na południe i wydaje się, że cena będzie spadać, przynajmniej do czasu podania kolejnego spekulacyjnego newsa, który znowu podbije nieco...
logo ursus

Ursus podpisuje umowy w sprawie inwestycji w Ursus Bus. Kurs 22% w górę!

Ursus w restrukturyzacji podpisał z Enerkon Solar International Inc. oraz Japan Venture Fund LLC tasking items tj., dokument, w którym zostały uzgodnione planowane przez strony działania w celu zrealizowania transakcji dotyczącej inwestycji w Ursus Bus, podał Ursus. "Strony uzgodniły i zaakceptowały, że kwota transakcji dla Ursus Bus S.A. wyniesie 30 mln USD, przyjęto mechanizm finansowania i związany z nim podział kosztów, ustalono, że finansowanie zostanie oparte na umowie pożyczki zabezpieczonej na 49% akcji Ursus Bus S.A. oraz na 7% akcji Ursus S.A. oraz gwarancją kredytową (credit default guarantee bond). Dodatkowo w okresie inwestycji Enerkon Solar International Inc. będzie miał zagwarantowane dla swojego przedstawiciela miejsce w radzie nadzorczej Ursus Bus S.A." - czytamy w komunikacie. 3 września Ursus w restrukturyzacji oraz Ursus...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Echo Investment [ECH] – Gorące spółki dnia 5.09.2019

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Spółka była podczas środowej sesji jedną z największych gwiazd na warszawskim parkiecie. Jej akcje drożały o niemal 40% przy wysokich obrotach. Powodem nagłego odbicia była informacja o tym, że spółki z grupy Ursus podpisały z Enerkon Solar International Inc tzw. protokół ustaleń. Wynika z niego, że strony zobowiązują się dążyć do jak najszybszego zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której w celu przywrócenia mocy produkcyjnych Grupie Ursus, Enerkon Solar International Inc zainwestuje w pierwszym etapie do 30 mln USD, z możliwością zwiększenia tej kwoty i obejmie do 49% akcji Ursus Bus S.A. oraz do 7% akcji Ursus S.A. Wejście do spółki mającej spore problemu nowego inwestora, może tchnąć...
Gorące spółki dnia

CI Games [CIG], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 2.09.2019

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. Akcje spółki drożały podczas sesji z minionego piątku o ponad 5% przy bardzo wysokich obrotach. Na wykresie widać, że jest to odbicie od kwietniowego dołka. Szerszy trend pozostaje boczny, dlatego pozytywne byłoby dotarcie ceny do oporu w rejonie 1,23 zł. Powodem nagłego odbicia była publikacja wyników za pierwsze półrocze. Z raportu wynika, że spółka miała 8,1 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 9,95 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,16 mln zł wobec 13,18 mln zł rok wcześniej. Pozytywna reakcja po publikacji raportu związana jest jednak ze zbliżającym się debiutem gry Sniper Ghost Warrior Contracts, której światowa premiera odbędzie się 22 listopada. Zobacz...
Gorące spółki dnia

T-Bull [TBL], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 30.08.2019

Dzisiejszą gorącą spółką dnia jest ponownie (!) spółka tworząca gry mobilne - T-Bull S.A. . Wykres po raz kolejny zaskakuje wzrostami na poziomie przekraczającym 14,56 procent, choć w pewnym momencie spółka przekroczyła ponad 15 procentowy skok cen akcji podczas piątkowego handlu. Zdaje się, że ostatni komunikat spółki zadziałał zbawiennie na kształtowanie się cen akcji. Brzmiał on następująco: “Właśnie rozpoczęliśmy prace nad projektem. W tym momencie możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy na etapie tworzenia mechaniki, która jest kluczowa przy tego typu tytułach. Zaprezentowane przez nas koncepty pokazują tylko wycinek uniwersum” – powiedział współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie. W tym momencie spółka dociera do poziomu oporu - z którym mierzyła się również podczas wczorajszej sesji. Jednak poziom ten już niedługo powinien zostać przerwany (23,60 zł...
Gorące spółki dnia

Ursus [URS], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia 28.08.2019

Dzisiejszą spółka dnia - czyli gorącym walorem dla środowej sesji handlowej jest polski producent z branży motoryzacyjnej - Ursus SA . Spółka podczas porannego ruchu wykonuje podejście rzędu 7,15 procent wkraczając w pełen zakres 0,800 złotych za akcję. Podczas ostatnich sesji handlowych spółka znacznie obniżała swoje notowania - schodząc z zakresu 1,18 zł do strefy 0.6960 zł. Znaczne zejście odbyło się na przestrzeni tak naprawdę ostatnich dwóch miesięcy. Teraz spółka odrabia straty, przechodząc powyżej 0,800 zł za akcję. Jednocześnie, ruch ten zainicjował nowy sygnał wzrostowy, gdzie otworzona została droga do strefy 0,94 zl za akcję. Wsparciem cenowym dla wykresu jest teraz poziom 0,78 zł za akcje, a pełen poziom 0,80 zł powinien utrzymywać spółkę powyżej, dając szansę na osiągnięcie wspominanego już oporu. Zobacz...
Gorące spółki dnia

Sygnity [SGN], Ursus [URS] – Gorące spółki dnia 16.08.2019

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Jedną z gwiazd środowej sesji była spółka Sygnity, której akcje drożały o niemal 30%. Potężna reakcja popytowa miała miejsce po tym, jak kurs wyznaczył historyczny dołek notowań. Powodem odbicia była jednak publikacja zaskakująco dobrych danych okresowych, które padły na mocno wyprzedany grunt. Spółka odnotowała w III kwartale roku finansowego 2018/19 4,55 mln zł zysku netto. Przed rokiem było to ponad 5 mln zł straty. Zysk operacyjny wyniósł 6,48 mln zł wobec 5,33 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,94 mln zł wobec 68,71 mln zł rok wcześniej. Mocną poprawę widać także w zsumowanych wynikach za trzy kwartały. Widać więc, że...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację